Ues pagina 10 f/m IS Milieu en energie in puzzelroute Jeugdbrandweer Moerkapelle naar landskampioenschap Donderdsg* VEERMAN ACTIE VEERMAN: NOG 1 WEEK 1 P» I -* ■pk - vW l- -"■«.I L IBBSlr W Zomerfeest Zeven Dwergen De Zonnebloem- loten zijn er weer Veerman Open T.C. Zevenhuizen 1-7 juli CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. ELKE DONDERDAG BIEFSTU KDAGI I# KIJK OOK OP W W W H A R T - V A N - H O L L A N D N L Peze weelc DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: I pp* |i 'trail De Boventoom wint bedrijfsvolleybal Zie pagina 8 Oud-burgemeester opent Keukencentrum Zie pagina 17 Expositie School met de Bijbel Benthuizen Zie pagina 3 Vers uit eigen oven: Ovenheerlijk wit- bruin- of Volkorenbrood 2 halen/1 betalenvan 3,26 voor €1,63 Rundergehakt kilo van 6,35 voor 4,99 AH pitloze druiven 500 gram van 1,99 voor 1,49 Spa rood of blauw fles 1V2 litervan 0,60 voor 0,49 Qjri Dorpsstraat 129, Zevenhuizen êóïtie zevenhuizen unfRKAPELLE NESSELANDE 25e jaargang fe nummer 978 19 juni 2002 Zevenhuizen - In de gereformeer de kerk aan de Dorpsstraat 106 wordt zaterdag 22 juni het jaarlijk se zomerfeest van peuterspeel zaal De Zeven Dwergen gehouden. Van 10.00 tot 14.00 uur kunnen kinderen onder andere een ritje maken met de paardentram, geschminkt worden, touwtje trek ken, vissen en grabbelen. De opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal. De organisatie heelt poppenspeelster Annette Dekker gecontracteerd. Zij geeft een voorstelling om 11.00 tiur. Op het zomerfeest is ook groente, Iruit, ijs en tweedehands speel goed te koop, het rad van fortuin draait en er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje. Ieder een is welkom. Ingezonden Zevenhuizen-Moerkapelle - De 34e editie van de Nationale Zon nebloemloterij is gestart, leder een kan een lotenverkopende medewerker van de plaatselijke Zonnebloemafdeling aan de deur verwachten. Zonder deze inkom- 1 sienbron kunnen wij, voor onze veelal oudere en hulpbehoevende dorpsgenoten, niet veel doen. Nu gaan we dit jaar met een speciale bus naar de Floriade voor een betaalbare prijs. Volgend jaar hopen we een rondvaart door de Amsterdamse grachten aan te bie den met een voor rolstoelen aan gepaste rondvaartboot. Maak dit mogelijk en koop! Zevenhuizen - Voor de tweede maal wordt, in de week van maan dag 1 tot en met zondag 7 juli, het open Veerman/ING Bank ten nistoernooi gehouden op het ten nispark Van 't Verlaat van Tennis club Zevenhuizen. Inschrijving is mogelijk voor spe lers en speelsters die lid zijn van de KNLTB in verschillende speel- sterktes. Strijd, maar zeker ook sportiviteit staan deze week hoog in het vaandel. Ondanks de slui tingsdatum van 15 juni kan men hch nog steeds inschrijven via tww.tennisclub-zevenhuizen.nl of middels de inschrijvingskaarten die op de verschillende clubs in de regio zijn uitgedeeld. Net zoals voorgaande jaren zal naast het sportieve gedeelte veel aandacht worden gegeven aan de gezelligheid en binding op het Park. Zo wordt r iedere dag, «gen geringe betaling, een maal- '■)d geserveerd en vindt op vrij dag 5 juli een midzomernachtfeest Plaats. Dit keer in geheel Latijns- Amerikaanse stijl. Publiek is even eens van harte welkom. »oor meer informatie: 0180- 633590. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basis scholen in de gemeente Zevenhui zen-Moerkapelle liepen vorige week in kleine groepjes door de kern Zevenhuizen op zoek naar het verband tussen milieu en energie. Tijdens de puzzelroute bezochten de kinderen verschillende bedrij ven en winkels. Door middel van het beantwoorden van vragen in het opdrachtenboekje hebben de kinderen gemerkt dat bijna alles te maken heeft met energie. De eerste vraag die bij Dubo- tech gesteld werd was ook: "Wat heeft het milieu met ener gie te maken?" Geboeid luisterden de leerlingen naar de uitleg over het verbruik van energie. Hoe wij zoveel meer energie verbruiken dan pak weg honderd jaar geleden. En wat dat betekent voor het opwarmen van de aarde. Omdat de warmte wel naar de aarde komt maar niet meer weg kan. De gevolgen voor de winter en de tijd dat we kunnen schaatsen en het smelten van de poolkappen en dat daardoor het water stijgt. Dat wij dan wel dijken kunnen bouwen om het water tegen te houden maar dat ze daar in arme landen, bijvoor beeld Bangladesh, geen geld voor hebben en dat daar dus ernstige overstromingen zullen komen. De heer Duineveld van Dubotech vertelde vervolgens wat hij in zijn huis allemaal had gedaan om het energieverbruik omlaag te brengen. Met hele simpele manieren van iso leren en slim omgaan met bijvoor beeld zonnewarmte heeft hij heel veel kunnen besparen. Een van de leerlingen werd daarna geheel geïso leerd: hij werd totaal verpakt in de isolatiechips die bij Dubotech gebruikt worden om kruipruimten te isoleren. Aansluitend gingen de leerlingen naar nog acht andere opdrachten. Verschillende fossiele brandstoffen bij Garage Schmidt BV en ontdekken hoeveel energie een gemeente besteedt aan straatverlichting. Bij Pigmans Rijwielen werden de leer lingen zich bewust van het energie verbruik dat reizen met zich mee brengt en bij 't Karrewiel hoeveel energie verbruikt is voordat er voed sel op het bord ligt. Bij het gemeen tehuis werd aandacht besteed aan duurzame energie en bij Benning aan stroomvreters en de overwegin gen om sommige apparaten niet of juist wel aan te schaffen. Bij Benning werd ook aandacht besteed aan de vraag: 'Wat is Watt?' Hierbij werden de leerlingen zich bewust van het energiebeleid thuis en weten ze nu hoe ze thuis energie kunnen besparen. Dat reizen ook energieverbruik met zich meebrengt hoorden de leerlingen bij de Rabo bank. Helaas was niet al het materiaal dat nodig was om alle opdrachten goed uit te voeren aanwezig. Hierdoor konden de opdrachten bij Garage Schmidt BV en bij het gemeentehuis niet goed uitgevoerd worden. Geluk kig bleven er nog wel zoveel leuke opdrachten over dat de leerlingen een goed beeld kregen van energie en de gevolgen voor het milieu. Moerkapelle - De jeugdbrandweer speelde zaterdag 15 juni de laatste selectiewedstrijden voor het lands kampioenschap. In Capelle aan den IJssel kreeg de aspirantenploeg van Moerkapelle een brandmelding in een bedrijfs pand door. Ter plaatste aangekomen bleken er beneden in het pand gas flessen te staan en vlakbij die flessen brandde het met een doorslag naar boven. Nadat de brand geblust was werd er snel ingepakt. De ploeg was binnen de tijd klaar. De juniorenploeg moest eerst een hindernisbaan nemen met een waterbak, horde, kruiptunnel, loop plank en knopenrek, voordat ze in de speciaal ontworpen wedstrijdcontai ner aankwamen. In deze, met ver plaatsbare binnenwanden, container moesten de junioren een binnenver- kenning uitvoeren. Uit de verken ning bleek dat hier de straal rechts en de tweede straal links op de con tainer moest worden gezet. Nadat de brand geblust was werd er ingepakt en kon het wachten op de prijsuit reiking beginnen. De aspiranten ble ven steken op een 10e plaats en de junioren op een 5e plaats. Dat bete kent dat de aspiranten zijn uitge schakeld, maar toch bij de beste 20 ploegen van Nederland horen. De junioren daarentegen doen mee aan het landskampioenschap op 28 sep tember in Oldebroek. Voor die tijd gaat de Jeugdbrand weer van Moerkapelle in juli naar Beekbergen voor de jaarlijkse fiets vakantie. bij aankoop van 1 fles: GRATIS GLAS Aanbiedingen geldig donderdag 20 juni v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1