"De musical is er voor iedereen" 1 KORTINGEN TOT 70% Vakan fro - voordtw I weg-waayprttzEm bij Van Waay Benthuizen Expositie bij galerie Groene Tuin Jeugdweek 2002 Kaarten Zang en Kleur CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. ELKE DONDERDAG BIEFSTUKDAG! OPRUIMING! Bel voor een gratis informatie pakket! 25e jaargang nummer 981 10 juli 2002 DEZE Open Dag Dierendai WEEK IN HET HART VAN Hooien langs de Hennipsloot HOLLAND Zie pagina 11 Zie pagina 15 Achter de gera niums?....mooi niet! Zie pagina 16 Stichting Polderromance wint tweede prijs Lokaal Initiatief: Tot €300 SUBSIDIE! Interesse? bel: 0180-631206 OVERDEKTE CARAVANSTALLING "JOMAJOLE" op vele showroommodellen 3-eS blikjes 8 stuks - 3 smakenvan 1,88 voor 1,50 AH Hagelslag melk/puur - 400 gram ..van 1,27 voor 0,99 Mars/Twix mini's300 gram van 1,99 voor 1,50 Campingboter500 gram van 1,29 voor 0,99 Partysticks (augurken).... 680 gram van 0,95 voor 0,75 AH appelmoes720 gram van 0,69 voor 0,49 Bavaria bierkrat 24 flesjes van 8,79 voor 6,50 en nog veel meer vakantievoordeel! Aanbiedingen geldig van 11 tot en met 13 juli 2002 Q|^ Dorpsstraat 129, Zevenhuizen KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL STUDIO editie zevenhuizen MOERKAPELLENESSELANDE D18Q.S3iga5 Zevenhuizen - Bij galerie Groene Tuin is tot en met 27 september een expositie van schilder Hans de Jong. De Jong begon 25 jaar geleden met model- en portrette kenen. Langzamerhand maakte hij steeds meer stillevens, land schappen en stadsgezichten. Naast de tekentechnieken ontdek te hij ook de diverse schildertech nieken zoals olieverf, aquarel en pastels. Alzo groeide hij uit tot veelzijdig schilder. Zijn pastels en aquarellen van het gebied rond de Rottemeren zijn nu te bezichtigen bij de Groene Tuin aan de Rotte- kade. Moerkapelle - De Jeugdweek, die jaarlijks georganiseerd wordt door de hervormde én de gerefor meerde gemeente, wordt dit jaar gehouden van maandag 26 tot en met vrijdag30 augustus, ledereen vanaf 13 jaar is welkom. Er wordt begonnen om 19.30 uur. De avon den zullen ongeveer om 21.45 uur afgelopen zijn. Zoals ieder jaar zal de jeugdweek in dorpshuis Op Moer gehouden worden. Het thema is: "Wie zal dat beta len?" De jongeren hoeven echter niets te betalen om op deze avon den te komen. Er zullen liederen gezongen worden en iedere avond is er een meditatie. Verder staat op het programma: maandag, spannende film; dins- i dag, spreker "Scharlaken koord"; woensdag, flitsend spel "The Game of Eight Flags"; donderdag "Bonte Avond" (ook voor de basisschoolverlaters, vanaf 12 jaar) en vrijdag barbecue en vol leybal. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 12 juli een kaartavond in het clubge bouw aan de Zuidplasweg. Aan vang 20.00 uur. ledereen is wel kom. De kaartavond die gepland staat voor 9 augustus gaat niet door. Door Ron Krul Zevenhuizen - De stichting Polder romance heeft op 17 juni de twee de prijs gewonnen in de door de Rabobank Zevenhuizen-Moerka- pelle georganiseerde wedstrijd voor het beste lokale initiatief. De prijs, een cheque van EUR 4.000 werd door Alice Veerman in ont vangst genomen. Het lokaal initiatief is een finan ciële ondersteuning voor een initiatief dat de lokale gemeen schap of een deel daarvan, ten goede komt. Uit de vele inzendingen werd een selectie gemaakt van drie genomineerden waarvan de stich ting Polderromance er één was. Tij dens de algemene ledenvergadering kregen de genomineerden de kans hun inzending te presenteren waar na een stemming volgde en de prij zen werden uitgereikt. De stichting Polderromance werd enige jaren geleden opgericht in het kader van de opvoering van de musical "Een Polderromance". Deze musical was een groot succes. Nadat Zevenhuizen e.o. vorig jaar nog kon genieten van de kindermu sical "Smogsmullers Reuze Daad", is dit jaar door de stichting besloten opnieuw een musical in te studeren. Dit speciaal ter gelegenheid van de opening van het verbouwde dorps huis Swanla. Alice Veerman presen teerde samen met zes danseressen en twee zangeressen namens de stichting Polderromance, de nieuwe musical "Heerlijk duurt het langst". Aan deze musical van Annie M.G. Schmidt doen in totaal zo'n 100 mensen mee die op het podium of achter de schermen zullen optre den. In november beleeft deze grootst opgezette musical de pre miere. De presentatie van Alice was er op gericht de musical nog meer bekendheid te geven en duidelijk te maken dat iedereen die kan dansen en zingen mee kan doen. De musical is van en voor iedereen, aldus Alice. Vanuit de gemeenschap komen mede naar aanleiding van publica ties in het Hart van Holland en ande re kranten, steeds meer reacties en hieruit blijkt dat ook deze nieuwe musical erg leeft onder de mensen. De mensen die nu meedoen aan de musical zijn een echte hechte groep geworden, waarbij de saamhorig heid groot is. ledereen heeft voor ogen er ook dit keer iets heel speci aals van te maken. De door de stich ting Polderromance beoogde profes sionele aanpak werpt dan ook zijn vruchten af. De gewonnen cheque van EUR 4.000 is zeer welkom. Van het geld zal onder andere kleding en enkele schminkkoffers gekocht worden. Hoewel er zich inmiddels enkele sponsoren gemeld hebben bij de stichting Polderromance, is elke euro nog steeds welkom. Het uit gangspunt van de stichting bij deze musical is weliswaar quitte te spelen (tot 01-09-20 maar als er meer inkomsten dan kosten zijn, kan het geld in de stich ting worden gehouden zodat wel licht ook een volgende musical opgevoerd kan worden. En volgens Alice en alle andere betrokkenen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn! C.J. Oudïjk - Moerkapelle 079-5933G52/0E-23E33108 Kijk op: www.vanwaayinterieurs.com/aanbiedingen 4000 m' meubelshowroom! r> F ti n terieu benthuizen Verbreepark 27 (gratis parkeren) tel- (°79) 331 12 00, fax (079) 342 50 22 openingstijden: di t/m do 9.30-17.30 uur Vr 9 30-21.00 uur, za 9.30-17.00 uur www.vanwaayinterieurs.com HAZERSWOUDE-RDl AlPHEN A/DRUNl I:UW.1Um BLEISWUK VVym,j. vV/,V;M y .nnyI uy i KLASSIEK SLAPEN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1