Donderdag- vers voor ff hef f VEERMAN Edit Hallensleben opent Nessebos Avondvierdaagse ACTIE VEERMAN: NOG TWEE WEKEN... ELKE DONDERDAG BIEFSTUKDAG! Let's Dance met Jazztar Jubileum pastor Bosman Themamiddag Afasie KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L L A N D N L Vers uit eigen oven: Pain de boulogne 2 halen/1 betalen van 3,44 voor 1,72 Yorkham 2 ons halen/lons betalen van 3.62 voor €1,81 Gele roomtompoucen 4 stuks van 2,99 voor 2,39 Chiquita bananen kilo van 1,99 voor 1,49 IgjiMW.:-- 25e jaargang nummer 977 12 juni 2002 Bel voor een gratis informatie pakket! Ei IN HET HART VAN ilÉ^Vp n Oud-burgemeester IpHL n °Pent Keukencentrum Expositie School met de Bijbel Benthuizen Zie pagina 8 Zie pagina 17 Zie pagina 3 DEZE W De Boventoom wint bedrijfsvolleybal r-FDmEZEVENHUIZtN- ..nrRKAPELLE NESSELANDE] :vSTUDIO Moerkapelle - Jazztar presenteert zaterdag 15 juni de voorstelling Let's dance" in dorpshuis Op Moer. Aanvang 19.00 uur, de zaal gaat om 18.30 uur open. De entree bedraagt 1,- voor kinderen tot en met 12 jaar en vanaf 13 jaar 1,50 euro. Op 13 juni is er een voorver koop in Op Moer tussen 18.00 en 19.00 uur. Een aantal titels waarop de mini's, mixi's en maxi's zullen dansen zijn: Saturday Night Fever, Trac- kin' en U Remind Me. Ook zijn er solo optredens en zal de aerobics afdeling van Jazztar een demon stratie geven. Zevenhuizen - Pastor André Bos man werd 40 jaar geleden op 16 juni tot priester gewijd. Pastor Bosman, die de RK Gemeenschap Moerkapelle-Zevenhuizen bege leidt, viert dit jubileum binnen de RK Gemeenschap. Om 11.30 uur zal hij voorgaan in een Eucha ristieviering waarna er tot 14.00 uur gelegenheid is hem te felicite ren in het gebouw van de Gerefor meerde Kerk aan de Dorpsstraat 106. Regio - Er vindt dinsdag 18 juni een themamiddag plaats over Afa sie. Afasie is het niet meer of 1 moeilijk kunnen verwoorden van gedachten na een hersenbloeding. Mia Verschaeve van het Afasie- centrum in Capelle aan den IJssel geeft informatie over welke hulp verleningsmogelijkheden er zijn voor de patiënt zelf en voor de naaste familieleden om met afasie- patiënten in contact te kunnen treden. Mantelzorgers, maar ook andere belangstellenden zijn welkom op deze themamiddag. Graag aan melden bij Marian Huyts, coördi nator van het Steunpunt Mantel zorg Alexander telefoon 010- 4564251 of inspreken op de voice- mail. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - Edit Hallensleben heeft in haar functie van voorzitter van het Recreatieschap Rotteme- ren, afgelopen vrijdagmiddag het Nessebos aan de Wollefoppenweg voor geopend verklaard. Zij moest daartoe wel een ludie ke handeling verrichten, waar voor zij de medewerking kreeg van leerlingen van de aanpalende christelijke basisschool de Nes- sevliet. Met letterlijk vereende krachten werd een eilandje zicht baar gemaakt, verstopt onder zeil doek, waarmee mogelijk onbedoeld zichtbaar werd gemaakt wat de betekenis is van het nieuwe Nesse bos: een gebied waarin weiland, bos, riet, moeras en water elkaar ont moeten. En koeien, natuurlijk. Want die beesten grazen daar al sinds men senheugenis en het ligt in de bedoe ling dat ze daar blijven grazen. Niet tussen de bomen, want die zijn er ook, maar op de aangrenzende wei landen: de betekenis van het woord 'bos' wordt per dag ruimer geno men. Honden zijn daarom in het Nessebos niet toegestaan. Koeien wel, honden niet. Voor dit huisdier zijn weer andere gelegenheden in het recreatieschap waarvan, zo afwisselend als maar mogelijk, het Nessebos een onderdeel vormt. Het nieuwe Nessebos ligt tussen de Zevenhuizerplas, de Rotte en de Rotterdamse wijk Zevenkamp en is bedoeld voor natuurgerichte recrea tie. De aanleg, ter hand genomen door aannemer J. Bos te Moord recht, is uitgevoerd in drie fasen. Tij dens de derde en laatste fase is een nieuwe plas gegraven en zijn sloot kanten voorzien van aflopende Zevenhuizen - Vier avonden 'moesten' ze lopen; vier verschillende, gevarieer de routes in en om Zevenhuizen. Vele Zevenhuizenaren deden ook dit jaar mee aan de Avondvierdaagse. Vrijdag was de ietwat natte maar toch feetelijke intocht, waarbij De Kleine Trompetter voor de muziek zorgde. Met bloemen, snoep en andere attenties keerden de wandelaars huiswaarts oevers, waarop in de toekomst riet wordt verwacht. Ook zijn de laatste hekken geplaatst en zijn nieuwe paden aangelegd, voornamelijk bedoeld voor wandelaars die de rust van de natuur zoeken en niet opzien tegen een uurtje wandelen óver een tamelijk ruig, maar verder kaal land schap. Het 'bos' en de plas liggen een paar kilometer verder. Hoewel het Nessebos nu voor ieder een vrij toegankelijk is, zal de natuur het werk van aannemer Bos verder ter hand moeten nemen. Delen die nu nog woest en ledig lijken zullen te gelegener tijd een meer natuurlijke aanzien krijgen. En dan zijn er natuurlijk ook andere voorzieningen op een ferme steenworp afstand: Party- en Sportcenter De Zeven sprong en het Eurofuncenter. Het Nessebos, nog niet opvallend bewegwijzerd, ligt geklemd tussen de Wollefoppenweg, Nesseweg en President Wilsonweg. Voorzitter Edit Hallensleben verklaarde afgelopen vrijdagmiddag het Nessebos officieel voor geopend.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1