iSL MAKELAARD Actie Veerman "Kwaliteit die staat als een huis" Gevraagd in zevenhuizen Vlotte medewerker nieuwe dingen uit te proberen Achter de geraniums?..... mooi niet! Door Frits Bromberg Waddlmnraen - Dit straatbeeld wordt met do dag vertrouwder: mensen die zich loslos maar gezwind over geasfalteerde land wegen spoeden. Handen ep de rag, een beetje door de knlettn en het gezicht ep iele doet me war. Automobilisten hebben een beetje een hekel aan die skaters, zoals de skaters een beetje een hekel hebben aan die auto's, want skaten vraagt om ruimte. Maar met een beetje water bU eikaars wUn komt de automobilist tijdig waar hU/zU moet zUn en de skater voegt wat gezondheid toe aan het al dan niet ouder wordende lijf. Ieo Verziil (39) weet er inmiddels alles van; hij runt een familiebedrijf in sportarti kelen in Waddinueen, Gouda en Alphen. maar geeft ook les in ska ten op sportscholen. Daartoe uitgenodigd door de Stichting Waddinxveens Welzijns werk begint hij 15 juli op een maandagochtend, een cursus skaten van anderhalf uur op een verhard handbalveld in Waddinx- veen. De kosten bedragen 12 euro per persoon, skates en bescher ming inbegrepen. Verzijl: "Deze cursus is bestemd voor 55-plus- sers die zich er nog jong genoeg voor voelen, een beetje sportver leden hebben en desnoods als kind al leerden schaatsen. Dit is geen voorwaarde, het is wel gewenst." In beginsel kan iedereen (leren) skaten. Maar een beetje cursus kan geen kwaad, zeker op oudere leeftijd. Verzijl: "Natuurlijk is een van de eerste vragen: "En als je nou eens valt en je heup breekt?" Deze sportsman: "De kans dat je bij het skaten komt te vallen, is niet groter dan struikelen bij het winkelen. Maar de gevolgen kun nen ernstiger zijn. Daarom is val len een onderdeel van de cursus. Als ie dan toch valt, val dan goed. Andere onderdelen zijn balans- training, remmen, het nemen van bochten en hindernissen. Denk maar aan verkeersdrempels en stoepranden. En de juiste schaats- slag." Dat de skater over goede enkels moet beschikken, ligt voor de hand. Verzijl: "Maar de gedachte dat de voetgewrich ten er onder te lijden hebben, is onjuist, ledereen met een gezond stel benen en voeten kan skaten. Uiteindelijk is skaten zelfs uitermate ont spannend." Blijft over het verschil in ska ten, skateboarden, skeeleren en rollerskate. Verzijl: "Skateboarden zijn die plankjes met vier wieltjes. Daar hebben we het dus niet over. Skeeleren lijkt op ska ten, maar dat Is met vijf wiel tjes per skate, sneller en bestemd voor mensen die hun schaatsconditie op peil willen houden. Rollerskate is een moderne vorm van rol schaatsen met vier wieltjes per schaats. Skates hebben vier wiel tjes per schaats, inlineskaten Het woord zegt het al een beetje: wiel tjes in line, dus in een rijtje". De Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk: "We merken dat de belangstelling voor deze cursus groter is dan aanvankelijk gedacht, in beginsel hebben we een éénmalige cursus op maan dagochtend 15 juli in gedachten. Maar als de belangstelling aan houdt of groeit, gaan we ermee door. We hebben er nog geen ervaring mee, maar we bieden nu een mogelijkheid. Spreekt dat aan, dan gaan we ermee door." Voor meer informatie en inschrij ven: Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, telefoon 0182 - 631932 Op de foto Leo Verzijl: "Iedereen met goede enkels kan leren skaten. Tot op hoge leeftijd." pagina 16 Hart van Holland 10 juli 2002 n isSS: Skatsi voor ouderen: Mangstelllng groeit ««8»!85888» Zevenhuizen - "Kwaliteit die staat als een huis"; met deze slagzin wint de familie D. Dijkshoorn van de Schielandsingel 37 in Zevenhuizen de hoofdprijs van €500 van de Veer man-actie. Alle inwoners van het versprei dingsgebied van het Hart van Holland konden aan de actie meedoen. In het Hart van Holland van 26 juni stond een poster, waarop een slagzin ingevuld diende te worden. De poster moest gedurende de periode 26 juni-6 juli voor het raam gehangen te worden. Veerman ging Zevenhui- zen-Moerkapelle, Waddinxveen, Bos koop, Benthuizen en Oud Verlaat door om te kijken wie de beste slogan voor het raam had hangen. De gelukkige winnaar van de hoofdprijs werd dus de familie Dijkshoorn. De tweede en derde prijs (ieder €100) gaan naar mevrouw J. Loef-Roos aan de Sparrengaarde 4 in Waddinxveen met de slogan "Veerman Makelaardij als je via vertrouwde handen in je droomhuis wil belanden" en de fami lie G.J. van der Spek van de Herenweg 40 in Moerkapelle met de slogan "Veerman Makelaardij Verkoop Verze kerd!". Veerman is tevreden over het verloop van de actie. "Er waren minder posters opgehangen dan we verwacht hadden, maar er werd wel veel over de actie gesproken. En daar ging het ons natuurlijk om." voor de maanden september tot en met februari voor alle voorkomende werkzaamheden op een akkerbouwbedrijf vereist: positieve instelling flexibel weet van aanpakken omgang met machines salariëring volgens cao bel voor een afspraak H. Bos 06-2821 1307

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 16