Wereldwinkel naar Albert Heijn-plein Open repetitie musical 'Heerlijk duurt het langst' smaakt naar meer Lunchconcert Najaarslezing NPV Introductie Volksdansen Opbrengst beurs voor Unicef ETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. Westendorp (her)opent Swanla Prins Claus Beleidsplan Waddinx- veen 2003-2006 Feest bij Bibliotheek Boskoop VOLGENDE WEEK: MODE IN HET HART VAN HOLLAND - INFO? BEL: 01 80-632289 STUDIO 25e jaargangx nummer 994 9 oktober 2002 0180 Bel voor een gratis informatie pakket! ^35589 j ZKH der Nederlanden 1926-2002 Alle gemeenten stellen een condoleanceregister open. Na de uitvaart op 15 oktober worden de registers overgebracht naar het Koninklijk Huisarchief. Zevenhuizen - "De Zeven Muzen" houdt zondag 13 oktober een lunchconcert in de Vrijzinnig Her vormde Kerk aan de Dorpsstraat 139. Aanvang 13.00 uur, kerk open 12.45 uur. Marie José Sanchex, docente dwarsfluit van de Zeven Muzen en de Kleine Trompetter en harpiste Emilie Jaulmes treden op. Beiden zijn oud-studénten van het Rotter dams Conservatorium en stude ren nog aan het Conservatorium van Essen bij Vladimir Mendels sohn. Tijdens het concert spelen zij werken van J.S. Bach, J. lbert, G. Fauré, G. Rossini, W. von Gluck, C. Debussy en C. Satnt-Saens, ledereen is welkom. De toegang bedraagt €3,-, kinderen tot 18 jaar en vrienden van De Zeven Muzen hebben gratis toegang. Moerkapelle - De NPV-afdeling Zevenhuizen-Moerkapelle houdt dinsdag 15 oktober de jaarlijkse najaarslezing in een zaal van het kerkgebouw van de gereformeer de gemeente aan de Kerkstraat 8a. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur. !r J. van der Graaf (oud secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk) houdt een lezing met als titel "De toekomst van het christelijk geloof. Zevenhuizen - De Zeven Muzen organiseert een introductiecursus Volksdansen. Philippien van Dijk start deze cursus vanavond, woensdag 9 oktober, in dorpshuis Swanla. De cursus wordt iedere woensdag gehouden van 20.00 tot 1.30 uur. Tijdens deze cursus j toert men de diverse grondbegin- j selen van het volksdansen en maakt men kennis met muziek en dans uit vele landen, streken en j1 ulturen. De cursus is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar. Voor meer informatie of aanmelding: I V180-632766 of 0180-631912. Zevenhuizen - Na een goed ver- l0pen kinderkleding- en speel goedbeurs, is de opbrengst 9.91 euro) overgemaakt aan Unicef. De organisatie bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. Zie pagina 8 Zie pagina 13 Zie pagina 11 Door Ron Krul Zevenhuizen - Sinds jaar en dag treft men op zaterdag de Wereld winkel aan op het gemeenteplein. Met ingang van 4 oktober is daar verandering in gekomen en is de wereldwinkel elke vrijdag en zater dag op het terrein van Albert Heijn te vinden. Nu nog tijdelijk buiten voor de deur, maar over enige tijd, als de verbouwing van AH klaar is, in de winkelruimte. In Nederland zijn 400 wereldwin kels. De wereldwinkels verkopen een groot aantal bijzondere pro ducten uit niet-westerse culturen. Het originele en brede assortiment is afkomstig uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De producten zijn divers en van hoge kwaliteit. In elke wereldwinkel zijn doorgaans levensmiddelen aan wezig zoals koffie, thee, chocolade, cacao en honing. Daarnaast kan men er terecht voor ingrediënten voor een maaltijd met een zuidelijk tintje. Ook cadeaus met een bijzonder ont werp en design ontbreken niet in het assortiment. Van sieraden, wierook, woonaccessoires en boeken tot speelgoed, muziekinstrumenten, kunstnijverheid en kleding. De producten van de wereldwinkel zijn verhandeld met respect voor mens en milieu. Met een aankoop in één van de 400 wereldwinkels in Nederland wordt de eerlijke handel in genoemde gebieden bevorderd en wordt steun gegeven aan de ontwik keling van onder andere handwe vers, zilversmeden, koffieboeren etcetera. Met de eerlijke handel wordt de Nederlandse consument een concrete en eenvoudige manier aangeboden om mee te helpen aan de bestrijding van armoede en het verbeteren van leefomstandigheden van producenten in het zuiden. Door Ron Krul Zevenhuizen - Nadat woensdag 2 oktober het verbouwde Swanla feestelijk werd geopend, vond in de theaterzaal een open repetitie plaats van de musical "Heerlijk duurt het langst". Voor de cast van de musical was dit hèt moment om te wennen aan het publiek dat speciaal was gekomen om een voor proefje nemen op hetgeen ze straks in november te wachten staat. Onder de bezielende leiding van Anne Sytsema konden de spelers van de musical laten zien waar ze tot nu toe mee bezig zijn geweest. Daar naast was het de kans om te ervaren waarom ze het nou eigenlijk doen. Elk open doekje van het publiek werd met enige trots in ontvangst genomen. Het siert Anne Sytsema dat het een gewone repetitie was en niet iets wat speciaal voor deze bijzondere avond in scène werd gezet. Integen deel, iedereen kwam aan bod en menigeen kreeg te maken met de strenge doch rechtvaardige leiding. "Stop, dit moet over en let daar eens op" was veelvuldig te horen. In grote lijnen zit de musical er bij iedereen goed in. De uitwerking van de details maakt dat het spelen nu acteren wordt en dat is met nog één maand te gaan voor de première precies op schema. schermen hebben er vreselijk veel zin in en zullen straks in november ongetwijfeld zorgen voor spetteren de uitvoeringen. Burgemeester Westendorp zei het al in zijn voor woord in het programmaboekje van het seizoen 2002 - 2003: "Dorpshuis Swanla zet Zevenhuizen op de kaart met professioneel theater". Het publiek zag, proefde -en het smaakte naar meer! Alle betrokkenen voor en achter de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1