Koninklijke onderscheidingen in Zevenhuizen ^ÜVïÜBWl NEFIT-DEALER "êdTtiezêv e n h u I z e moerkapelle nesselande Jeugddienst Plantenmarkt Jeugdactiviteiten in de meivakantie Uitslag Kindeijury CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 24e jaargang nummer 971- x 1 mei 2002 Bel voor een gratis informatie pakket! DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Afscheid en lintje Oranje-project op voor van Holsteijn Eben-Haëzerschool 100 jaar Eendragt: zonnig feest! Zie pagina 15 Zie pagina 11 Zie pagina 8 bel: 0180-631206 Zevenhuizen Filet Americain 150 gram van 1,76 voor 1,35 Vers uit eigen oven: Appeltaart van 3,61 voor 2,99 Sla komkommer 0,98 Duitse biefstuk 5 halen - 4 betalen! Aanbiedingen alleen geldig op 2 mei STUDIO sv»- i t.*is jr»-« i wfmW f-1* 4 ssre f %*fi Zevenhuizen - In de hervormde kerk wordt zondag 5 mei een jeugddienst gehouden. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, is 'Weg van Jezus'. Voor ganger is ds. G. van der Bos uit Ede. Het koor "Laozi" verleent muzikale medewerking. Moerkapelle - In Moerkapelle wordt zaterdag 11 mei een mini- plantenmarkt gehouden door de stichtingen Kom Over En Help en Ontmoeting. Er is een ruim assor timent aanwezig van perkgoed, vaste planten en boompjes, alles eerste kwaliteit voor aantrekke lijke prijzen. Verder is er een stand met boeken en curiosa, en tijdens het inkopen doen kan men genieten van de 'Ontmoeting-olie- bollen'. De markt wordt gehouden op het Raadhuisplein van 9.00 tot 15.00 uur. Zevenhuizen-Moerkapelle - Voor de jeugd van 10 tot en met 14 jaar worden in de meivakantie diverse activiteiten georganiseerd door de stichting Jeugd en Jongeren werk Midden-Holland in samen werking met Jeugdklankbord Zevenhuizen. De eerste activiteit is een skate- festijn. Er zijn diverse skate-attri- buten aanwezig voor zowel skate boarders als inline skaters. Er wordt een skatewedstrijd gehou den, er is een demoteam en er wordt een clinic gegeven. Het festijn wordt gehouden op het ter rein van La Baraque van 13.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis ln de avond van 3 mei wordt van 19.00 tot 23.00 uur een disco gehouden in La Baraque voor de jeugd van 10 tot en met 14 jaar. Bij dorpshuis Op Moer wordt dinsdag 7 mei een veldvoetbal- toernooi gehouden. Iedereen die mee wil doen kan zich opgeven tot zaterdag 4 mei via telefoon 06- 12839280 of op vrijdag 3 mei bij het skatefestijn. De kosten bedra gen 2,- per team. Een team bestaat uit vijf veldspelers en een keeper. Voor meer informatie: 06- '2839280. Zevenhuizen - Tot en met 1 mei kon er gestemd worden op het mooiste boek van de afgelopen vijftien jaar, omdat de kinderjury uit jaar vijftien jaar bestaat. 'n het stemhokje bij bibliotheek Zevenhuizen zijn de meeste stem men uitgebracht op het vierde hoek van J.K. Rowling "Harry Pot ter en de vuurbeker". Daarnaast behoren bijna alle boeken van harry Slee tot de favorieten van de jeugd tot en met 12 jaar. Vooral de titels schreeuwende slaapzak- Ken en stiekeme stropers, een broodje gras en linke soep, razend, paniek en verdriet met mayonaise scoorden hoog. Paul yan Loon ontving een aantal stem men voor zijn boek Dolfje Weer- 'wolfje. Nu is het spannend wie dit laar in oktober de kinderjury prij- ?n uiteindelijk uitgereikt krijgen. JP 15 mei wordt deze landelijke uitslag bekend gemaakt. Door Karin Heeren Zevenhuizen - De traditionele lint jesregen ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin heeft ook in Zevenhuizen twee keer een nieuw Lid in de Orde van Oranje Nassau opgeleverd. Verbaasde gezichten bij het betreden van de raadszaal, familie en vrienden die komen om te feliciteren. Vrijdag 26 april kregen de heer W.C. Visser uit Zevenhuizen en de heer C. Bos uit Oud Verlaat door burgemeester drs. J.D. Westendorp de versierse len die horen bij de onderschei ding opgespeld namens Hare Majesteit de Koningin. De heer Bos, drieënzeventig jaar, is heel zijn arbeidzaam leven zelfstandig agrarisch ondernemer geweest. Daarnaast heeft hij zich vanaf 1960 tot 2001 onafgebroken ingezet als vrijwilliger voor de Vereniging voor Evangelisa tie te Zevenhuizen aan de Rotte. De activiteiten vonden plaats binnen de hervormde Kapel Oud Verlaat. De heer Bos was van 1960 tot 1968 dia ken. Daarna van 1968 tot 2001 pen ningmeester. Vanaf 1991 tot 2001 was hij daarbij verantwoordelijk voor het boeken van predikanten voor de kerkdiensten. De heer Bos is ook zeventien jaar betrokken geweest bij de kerkvoogdij. De heer Bos heeft hiermee een belangrijke voorbeeldfunctie ver richt. Zijn betrokkenheid en inzet zijn binnen de gemeenschap van Oud Verlaat altijd zeer gewaardeerd. Ken nis en accuratesse behoren tot de eigenschappen van de gedecoreerde en burgemeester Westendorp sprak zijn waardering uit voor 41 jaar trou we onbezoldigde dienstverlening. De heer Visser heeft ook vele jaren inzet getoond voor de samenleving. Van 1965 tot op heden is hij betrok ken bij de volleybal. Vele jaren is hij voorzitter geweest van de volleybal vereniging Zevenhuizen, bondssc- heidsrechter, manager van Dames-1 en daarna opnieuw voorzitter. Ook heeft de heer Visser zich tot op de dag van vandaag vele jaren ingezet voor de Nederlandse volleybalbond, district Gouda, waar hij de functie van voorzitter bekleedt en tevens lid is van de financiële commissie regio Mid-West. Hij was medeoprichter van Dorpshuis Swanla en is hiervan tot 1988 voorzitter geweest. Sinds 1995 is de heer Visser actief in de bewonerscommissie BK-weg waar hij zich samen met anderen inzet voor minder verkeersoverlast en een veiliger leefomgeving en sinds 1996 is hij uitvoerend secretaris van de Ondernemerskring Zevenhuizen- Moerkapelle. De heer Visser is ook 3 jaar voorzitter geweest van het Oran jecomité; thans is hij betrokken bij de organisatie van het Oogstfeest. De heer Visser werd daarna toege sproken door mevrouw Annique van de Berg namens de Ondernemer kring. Zij betitelde de heer Visser als accuraat en precies. Vele sprekers na haar beaamden dat. Inzet, accu ratesse en trouw zijn eigenschappen die horen bij de heer Visser. In zijn dankwoord bedankte de heer Visser alle aanwezigen voor deze woorden en het vertrouwen. Ook de heer Bos sprak zijn waarde ring uit voor de onderscheiding en gaf daarbij blijk van zijn verbazing: "Ik ging even voor een ritje naar de notaris en dan zitten opeens mijn vrouw en kinderen hier. Ik had dit echt niet gedacht."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1