f: Nieuwe speeltoestellen voor't Reigerbos Hectisch weekend Brandweer Zevenhuizen CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Oud papier contai ner bij Vierkap Muziekavond door amateurmusici J Koffieochtend Oud papier DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Altijd met paarden bezig.... H- t5 'S(ê8 -Jf-I Jubilerend Rolling '90 vol vertrouwen naar NK Gemeentelijke belastingen omhoog Zie pagina 8 j Zie pagina 19 I t%ffll^ Zie pagina 16 Gemeente Zevenhuizen-Moerkapeile Gemeentehuis Vrijdag 1 november gesloten KERSTKAARTEN VOOR UW BEDRIJF? BEL: 01 80-632289 ll§^JTr^P 1 Oud Verlaat - Op de parkeerplaats naast de Vierkap staat van vrijdag 8 november tot en met zaterdag 9 november 18.00 uur, de container waarin oud papiér verzameld wordt voor de christelijke basis school "De Nessevliet. Zevenhuizen - De 23e amateurmu ziekavond, georganiseerd door de Zeven Muzen, wordt zaterdag 2 november gehouden in de gerefor meerde kerk aan de Dorpsstraat 106. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. De toegang is vrij. Het zal een gevarieerde avond worden met spel op piano, orgel en dwarsfluit, zang met pianobe geleiding, een optreden van een trio met dwarsfluit, cello en piano en een quintet met fluit, hobo, kla rinet, hoorn en fagot. De werken die gespeeld worden zijn onder andere van F. Schubert, J.S. Bach, J. Brahms, F. Danzi en E. Satie. /Zevenhuizen - Dominee Markus spreekt tijdens de koffieochtend van donderdag 14 november over het thema 'Toch vertrouwen'. De ochtend vindt plaats in het Her vormd Centrum van 9.30 tot 11.00 uur; vaneif 9.00 uur staat de koffie klaar. Er is kinderoppas aanwezig. Voor meer informatie; 010-2222345 of 079-5931520. Zevenhuizen - De container voor oud papier van basischool de Een- dragt en de Wereldwinkel staat donderdag 7 en vrijdag 8 novem ber op de parkeerplaats bij de Eendragt. Papier kan gebracht worden donderdag van 12.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 13.15 uur. Men wordt verzocht het papier gebundeld en/of in stevige dozen aan te leveren. 'I. 'n verband met het aan brengen van een nieuwe betonlaag op de vloeren van de gehele beneden verdieping van het 9emeentehuis, zijn de gemeentelijke diensten op vrijdag 1 november 2002 gesloten. Onze excuses voor het ongemak. neel. Dit alles werd beoordeeld door een vakkundige jury. Van deze jury kreeg de brandweer van Zevenhuizen, bij de prijsuitreiking de 5e plaats toege wezen. (foto's: brandweer) Door Karin Heeren Zevenhuizen - Op het schoolplein van openbare basisschool 't Rei gerbos waren de speeltoestellen sinds lange tijd aan vervanging toe. Zij waren inmiddels afgekeurd en afgeschreven; bij de gemeente was echter geen geld voor nieuwe toestellen. Tevergeefs werd een beroep gedaan op de gemeente. De ouderraad van openbare basis school 't Reigerbos heeft uiteinde lijk de verantwoordelijkheid op zich genomen om te komen tot ver vanging van de speeltoestellen. Vorig jaar werd de ouderbijdrage voor dat doel enigszins verhoogd en dit jaar kon tot aanschaf van nieuw materiaal worden overge gaan. De ouderraad heeft eerst bij diverse bedrijven offertes opgevraagd en vlak bij huis bleek de goedkoopste aanbieder te zitten. Een bedrijf uit Moordrecht Zevenhuizen - Tijdens een zeer zen, zag deze toch kans om mee te hectisch, stormachtig weekend doen aan de regionale wedstrijd in voor de brandweer van Zevenhui- Bodegraven. Zevenhuizen was namelijk de beste van de Tien Gemeenten die deel namen aan een brand weerwedstrijd op 28 sep tember jongstleden. De brandweer van Zevenhuizen werd opgeroepen om naar een binnenbrand in de Wie- ricke Schans in Bodegra ven te gaan. Hier aangeko men bleek, dat er tijdens werkzaamheden, een per soon met zijn been bekneld was geraakt onder de wie- las van een bouwkeet. Ook zou er nog een persoon op zolder zitten. Na een eerste verkenning en het afschermen van de vuurhaard, gingen brand weermensen op onderzoek uit via de trap naar de zol der. Hier vonden ze een persoon met ademhalings problemen. Hij werd veilig naar beneden gebracht en overgedragen aan het aan wezige ambulance perso- heeft daarom vorige week vrijdag twee mooie, nieuwe speeltoestellen geplaatst, uiteraard gecertificeerd en daarmee voldoend aan alle gestelde eisen. Voordat deze geplaatst konden worden moesten de oude toestellen verwijderd wor den. Ook dat heeft een stevig gat geslagen in het budget van de ouderraad. Als onderdeel van de nieuwe toe stellen moest ook de ondergrond veilig zijn voor de kinderen. Er waren echter niet voldoende rubbe ren tegels. De Lionsclub Zevenhui- zen-Moerkapelle is hier bij gespron gen. De Lionsclub heeft ervoor gezorgd dat er veilige rubberen tegels onder de toestellen liggen. Een aantal enthousiaste ouders heeft er zaterdag voor gezorgd dat er direct deze week op de nieuwe toestellen gespeeld kan worden. De ouderraad van openbare basis school 't Reigerbos heeft eerder een groot project gerealiseerd. De vloe ren van de toiletblokken zijn voor zien van een kunststof harslaag waarna hinderlijke luchtjes verdwe nen zijn. De ouderraad staat al enige jaren onder voorzitterschap van Marina van der Wende; volgend jaar wordt zij opgevolgd door Connie Metselaar. Dit jaar is een overgangs jaar waarin het voorzitterschap door beiden wordt gedaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1