6,5 meier hoge steltenlopers op het Oogstfeest Cursussen en opleidingen gaan weer van start sMssy DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Het (huis)dier van Jeroen en zijn vogelspinnen Zie pagina 8 Overvallers café Boskoop in bewaring gesteld Wedstrijd tegen Ghanees elftal uitgesteld Collectanten gevraagd Achter de geraniums Mooi niet! Hongerproject deel 2 Lees meer over het Oogstfeest over twee weken in de speciale OOGSTFEESTKRANT k CV-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. Tot €300 SUBSIDIE! KIJK OOK OP WWW.HART-VAN-HOLLAND0NL 25e jaargang nummer 987 21 augustus 2002 Hart van Holland Boskoop - Politie Hollands Midden heeft op maandag 12 augustus een 20-jarige man en op dinsdag 13 augustus een 17-jarige man aange houden op verdenking van betrok kenheid bij een gewapende overval op zondag 11 augustus op een café aan de Zijde in de gemeente Bos koop. Beiden zijn woonachtig in Waddinxveen. Een 19-jarige man uit Waddinxveen en een 17-jarige man uit Den Haag waren zondag al op heterdaad betrapt en aangehouden. Drie van de vier mannen zijn inmiddels voorgeleid aan de rech- ter-commissaris en in bewaring gesteld. De vierde man wordt vrij dag 16 augustus voorgeleid. Drie van de vier mannen worden ervan verdacht de ongeveer dertig bezoekers van het café op zondag nacht te hebben bedreigd met onder andere een vuurwapen en daarbij een kassalade buit te heb ben gemaakt. De vierde verdachte was een half uur voor de overval het café binnen gekomen. Hij nam poolshoogte en gaf de andere drie verdachten het moment aan dat zij tot actie konden overgaan. Op aan wijzingen van een agente buiten diensttijd konden twee van de vier kort na de overval worden aange houden. Het politieteam Waddinxveen - Bos koop werkte in dit onderzoek samen met de districtsrecherche. Waddinxveen - De wedstrijd die het eerste elftal van de v.v. Waddinx veen op zondag 25 augustus tegen een team uit de Ghanese le divisie zou spelen is uitgesteld. Ondanks de toestemming van de KNVB en de betalingen voor de visums krijgt het team voorlopig geen toestemming van de Ghanese voetbalbond om in Nederland te spelen. De wedstrijd is niet geschrapt. Wellicht dat over een aantal weken alsnog toestem ming wordt gegeven naar Neder land te gaan. Het team zal dan als nog bij voetbalvereniging Waddinx veen komen spelen. Zevenhuizen - Het Koningin Wilhelm- ina Fonds vraagt voor de collecte week van 2 tot en met 7 september eollectanten voor de wijk Swanla. bok voor het buitengebied van Zevenhuizen is het Kankerbestrijding ™nds op zoek naar collectanten, koor informatie en aanmelden: Mieke van der Linden, 0180-638094 sren van 6 tot 12 jaar opgelet!! de jeugdweek van 26-8 tot 30-8 Donderdag 5 september 1e repetitie "Swsum Corda" Rehobothschooi NIEUWE LEDEN HARTELIJK WELKOM Zie pagina 12 Zie pagina 12 Zevenhuizen - Met deze 6,5 meter hoge steltenlopers wordt het optreden van de Koninklijke Stel tenlopers van Merchtem uit België het "hoogtepunt" van het Oogst feest op zaterdag 7 september. De Dorpsstraat moet voor deze hoog te wel vrij zijn van spandoelen en vlaggetjes. Deze wereldvermaarde groep die de kunst van het stelten lopen al meer dan vijftig jaar naar alle hoeken van de wereld uit draagt. Dit jaar treden zij onder andere op in Zuid-Korea en Seoul, in Texas (USA) en Dallas en op de traditionele ommegangen in Brug ge en Gent. Gekleed in de Belgische driekleur, begeleiden de blokkenloopsters en een bruisende muziekselectie een 30-tal steltenlopers. In een parade waarin de hoogte van de steltenlopers alsmaar hoger worden en waarbij de laatste stel tenlopers meer dan 6 meter boven de begane grond zullen paraderen. "Als de klokken luiden, dan komen de reuzen naar buiten." De geschie denis spreekt van de zogenaamde Ommegangsreuzen, die nu hun ommegang op het Oogstfeest zul len maken. De kunst van het steltenlopen is ooit ontstaan in de tijd dat het gehucht Langevelde door overstro ming onbereikbaar was en de bewoners alleen op stelten de bebouwde kom van Merchtem kon den bereiken. De geschiedenis rond Zevenhuizen rept ook wel eens van wateroverlast, maar of dit probleem ook met stelten werd opgelost, daarover rept de historie niet. De demonstraties vinden plaats om 12.00, 13.00 en 14.45 uur. Voor de kinderen is er veel te doen. Zoals een speciaal kinderplein. De skeeler-clinic onder leiding van veelvoudig nationaal kampioen Dries van Wijhe op het Catges- plein. En voor de kleintje het trein tje van Bram Heij. Op het boerenerf zijn heel veel dieren met prachtige hoenderrassen en raskonijnen, maar ook met eenden en cavia's, schapen en geiten. En voor de ouders; een boerenkoffietafel. GEEN ruimte voor kinderkramen en grondplaatsen De gehele Dorpsstraat en omlig gende pleinen staan vol met kra men, stands en attracties. Ook het optreden van de steltenlopers en het schapen drijven vergt veel extra ruimte voor het publiek. Om die reden zijn er GEEN veilige grondplekken voor kinderen beschikbaar. Het "thema van het oogstfeest" de sfeer van het oude boeren- en dorpsleven laat dit jaar weer veel te zien. Herderin Carla Gerfin zal met haar kudde een aantal demon straties geven. Zij zal dit doen met de schapen van het ras "Scottisch Black Face" samen met haar hon den de Border Collies. Tentoonstelling van oude land- bouwtractoren- en machines Deze traditionele tentoonstelling biedt op elk oogstfeest "nieuwe" tractoren. Dit jaar onder andere een Alles-Chalmers D21. Eén van de twee die nog in Nederland aan wezig zijn. Deze tractor komt oor spronkelijk uit Canada, Ontario, bouwjaar 1965, 2e serie en type turbo. Kunst en Kitsch Een deskundige taxeert de voor werpen van toen tegen de waarde van nu, aangevuld met een stukje geschiedenis en oorsprong van het artikel. De Stichting Oud Zevenhui- zen-Moerkapelle verzorgt de orga nisatie. Hans van Korije signeert De schrijver van het boek "Verdwij ning op de Rottemeren", zal zijn boek signeren. Hans groeide op in Zevenhuizen, maar ondanks dat veel in het boek op fantasie berust zullen de bewoners van Zevenhui zen de polders en de bijzondere plekken in en rond het dorp her kennen. Een Dorpsstraat vol activiteiten en muziek Naast de "grote" evenementen vindt men de aloude activiteiten voor jong en oud, in en rond de Dorpsstraat. Oude ambachten; de rommelmarkt voor de Hervormde kerk; hondengehoorzaamheid trai ningen; het rad van avontuur van v.v. Groenenweg; veel braderiekra- men; gezellige terrassen en de stand van de Molenvrienden en Stichting Oud Zevenhuizen-Moer- kapelle. Het podium met onder andere line-dancing; het jeugdor kest van De Kleine Trompetter; The Thunderbirds (rock en roll uit de jaren vijftig); slagwerkgroep "Afslag 9" en op het podium bij Albert Heijn, lokale groepen. jpteresse? bel: 0180-631206 Door Karin Heeren Regio - Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. De koffers zijn uitgepakt, de was is gedaan en kin deren bereiden zich voor op een nieuw schooljaar. Met het nieuwe schooljaar gaan er ook weer vele cursussen op opleidingen van start in de regio. Ter ontspanning of om bij te leren, er zijn volop mogelijk heden. Muzikale vorming voor jong en oud. Zowel bij de 7-Muzen in Zevenhuizen als bij Kreater in Wad dinxveen is volop aanbod in cur sussen. Het leren bespelen van een instrument of zingen, spelen in een ensemble: er is voor iedereen wat, voor kinderen en voor volwasse nen. Op kundige wijze worden de kneepjes aangeleerd en zijn de vor deringen na een jaar cursus heel goed te horen en te zien. Natuurlijk is het ook heel ontspan nend om op andere wijze creatief bezig te zijn. Tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen, werken met metaal of keramiek. Er zijn mogelijkheden genoeg om die crea tieve uitingsvorm te vinden die past bij de individuele wensen van de cursist. Er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Wellicht is het leuk om een taal (beter) te leren spre ken zodat de volgende keer als de koffers worden gepakt men zich nog beter verstaanbaar kan maken in het favoriete vakantieland. Natuurlijk kan er ook een taal geleerd worden om verder te komen op het werk of om betere kansen te hebben op de arbeids markt. Naast de genoemde mogelijkheden zijn er nog vele andere mogelijkhe den in de regio. Wat dacht u van een cursus fotografie, dans of drama. Er zijn toneelverenigingen en sportclubs waar ieder zijn ener gie kwijt kan. Ontspanning door inspanning is een veelbeproefde methode om gedurende het gehele komend cursusjaar te kunnen ont spannen en kennis of andere vaardigheden op te doen op een prettige ontspannen manier. Voor adressen van verschillende instel lingen binnen de regio: zie de advertenties op pagina 10 en 11.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1