Henny Huisman kan wel inpakken! Pastor Bosman viert 40-jarig Priesteijubileum Imessela imde It t t Jeugddienst Kaarten bij Zang en Kleur Onderlinge wedstrijden O.S.S. Dag voor het leven Verkoop afgeschreven boeken Avondvierdaagse CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. ELKE DONDERDAG BIEFSTUKDAG KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L L A N D N L 24e jaargang nummer 975 29 mei 2002 Bel voor een gratie informatie pakket! DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Badminton- kampioenen Zie pagina 15 Open Dag Boskoopse moskee Zie pagina 17 11 m| l 1 Dag van het leven zaterdag 1 juni Zie pagina 8 Zevenhuizen - Een volle zaal was afgelopen zater dag getuige van de door gymnastiekveren iging O.S.S./Be Fit georganiseerde playbackshow. Dit jaarlijks terugkerend evenement trok veel nationale en internatio nale artiesten. Greenfield biefstuk .100 gram van 1,73 voor 1,50 Aardbeienvlaai half van 5,99 voor 4,99 AH Goudse jonge kaas kilo van 6,29 voor 4,99 Chiquita bananen kilo van 1,99 voor 1,49 Aanbiedingen geldig donderdag 30 mei Of Dorpsstraat 129, Zevenhuizen editie zevenh MnFRKAPELLE NESSELANDE ONTWSftPSTUDIO I Wkr'J'Aj J Zevenhuizen - In de hervormde kerk wordt zondag 2 juni de laat ste jeugddienst van het seizoen gehouden. Het thema van de dienst, die om 19.00 uur begint, is "(on)wijs op reis". Voorganger is dominee Verduijn. De band "Puur" verleent muzikale medewerking, ledereen is welkom. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 31 mei een kaartavond in het clubge bouw aan de Zuidplasweg. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom. Zevenhuizen - In de grote gymzaal van dorpshuis Swanla worden zaterdag 1 juni de jaarlijkse onder linge wedstrijden gehouden. De onderdelen voor de meisjes zijn balk, mat, sprong en brug. Voor de jongens zijn dit mat, sprong, brug en ringen. De eerste rond begint om 13.30 uur, de twee de om 14.30 uur en de laatste rond om start 15.30 uur. De prijsuitreiking voor alle deelne- j mers zal om ongeveer 16.45 uur plaatsvinden. Zoals elk jaar krijgen alle deelne mers een diploma met daarop de behaalde punten. Voor de beste gymnasten ligt een medaille klaar en voor de allerbesten een wissel beker in de categorieën selectie, jeugd tot 12 jaar en jeugd vanaf 12 jaar. ledereen is welkom. Zevenhuizen - De VBOK werk- j groep Benthuizen /Moerkapelle/ Zevenhuizen besteedt zaterdag 1 juni aandacht aan 'de Dag voor het leven' met een stand op de Dorpsstraat onder het motto 'Meer leden, meer léven'. Er zijn activiteiten voor kinderen en men kan met paard en wagen over de Dorpsstraat. Voor meer informa tie: zie elders in deze krant. Zevenhuizen - Voor wie bijvoor beeld extra boeken mee wil nemen op vakantie verkoopt Bibli otheek Zevenhuizen vanaf zater dag 1 juni afgeschreven boeken. De verkoop van oude, afgeschre ven boeken voor zowel volwasse nen als jeugd vindt plaats gedu rende de reguliere openingstijden. Voor meer informatie: bibliotheek Zevenhuizen 0180 - 63 83 88 of ■-ww.hoilandnet.nl/bibliotheek/ze venhuizen Zevenhuizen - De avondvierdaag se wordt dit jaar gehouden van 3 'ot en met 7 juni. De voorinschrij ving is zaterdag 1 juni van 10.30 'ot 13.00 uur op het dorpsplein, hij het gemeentehuis. De start is iedere avond tussen '8.15 en 18.30 uur vanaf het dorpsplein. Op de slotavond star ten de deelnemers om 18.30 uur. Voor meer informatie 0180-633365 of 632883. Door Ron Krul Het leek alsof de artiesten alle registers opentrokken om hun publiek tevreden te stellen. Zo zag Michael Jackson er ineens veel beter uit; had Jennifer Lopez een zusje die net zo mooi was als zij; had Destiny's child hun naam veranderd in GSM-girls en wilde Amber van K3 steeds een kusje. Waarschijnlijk kwam dit door de andere leden van K3 want die waren constant aan het toveren. Het publiek werd tijdens de mini- concerten overigens opgeschrikt door een bommelding. Gelukkig bleek het vals alarm. Het ging hier om een sexbom van Bik Booi die een broer van Tom Jones is. Waarschijn lijk was die BB aangestoken door die twee meiden van Madhouse, hoewel ze zich "like a prayer" voordeden. Toch had er niets kunnen gebeuren, Cifi was er immers ook nog om iedereen te beschermen met hun "overprotected-act". De Maya's bestudeerden "de case of the ex", terwijl K3, ja weer zij, zich als een vis in het water voelden. Een gekke bende was het. Maar gelukkig was daar de immer sterke Britney Spears om de boel te redden en alle artiesten en toeschouwers de veili ge weg te wijzen. Via de Country Road naar West-Virginia alwaar kabouter Plop iedereen in de armen sloot. Je moet er geweest zijn om dit proza te begrijpen. In elk geval was het een fantastische playbackshow. Ook moeten de dansers en danseressen van Emmie en Gerdine genoemd worden, die een spectaculaire act opvoerden. Katten die dansen, Sha- kira, Pink en Destiny's Child, schrij ver dezes begrijpt het zelf ook niet meer. Eén ding weet hij wel: Henny Huisman kan wel inpakken met zijn playbackshow! Zevenhuizen-Moerkapelle - Werken met kleine groepen mensen, die zich verzamelen rond de Schrift en hun leven van daaruit zin geven, dat doet hij graag. Sinds 1978 begeleidt pastor André Bosman dan ook de R.K. Gemeenschap Moerkapelle- Zevenhuizen, waar om de drie weken een viering wordt gehouden. Eén keer per zes weken gaat pastor Bosman voor in de Eucharistievie ring. De vieringen worden voorbe reid in samenspraak met leden van de gemeènschap. Door de inspire rende overwegingen geeft Bosman de mensen stof tot nadenken. 'Er zijn' voor God en voor elkaar is de rode draad in zijn leven; hij probeert dat door te geven aan de mensen om hem heen. Er is een hechte band gegroeid met de mensen van de rk- gemeenschap. Voor hen is André Bosman hun inspirator; andersom is de kleine gemeenschap dat voor hem. Bosman viert 16 juni zijn 40 jarig priesterjubileum. Het feest wordt gevierd binnen 'zijn' gemeenschap: de R.K. Gemeenschap Moerkapelle- Zevenhuizen. Langzamerhand wil André Bosman het wat rustiger aan gaan doen. Voor het organiseren van de vieringen en andere activiteiten binnen de R.K. Gemeenschap is een ruime mate van zelfstandigheid aanwezig. Voor de viering van de Eucharistie kan men in de toekomst een beroep doen op het pastorale team van de parochie federatie 'Levend Water' in Boskoop, Reeuwijk en Waddinxveen. Pastor Bosman gaat zondag 16 juni 2 voor in de Eucharistieviering, die om 11.30 uur begint in de gerefor meerde kerk, Dorpsstraat 106 in Zevenhuizen. Hierna is er tot 14.00 uur gelegenheid hem te feliciteren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1