Wethouder Gerts slaat eerste paal nieuwbouw scholen Allemaal clowntjes bij het Hobbelpaard Sharon en Dennis Alsnog brons voor Joost Blokland Bingomiddagen Nationaal kampioen Marko Klok naar Nesselande CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! Waterskiën K IN HET HART VAN Beachvolleybal op strand Nesselande DEZE Afscheid van meester Junte HOLLAND: Midgetgolfen in de vakantie Atletiek KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND.NL Interesse? bel: 0180-631206 Zie pagina 8 A.V. Gouda-atleet Joost Blokland krijgt van de atletiekbond alsnog de bronzen NK medaille uitge reikt voor de 3000m Steeple. Tij dens de NK Atletiek van 7 juli leek het erop dat de 20-jarige Wad- dinxvener vierde was geworden. De organisatie had echter niét in de gaten dat de als tweede gefi- niste deelnemer de Noorse natio naliteit bezat. Deze fout is inmiddels recht gezet waardoor Blokland van de 4e naar de 3e plaats opschuift. Waddinxveen - Veel senioren voe len zich in de vakantietijd, juli en augustus, eenzaam Kinderen, vrienden en bekenden door wie zij anders worden bezocht zijn roet vakantie. Voor de thuisblij- ven lijkt deze tijd soms een eeuw igheid. Om dit te ondervangen hebben de drie ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB besloten, evenals vorig jaar, in die twee maanden drie bingomiddagen te houden. Elke bond neemt de organisatie van een middag op zich. Deze bingomiddagen zijn toegankelijk voor alle ouderen. Dl men lid van een bond is speelt geen rol, het is voor alle Wad- oinxveense ouderen. De bingo middagen worden gehouden in het Anne Frank Centrum en beginnen om 14.00 uur. De toe gangsprijs is 2,50, waarvoor twee bingoplankjes worden aangebo den. De eerste middag, georganiseerd door de KBO is inmiddels geweest, maar de volgende mid dag is op woensdag 7 augustus enwordt georganiseerd door de ANBO en de daaropvolgende middag is woensdag 28 augustus prn!?rdt 8eorganiseerd door de B. De eerste avond, gehou den door de KBO op maandag 15 [jhh, trok bijna 90 bezoekers. Bijzondere dag Voor de leerlingen van de basisscholen én hun ouders was het vorige week dinsdag een bijzon dere dag. De nieuwbouw was eigenlijk nog vrij onverwacht tot stand gekomen. In januari van dit jaar was er nog lang geen zicht op nieuw bouw. Wel was op dat moment door de beide schoolbesturen de noodklok geluid over de (slechte) situatie in de noodbehuizing. Een waar offensief op de toenmalige gemeentebestuur ders, in de vorm van een kerstkaartenactie van de leerlingen en het op grote schaal inschakelen van de media door de scholen, zorgde ervoor dat de nieuwbouwplannen van de scholen met grote voorrang behandeld werden. Wethouder Gerts toonde zich na afloop van de plechtige handeling tevreden over de snelle besluitvor ming in deze zaak. De kinderen hadden voor de speciale dag een lied ingestudeerd. Op de wijs van het liedje 'Old mac Donald had a farm' uitten zij luidkeels hun tevredenheid over het slaan van de eerste paal. Een aantal (jongere) kinde ren, waren wel erg verbaasd. Er was immers de hele week voorafgaand aan de officiële plechtig heid ook al geheid door de bouwvakkers! "Er zit ten al een heleboel palen in de grond, waarom noemen ze dit nou de eerste?". De juffrouwen en meesters hadden heel wat uit te leggen. Zie pagina 9 Zie pagina 10 Zevenhuizen - De familie van Oye had wel iets te vieren dit week end. Zowel Sharon (23) als Den nis (26) werd afgelopen weekend, tijdens de NK waterskiën gehou den op de Rooye Plas in Handel (Brabant) Nationaal kampioen. Sharon, die deelnam in de 'open ladies'-klasse, won de titel door de meeste punten te vergaren op de drie onderdelen. Bij de slalom haalde Sharon 5 boeien op 13 meter, bij de figuren haaide zij 3820 punten en bij het springen kwam zij tot 35.30 meter. Dennis kwam tot de volgende scores: slalom: 2 boeien op 12 meter, figuren: 6670 punten; springen: 53.10 meter. Volleybal De 32-jarige Marko Klok heeft tij dens de Open Masters Beachvol leybal in Nesselande een tweeja rig contract getekend bij ORTEC.Nesselande. Marko Klok, vorig seizoen nog spelend in Ita lië in de A2 bij Conad Volley Forli, zal als passer/loper de selectie van Guillermo Boogers verster- Door Karin Jongkind Waddinxveen - Onder luid gejuich drukte wethouder Dorenda Gerts vorige week dinsdag de knop in van de hei-installatie, waarmee de eerste paal werd geslagen voor de nieuwbouw van de Kardinaal Alfrinkschool en de Koningin Beatrixschool. Ruim 700 kinderen keken toe hoe de wethouder deze handeling verrichte. Ook burge meester Jonkman was van de par tij. Voor de basisscholen is de nieu we huisvesting heel belangrijk. De huidige schoolgebouwen zijn té klein, waardoor de leerlingen al jaren in noodlokalen huizen. Als alles volgens plan verloopt wordt de nieuwbouw rond de kerstvakan tie opgeleverd. In het begin van 2003 zullen de eerste leerlingen dus kunnen verhuizen naar hun 'nieuwe school'. In totaal worden zes nieuwe lokalen - verdeeld over twee verdiepingen - aan de bestaande schoolgebouwen gebouwd. Door Karin Heeren Moerkapelle - In de laatste week voor de zomer vakantie worden er altijd gezellige dingen gedaan bij peuterspeelzaal Het Hobbelpaard. Dit jaar gingen de kinderen eens niet picknicken maar kwamen geheël als clown verkleed spelen. Mooi geschminkt en leuke clownskleren aan, zo kwamen de kinderen Het Hobbelpaard binnen op maandag en dinsdag. Een vrolijk clownslied en spelletjes die prima aansluiten bij het thema werden met de kinderen gespeeld. Natuurlijk kon er een beetje gegoocheld worden en kregen alle clowns een lekker bekertje drinken met iets lekkers erbij. Een vrolijke manier om het school jaar af te sluiten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1