ij ijl Rolling '90 winnaar Lokaal Initiatief De Jeugd, kampioenen van eigen toekomst HjatuJcïircJzfé- versvomV 45 Plus training bij w Moerkapelle Buurtfeest Oud papier inzameling B innenste B'uiten MESSELAINIDE Inhuizen-I 25e jaargang" nummer 980 Bef voor een gratis informatie pakket! DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Bereden politie bij 't Reigerbos Zie pagina 18 1 Vaccinatie tegen meningokokken Zie pagina 17 Gouwe Dukaten voor lekkere hapjes Zie pagina 11 3» üf OVERDEKTE CARAVANSTALLING "JOMAJOLE" CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! ELKE DONDERDAG BIEFSTUKDAG! Graskaas 1 kilovan 6,29 voor 4,98 Jonagold 1 kilo ..van 1,25 voor 0,99 AH Vanille vla 1 liter van 0,97 voor €0,70 Gyros- of cajunreepjes 1 kilo van 8,40 voor 6,95 Geroosterde achterham 100 gram van 1,77 voor €1,50 Aanbiedingen geldig donderdag 4 juli Nfl Dorpsstraat 129, Zevenhuizen KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL - NESSELANDEi EDITIE zeven moerkapelle STUDIO Rif j Moerkapelle - Op initiatief van oud eerste elftalspeler Nico Heesterman is de kans groot, dat senioren ouder dan 45 jaar het komend seizoen bij voetbalvereni ging Moerkapelle wekelijks een uurtje gezellig tegen een balletje kunnen trappen. Lekker een beetje trainen, zonder de bedoe ling om in het weekend ook nog een wedstrijd te spelen. Nu al heeft een flink aantal 'diepe veertigers en vijftigers' aangege ven komend seizoen aan dit initia tief gevolg te geven. De trainingen zullen plaatsvinden op maandag avond van 20.30 tot 21.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom. Voor nadere informatie: Nico Heesterman 079-5932897. Oud Verlaat - Op het plein en op het veld bij de Vierkap wordt zaterdag 6 juli het jaarlijkse buurt feest gehouden. Het programma ziet er als volgt uit: 12.00 uur: start kinderrommelmarkt; 13.00 uur diverse kinderspelletjes; 14.00 uur: optreden van 9 meiden van de kidsdanceclub onder lei ding van Esmeralda Rook; 14.15 uur: kinderspelletjes; 15.30 -17.00 uur: uur: spektaculaire en swingend optreden van het Rot terdamse popkoor '4 You' De toegang is vrij. Tijdens het buurtfeest is er ook een braderie, 's Avonds staat de dansvloer klaar voor een swingen de avond onder leiding van de dj's, van Lotus. Gestart wordt met een kinderdisco van 19.00 tot 20.30 uur, gevolgd door een muzikale avond voor volwassenen. Ieder een is welkom. Zevenhuizen - De oud papier con tainer van de christelijke basis school de Eendragt en de Wereld winkel staat donderdag 11 en vrij dag 12 juli op de parkeerplaats bij de Eendragt.. Papier kan gebracht worden don derdag van 12.00 tot 19.00 uur en wijdag van 8.00 uur tot 13.15 uur. Het papier graag gebundeld en/of in stevige dozen aanleveren. Rotterdam - In Cultureel Centrum Orion aan de Wollefoppenweg 91a wordt in de periode 28 september 'ot 5 oktober een B'innenste B'ui- '•n-festival gehouden. Het 'Laat zien wat je maakt'-festi- val werd vorig jaar september voor het eerst gehouden. Veel mensen uit Zevenkamp en omge- vng exposeerden hun schilderij- foto's sieraden, beeldhouw werken en nog veel meer. Muzi kanten en bands traden op, vide opresentaties werden vertoond en dichters lazen voor uit eigen werk. Voor dit jaar zoekt te organisatie n°g meer mensen die aan deze kunstmanifestatie mee willen Voor meer informatie: 010- '205509 of 010-4202122. Door Ron Krul Moerkapelle - Rolschaatsvereni- ging Rolling'90 heeft op 17 juni de hoofdprijs gewonnen in de door Rabobank Zevenhuizen-Moerka- pelle georganiseerde wedstrijd voor het beste lokale initiatief. De prijs, éen cheque van EUR 6.000 werd door Ciska Dijkema in ont vangst genomen. Het Lokaal Initiatief is een finan ciële. ondersteuning voor een initiatief dat de lokale gemeen schap of een deel daarvan, ten goede komt. Uit de vele inzendingen werd een selectie gemaakt van drie geno mineerden waarvan Rolling'90 er één was. Tijdens de algemene ledenverga dering kregen de genomineerden de kans hun inzending te presenteren waarna een stemming volgde en de prijzen werden uitgereikt. Wanda van Hoven en Gerdine Lind- hout presenteerden namens Rol ling'90: "De jeugd, kampioenen van hun eigen toekomst". Dit plan, dat grotendeels door de jeugd van de vereniging is gemaakt, voorziet in een drie-sporenbeleid: opleiding, talentontwikkeling en internationale uitwisseling. Rolling'90 is een vereniging met zo'n 100 actieve en 60 passieve leden. De club kent een klein verloop en is al jaren succesvol. Het beleid van de vereniging is erop gericht een even wicht te vinden tussen recreatief bezig zijn en topsport. De organisa tie van Rolling'90 wordt gedragen door vrijwilligers die allen één ding gemeen hebben, de liefde voor de rolschaatssport. Reden om mee te doen aan het lokaal initiatief is dat de club zoveel mogelijk mensen wil laten rolschaat sen. Hierbij komt volgens Ciska Dij kema wel een dilemma om de hoek kijken aangezien doorgaans een groei van het aantal leden, een inle vering van kwaliteit met zich mee brengt. Om dit te voorkomen is door de club een drie-sporenbeleid ont wikkeld. Rolschaatsen kun je leren, als je maar weet hoe. Voor het leren van de beginselen en het vervolg hiervan, is opleiding nodig. Om deze opleiding op een bepaald niveau te kunnen (blijven) geven zul je voortdurend moeten vernieuwen, verbeteren en uitbreiden. Dan pas kun je volgens Ciska de door de club gewenste groei van het aantal leden opvangen en iedereen het plezier in de rol schaatssport blijven garanderen. De personen die het talent en de wil hebben om door te groeien naar top sportniveau, zul je moeten begelei den. Dit vergt specialisatie van de train(st)er(s) en het talent zelf. Nieu we ontwikkelingen en technieken zullen bijgehouden moeten worden en ook hiervoor is extra opleiding nodig. De door Rolling'90 nagestreef de intensivering van internationale uitwisseling leidt tot een nog betere samenwerking met meerdere clubs uit het buitenland, waarbij van beide kanten het streven erop gericht is van elkaar te leren. Ciska Dijkema is erg blij met de gewonnen prijs omdat hiermee een aantal evenementen gefinancierd kan worden. Ciska, die zelf op een redelijk jeugdniveau gerolschaatst heeft en nu trainingen bij de club verzorgt, omschrijft rolschaatsen als een complete sport waarbij fysiek vermogen gecombineerd wordt met creativiteit en kunst zinnigheid. De sport is hierdoor niet alleen leuk om te doen maar ook om naar te kijken. De grote belangstel ling en waardering voor de jaarlijkse Wintershow bewijst dit eens te meer. Het rolschaatsen is een sport in ont wikkeling. Voor de Olympische Spe len in Athene in 2004 staat het kunst- rolschaatsen op de nominatie om een demonstratiesport te worden. Hoewel Ciska al deze ook voor de club goede ontwikkelingen met graagte volgt, benadrukt ze dat bij Rolling'90 te allen tijde het plezier voorop staat. C.J. Dudijk - Moerkapelle 079-5933652/08-23633108 Interesse? bel: 0180-631206

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1