Jeugdbrandweer Moerkapelle derde van Nederland Theo Matze: "Zaterdag zat mijn laatste werkdag erop" De meisjes van tachtig... Fietsen, knutselen en t.v. bij Vrouwen van Nu ETEL NODIG? SSER EN ZN. Opbrengst collecte Kankerbestrijding EHBO in Moerkapelle Wereldwinkel verhuist Fancy fair bij de Nessevliet DEZE Eerste paal Swanla- Catsburg geslagen HET HART VAN HOLLAND: Nieuw blusvoertuig brandweer Benthuizen G-groep Antilope draait volop mee Literaire lezing in bibliotheek Zevenhuizen Zie pagina 8 Zie pagina 9 Zie pagina 19 WOENSDAG 2 OKTOBER: FEESTELIJKE OPENING VERBOUWD SWANLA j Zevenhuizen - De Vrouwen van Nu, afdelingen Zevenhuizen, heb- ben voor de komende periode diverse activiteiten op het pro- a'ramma staan. Zo maken zij don- i derdag 10 oktober een fietstochtje i naar Artihove in Bergschenhoek. I be dames vertrekken om 13.00 uur vanaf de brandweerkazerne. Aan- i melden is niet nodig. Een creatie ve avond staat op het programma h?or donderdag 17 oktober. Mevrouw Schuilenberg komt met i de dames knutselen. Wat ze gaan maken blijft een verrassing. De J deelnemers moeten potlood, lini aal, schaar, lijm en plakband mee nemen. De avond begint om 19.30 uur in het gebouw van de Storm- vuegers. Informatie en aanmel- d|ng: 632036. De reiscommissie neeft een reisje gepland naar de v-studio in Hiversum. Daar kun nen de dames een aflevering van 'et programma Vinger aan de 1 ois bijwonen. Voor meer infor- matie en aanmelding: 632441. Oud Verlaat - De christelijke basisschool dé Nessevliet aan de Wollefoppenweg 40 houdt zater dag 5 oktober van 11.00 tot 15.00 uur fancy fair. Tijdens de gezellige rommelmarkt zijn er kinderspel letjes als grabbelton en playbacks- how, er is een restaurant waar onder andere pannenkoeken te krijgen zijn en er worden planten en bloemen en nog veel meer ver- kocht. De opbrengst is bestemd voor buitenspeeltoestellen voor de school, ledereen is welkom. Oud Verlaat - De collecte voor de Kankerbestrijding heeft in Oud Verlaat 827 euro opgebracht. Alle I gevers en collectanten worden i hartelijk bedankt voor hun bijdra- 1 ge. j Moerkapelle - Het Rode Kruis wil in januari een beginnerscursus EHBO starten in Moerkapelle. Voor meer informatie kan men bel len: 079-5932161. Degenen die reeds een EHBO- diploma hebben en daar meer mee willen doen, kunnen zich aan melden bij het Rode Kruis als vrij williger. Zevenhuizen - De Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle ver huist met ingang van 4 oktober naar het plein van Albert Heijn, voor de wijnhandel. Elke vrijdag en zaterdag is de winkel van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Oldenzaal/Moerkapelle - De jeugdbrandweer van Moerkapelle deed zaterdag 28 september mee aan de "Landskampioenschappen Jeugd brandweer". De tien beste korpsen van Nederland streden om de titel. Als eerste moest een hindernisbaan genomen worden. Daarna was het tijd voor de opdracht: 'er is brand gemeld aan het brandplein nr. 11 en de melder heeft 2 kinderen weg zien lopen'. De ploeg had 25 minuten de tijd. Moerkapelle deed de opdracht in 22 minuten. Toen aan het eind van de dag alle korpsen geweest waren, bleek bij de prijsuitreiking dat Moer kapelle derde van Nederland is geworden. De tweede plaats ging naar de ploeg van Dene kamp en Westerschouwen werd eerste van Nederland. (foto: Jeugdbrandweer Moerkapelle) Door Frits Bromberg Moerkapelle - Met een pak stroop wafels, met persoonlijke herinne ring, enerzijds en een warme hand druk wederzijds heeft Theo Matze zaterdag afscheid genomen van zijn mondige en vooral vaste klan tenkring in Zevenhuizen en Moer kapelle. De winkelwagen is ver kocht, broer Ton en diens zoon Jan zetten de verkoop van kruideniers waren op wielen voort. Theo: "Ik ben 36 jaar geleden als melkboer begonnen. Toen ik daar in 1971 geen melk meer in zag, ging ik door als de toen welbekende SRV- man. De wagen werd mijn eigen dom en dat bleef zo, toen SRV werd overgenomen door Springer." Theo: "Ik ben pas 55, dus te jong om stil te zitten. Daarom heb ik een baan geaccepteerd bij een bedrijf in Chinese producten. Maar ik voelde me langzamerhand ook te oud om met de winkelwagen door te gaan; lange werktijden, soms tot 80 uur per week en het is zwaar werk. Maar ook sociaal. Ik heb dan wel afscheid genomen, maar met bloe dend hart. Natuurlijk, niemand kan van de wind leven, maar met zo'n winkelwagen doe je toch ander werk dan de gemiddelde kruidenier, voor zover die nog bestaat. Je maakt hier en daar een praatje, je werkt een lijstje af, je komt de boodschappen aan huis afleveren en desnoods pak je de boel nog uit. Allemaal service, die je bij een grootwinkelbedrijf niet krijgt. Ik had niet veel losse klanten die zich op het laatste moment reali seerden dat de kaas op was terwijl ik juist in aantocht was. Ik had vrijwel uitsluitend vaste klanten. Maar ik zou niet weten, hoe ik die moet onderverdelen." Het vermoeden, dat een winkelwa- Theo Matze: "Alle vaste klanten, bedankt voor jullie vertrouwen in me". gen overwegend bestemd is voor •alleenstaande bejaarden die de deur niet meer uit willen of kunnen, blijkt onjuist. Theo: "Ik denk, dat zo'n tien procent van mijn vaste klanten uit ouderen bestond. En als je denkt aan jongeren die het met hun werk te druk hebben, kom ik niet verder dan twee procent. De meesten deden hun boodschappen bij mij om de service. Ik geef toe, dat ik niet kon concurreren met de grote bedrijven die uiteindelijk goedkoper kunnen zijn en een breder assorti ment kunnen bieden. Maar toch. Als die bedrijven twaalf merken katten voer hebben, bestond bij mij de keuze uit vier. En zo vervolgens. Ik had altijd van alles wat, maar beperkter. Vermoedelijk zit het zo. Sommige mensen hebben een hekel aan boodschappen doen. Ze maken een lijst van wat ze de komende dagen nodig hebben en dat krijgen ze prompt op tijd. Dat ze elders mis schien goedkoper uit waren, interes seert ze niet. Ze besparen zich de moeite, tijd en kosten van het auto gebruik en wellicht waren ze uitein delijk bij mij niet eens duurder uit. Ik heb me daar nooit zo om bekom merd. Mijn klanten deden hun bood schappen, ik deed op mijn beurt mijn werk. Dat wil zeggen: om zes uur opstaan, om acht uur rijden en soms om zeven uur thuiskomen. En dan de boel weer klaarmaken voor de volgende dag. Dat is me nu te veel geworden, het zware werk, de lange dagen. Maar vraag me niet achterom te kijken. De Fransen zeg gen: afscheid nemen is een beetje doodgaan. Ik heb van heel veel men sen afscheid genomen. Duidelijker kan ik niet zijn". Kun je van een stroming spreken? In de bibliohteek wordt woensdag 16 oktober van 20.00 tot 22.00 uur een lezing over dit onderwerp gehouden. De lezing tracht een antwoord te vinden op deze vragen en gaat na de pauze op een paar boeken uit deze 'stroming' nader in. De toegang bedraagt 5,-. De bibliotheek aan de Dorpsstraat 87 is open vanaf 19.45 uur. Voor meer informatie of reservering van kaarten: www.bibliotheekzevenhuizen.nl of telefoon 638388. Zevenhuizen - De Nederlandse literatuur werd in de jaren tachtig gekenmerkt door een opvallend groot aantal debuterende schrijfsters: Nelleke Noordervliet met Tine of de dalen waar het leven woont, Mar griet de Moor met Op de rug gezien, Tessa de Loo met De meisjes van de suikerwerk- fabriek, Maija Brouwers met Havinck, Rascha Peper met De waterdame, Vonne van der Meer met Het limonadegevoel en andere verhalen en vele anderen. Hoe komt het dat er in de jaren tachtig opeens zoveel vrouwelijke auteurs debuteerden?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1