De olifant In 'Het Zwarte Slik' wordt het ongelooflijke geloofwaardig Prijswinnaars paaspuzzel Patiëntenplatform opent Huisartsenpost Kledinginzameling ZoBeRo meldlijn Dier vermist of gevonden? GLOBAL Molenhuisnieuws Remco Campert Camerata54 concert Koffiebar De Schuil plaats zoekt talent Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten 89,- €69,- Hult zen-Moerkapelle. FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN 375,- 375,- MATRASSEN BEDBODEMS VANAF VANAF Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur REGIO Hart van Holland 17 april 2002 pagina 9 Stichting AMIVEDI. Kosteloze repggggjpggpg huisdieren. Hul: Zevenhuizen/!» !n de week van 8 tot 15 april den de volgende vermiste den huisdieren gere Vermist: Poesje van 10 mnd. beige, klein formaat, soen. Zevenhuizen; Kater, zwart, rond ogen 1 zwart andere kant wit, witte buiken sokken en hij heeft 2 z te stipjes op rose neusje, slordig zwart/wit, klein ■gggÉjg||j|Agi, Zever' Kat.gr en en over rug zen; Schildpadpoes, le Cyper/witte kat, manspolder, Zevenhuizen. informatie kan geven kan bel len naa Stichi" Benthuizen - In het Molenhuis aan de dorpsstraat te Benthuizen is zater dag 20 april weer een creatieve demonstratie. Wil Scholten laat het schilderen van prachtige aquarellen zien. De winkel van Sinkel is ook iedere woensdagmiddag geopend. Van 13.30 tot 16.30 uur kan men hier snoepgoed kopen. De tentoonstel ling "Dokter over de vloer" is iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur te zien. ledereen mag het horen, op 21-4 is het 16 jaar geleden dat Daniëlle Havenaar werd geboren I Bedankt voor alle kaarten en leuke reacties t.a.v. ons 12,5 jarig huwelijk! Gert en Alie Vis David Almond: Het Zwarte Slik - uitge verij Querido - 13,50.8 Remco Campert: De olifant die lui was - uitgeverij Hol land - 11,90. Vivian den Hollanden De geheime club van Daan - uitgeverij Zwij- sen - 8,25. Door Julia Peneirim Ook zonder inleiding geloof ik wel, dat Opi tèrugkeerde naar de rivier en Sterre, met vliezen tussen vingers en tenen heeft bestaan en een mooie toekomst tegemoet gaat. Want zo moeilijk wordt het de lezer niet gemaakt in het verhaal van David Almond, die vertelt over het opvangtehuis voor onmogelijk beschadigde kinderen de Witte Poort, waarvan een aantal steeds weer ontsnapt en steeds terugkeert. Zo ook Erin Law en zijn vrienden Carr en Muis Gul- lane die een vlot bouwen, daarmee een rivier afzakken en in zwart slik blijven ste ken. Ze worden echter gered door Opi, bewaker van een aantal verlaten fabrieks hallen en Sterre, die ook al eens door Opi werd gered. Voedsel in blik is er voldoende, de rivier spoelt het slik wel weg. Maar onderhand is er de strijd tussen Opi die niet voor een moord terugdeinst en de kinderen, die langzamerhand terug willen naar de spo ken, dat wil zeggen: de vastelanders. Een schitterend verhaal, spanning tot het einde. Maar dan zal de lezer ten minste even onder de douche willen. tekeningen Harmen van Straaten Geheime club Als kind al vrat ik me door alle boeken heen, die titels droegen als 'Het geheim van...' en soortgelijk. 'De geheime club' van Vivian den Hollander begon ik dus met aangepaste rode oortjes, maar die verbleekten al snel. Het gaat om een eilandje met een hut, in een sloot. Daan vaart daarheen, met z'n vriend jes Floor en Sanne die zich onbespied wanen en ter plaatse aangekomen, een geheime club vormen. Wanneer Tibor en Rob ook komen aanvaren en omslaan, waar bij Tibor bijna verdrinkt, wordt het een geheime -club van vijf, want Tibor wordt gered en naar het eiland mee genomen en Rob dus ook. De olifant die lui was Ik weet niet of ik het een fout mag noemen, maar toen ik de titel las 'De olifant die lui was'en op de rug de leeftijdsaanduiding zag 6+, vermoedde ik vriendelijke verhaaltjes voor de jongste lezertjes. Maar zo dekt de naam de lading niet. De verhalen van Remco Campert zijn scherp getekende, intelli gent geschreven verhalen over mensen, dingen en dieren voor, ik zou zeggen, ten minste tien-plussers met veel leeservaring. De titel deed me ook denken aan de fout die bewerkers maken als zij 'Van den Vos Reinaerde' hertalen in een prul voor kleuters. De titel van het schitterende verhaal 'De opstand der fietsen' had de lading beter gedekt: mooi geschreven, met verstand en hart en een beetje Campert, die één fiets, tegen beter weten in, zijn doel althans probeert te bereiken. Zevenhuizen - Zelden werden bij een prijspuzzel zoveel antwoorden goed gerekend! Het tellen van de paaseieren in het Hart van Holland van 27 maart leverde zoveel verschillende aantallen op dat de jury heeft besloten alle antwoorden van puzzel 2 goed te rekenen. Het juiste antwoord op puzzel 1 was een stuk gemak kelijker vrolijk pasen. De eerste prijs (50 euro) is gewonnen door mevrouw Woestenburg-Cuij pers van de Voorof- scheweg 114 in Boskoop; de tweede prijs (20 euro) gaat naar Sandra Reumer, de Tocht 4 in Bent huizen en de derde prijs naar C.H. Eijgenraam, Schie- landsingel 35 in Zevenhuizen. Prijzen kunnen vanaf donderdag 18 april afgehaald worden bij het kantoor van Hart van Holland aan de Noordelijke Dwarsweg la in Zevenhuizen. Prijswinnaars dienen een identiteitsbewijs te tonen. Regio - Wie 's avonds of in het weekend een huisarts nodig heeft kun in Midden-Holland niet terecht bij de eigen huisarts of diens vervanger. Sinds eind vorig juar kan men voor spoedgevallen hellen met de huisartsenpost (HAP), die gevestigd is aan de Jan van Beaumontstraat 4 in Gouda. Het patiëntenplatform wil de ervaringen van mensen in de regio met de HAP analyseren. van 15 tot en met 26 april kan men pVerdag bellen met het Regionaal hHënten/Consumenten Platform (wPCP) Midden-Holland (telefoon 1182 - 512777) om ervaringen met de huisartsenpost door te geven. P'j het patiëntenplatform kwamen v°rig jaar december de eerste signa len binnen die wezen op ongerust heid bij het publiek over de dienst verlening en over de toegankelijk-' neid van de,huisartsenzorg. Ook de gaten in de communicatie met de omgeving, met de toekomsti ge patiënten waren reden om een informatieavond te organiseren, samen met de HAP. Negentig men sen bezochten die avond. Vooral langs de buitenranden van de regio bleek bezorgdheid te bestaan over de bereikbaarheid van de HAP. Men sen zonder eigen vervoer zijn bang dat ze nu een dure taxi moeten nemen, die ook niet vergoed wordt door de verzekeraar. Een vraag was ook of er een afspraak was met de tolkentelefoon voor patiënten die niet of slecht Nederlands spreken. Mensen vroegen zich af hoe asser tief ze moesten zijn om langs de assistente heen te komen of om een afspraak te krijgen met de huisarts. Veel vragen konden tijdens de avond zelf door de mensen van de HAP beantwoord worden. Regio - Camerata '54, bestaat uit 45 enthousiaste ervaren amateur musi ci. Enige malen per jaar geeft dit symfonieorkest concerten met voor al 19e en 20e eeuwse werken. Zon dag 21 april om 15.00 uur is iedereen welkom in cultureel centrum Orion, Wollefoppeweg 91 te Rotterdam. De toegang is gratis. Benthuizen - Bij koffiebar de Schuil plaats is zaterdag 20 april een 'vrije avond'. Een talentenjacht houdt de koffiebar op 24 april. Opgeven kan vanaf heden. De deuren gaan om 20.00 uur open en iedereen van 14 jaar en ouder is van.harte welkom in De Bron aan de Dorpsstraat 42. geraakt in verbetering van de kwa liteit van haar dienstverlening. Daar om zijn ze mét het patiëntenplat form nieuwsgierig naar de ervarin gen die mensen doorgeven via de meldlijn. Het patiëntenplatform houdt gedurende twee weken in april haar telefoonlijn en haar e-mail open voor de ervaringen van men sen in de regio met de HAP. Zowel goede als slechte ervaringen zijn welkom. De ervaringen zullen worden gebun deld in een rapport dat aan het HAP- bestuur zal worden aangeboden. Ook gaat er een evaluatie van het functioneren van de HAP plaatsvin den. Van maandag 15 tot en met vrij dag 26 april, van 9.00 tot 17.00 uur kan men bellen naar telefoonnum mer 0182 - 512777 of e-mailen naar ikg@rpcp-mh.nl Benthuizen - De Stichting ZoBeRo werkt aan het elfde hulpgoederen transport. Vele vrijwilligers zetten zich in voor de Roemenen. De twee de kledinginzameling is 20 april in Benthuizen aan de Dr. Alb. Schweit- zerlaan van 10.00 tot 13.00 uur. Voor meer informatie: 3315152 of 3412839. Giften zijn welkom op banknummer 32.59.44.776 of 69.12.45.150 t.n.v. Stichting ZoBeRo Benthuizen. De HAP zelf is mede door deze infor matieavond extra geïnteresseerd NASA MATRAS BOXSp*ING POWER MATRAS «Mftauwiuw OF WIELEN mwo.v VOOR MENSEN MEI C A At\ VOORMENSEN GEWRICHTSKLACHTEN 140,- MET OVERGEWICHT BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 9