'Kom in de stal' trekt veel bezoekers Door de wol geverfde dames doen het met de kruissteek Muziekavond door amateurmusici Jaarfeest Rednecks Country Line Dancers Taizé-viering Lezing Unicef bij Vrouwen van Nu Voorverkoop kaarten rolschaatsshow CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. KERSTKAARTEN VOOR UW BEDRIJF? BEL: 01 80-632289 25e nummer 23 oktober 2002 Bel voor een gratis informatie pakket! Zie pagina 19 DEZE W Femail met 'Onder huids' in Swanla K IN HET HART VAN HO Groot aantal deelnemers Coenecooploop Zie pagina 17 Musical "Heerlijk...' nadert voltooiing Zie pagina 8 STUDIO Zevenhuizen - De Zeven Muzen - voor cultuur en creativiteit - houdt zaterdag 2 november de 23e muziekavond door amateurmusici in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 106. De avond is gra tis toegankelijk; een vrijwillige bij drage in de vioolkist als tegemoet koming in de kosten wordt zeer gewaardeeerd. Voor meer infor matie: 0180-311942. Moerkapelle - In dorpshuis Op Moer houden de Recknecks Coun try Line Dancers zaterdag 2 november het jaarfeest met live optredens van Jany Szabo en Marijke en die Kale. Iedereen is welkom. De toegang bedraagt 6,-. Voor meer informatie: 079-3516999 of info@rednecks.nl of www.reck- necks.nl. ln Zevenhuizen wordt zondag 27 oktober een oecumenisch avond gebed gehouden in de traditie van Taizé. Deze vieringen worden gekenmerkt door eenvoudige lie deren die bij herhaling worden gezongen. Zo worden zij meer een gebed dan zang. Verder is er een lezing uit het evangelie, gebeden en stilte voor meditatie. Veel aan dacht wordt ook besteed aan het scheppen van een sfeer in de kerk die daarbij past. De viering vindt plaats in het gebouw van de Gereformeerde kerk Dorpsstraat 106 en duurt van 19.00 tot 19.30 uur.Vooraf wordt ingezongen vanaf 18.30 uur. De Taizé werkgroep bestaat uit leden van de RK Gemeenschap, Hervormde Gemeente en de Vrij zinnig Hervormde kerk van Zeven huizen en de Gereformeerde Kerk te Zevenhuizen- Moerkapelle. iedereen is welkom. Voor meer informatie: 0180-633905 of 0180- 631912. Moerkapelle - Irene Hardenbol geeft vanavond, woensdag 23 oktober, een lezing over het kin derfonds van de Verenigde Naties, Lnicef. Haar thema voor deze avond: "Bangladesh: help kinde ren aan een beter leven". Introdu ces zijn van harte welkom tegen betaling van 3,40. Het is mogelijk op deze avond de bekende kerst kaarten, kalenders en agenda's te kopen. De avond wordt gehouden dorpshuis Op Moer, aanvang 'U.tK) uur, zaal open 19.30 uur. Moerkapelle - In dorpshuis Op Moer wordt vrijdag 25 oktober an 20.00 tot 22.00 uur een voor koop gehouden van kaarten voor de NK Show- en Formatierij- die verreden wordt op 2 november in sporthal de Zebra te ,')U, Geïnteresseerden kunnen ri)dag in Op Moer via de sportin- gang naar binnen om kaarten te Door Ron Krul Door Karin Heeren Oud Verlaat - In een prachtige boerderij direct gelegen aan de Rotte werd de Elfgelopen week een wel heel bijzondere expositie gehouden. Kunstwerken gemaakt in en rond de boerderij, gemaakt door verschillende kunstenaars, werden tentoongesteld. Veel bezoekers kwamen erop af en de reacties waren keer op keer enthousiast. Een groot succes, dat zeker een opvolging zal krijgen. Het idee om kunst te maken op deze locatie kwam heel gelei delijk. Een groep cursisten van Ernst de Vogel wilde na de cursus met elkaar verder en het idee ont stond om eenmalig op de boerderij van Riet en Huib Paul aan de Rotte- kade te tekenen. Zowel de groep van twaalf kunstenaars als de gastheer en -vrouw werden enthousiast en het project kreeg een vervolg. Inmiddels is de hele groep al heel wat keren bij elkaar geweest op de boerderij en mag de kunst er ook zijn. Omdat de koeien nu nog in de wei staan, en de stal zijn jaarlijkse witte verfje heeft gehad leek het logisch de kunst in de stal te expo seren. Binnenkomend in de stal valt aller eerst de humor op waarmee het geheel tot stand is gekomen. De bal ken zijn laag en er hangt dan ook een emmer met natte washandjes voor diegenen die hun hoofd hebben gestoten. De lucht is een onmisken- Zevenhuizen - Binnen zorgcen trum de Zevenster zijn sinds jaar en dag wekelijks dames bezig met creatief handwerken. De resulta ten zijn onder andere tafelkleden, poppenkleertjes, handige slabben, knuffelige beesten, sierkussens, mooie en functionele schorten en truien die tegen een strenge winter kunnen. Omdat de dames door de wol geverfd zijn en de (brei-)naald en draad uitermate vaardig hanteren, is de productie hoog. Daarbij hebben zij er veel plezier in. Van Feyenoord-trui tot Baby-Bom kleertjes, de dames kunnen het alle maal. Volgens Gré Spinhoven-Olie man en Janny van der Voorde is het zelfs mogelijk op bestelling te leve ren. Gré en Janny zijn trots op de vele maaksels van de dames. bieden aan kinderen met een levens bedreigende ziekte. Deze kinderen worden dag en nacht met de grootst mogelijke zorg omringd. Dat deze projecten veel geld kosten zal duide lijk zijn. De dames van de Zevenster dragen hier een flinke steen aan bij door hun creatieve uitingen. Dit is echter niet genoeg. De steen wordt namelijk pas omgezet naar geld als hun maaksels daadwerkelijk worden verkocht. Op de verkoop-tentoon stelling zal er dus veel te koop zijn. Naast de leerzame en commerciële aspecten van de verkoop-tentoon stelling, moet het ook gewoon gezel lig worden. Voor een drankje en een hapje kan men terecht in het restau rant en voor de kleinsten is er een grabbelton. Ook is er 'pop-raden' en het rad van avontuur. bare mestlucht, wat snel went als je er even rondloopt en de gastvrijheid is voelbaar. Door de hele stal heen hangen mooie kunstwerken van diverse kunstenaars en gemaakt op verschillende methoden en met ver schillende materialen. Ernst de Vogel is zelf ook een van de expo santen en hij is erg tevreden over het resultaat. Opvallend is dat'alle schilderijen en tekeningen als onderwerp 'de boer derij' hebben in de meest ruime zin van het woord. Van portrettekenin gen, een koe in de wei. De boer op zijn tractor tot een detailtekening van het raam in de stal. Ernst ziet mogelijkheden voor nog wel dui zend tekeningen, zoveel inspiratie geeft het leven op de boerderij. Alle lijnen vertellen hun eigen verhaal. Dit is met name opvallend omdat de boerderij gelegen is aan de Rotte, wat op zich al een bron van inspiratie kan zijn. De kunstenaars hebben echter heel bewust geko zen voor de boerderij en willen op deze manier 'Kom in de stal' nog eens herhalen. Eén van de vele projecten van het Nederlandse Rode Kruis, is het Mappa Mondo huis. Dit jaar is gestart met de bouw van het tweede huis in Nederland dat opvang gaat Gré en Janny doet het veel plezier aan te mogen kondigen dat er woensdag 30 oktober een verkoop tentoonstelling gehouden wordt in "De Harmonie" van zorgcentrum "De Zevenster". Vanaf 14.00 uur is ieder een van harte welkom. De verkoop tentoonstelling wordt geopend door mevrouw Westendorp-van Dolder en staat in het teken van het vrijwillige Welfarewerk van het Nederlandse Rode Kruis.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1