luliana Welzijn Fonds helpt Zeven Dwergen Herfstwandeling Eerste hulp aan kinderen Bloed, mooi Moerkapelse biljarter 6e bij Gewest Winterfolder- en kramendag bij Wereldwinkel Wisselend succes Moerkapelse voetbaljeugd Gelijkspel TZM Moerkapelle ziet wedstrijd gestaakt Nesselande onderuit tegen Rijnmond Welfaredames tevre den met opbrengst Hart van Holland 6 november 2002 [THTThUIZEN MOERKAPELLE f Biljarten Zevenhuizen - Het Juliana Welzijn Fonds heeft 5.000,- toegekend aan de Stichting Peuterspeelzaal De Zeven Dwergen voor de aanschaf van nieuw meubilair. Juliana Welzijn Fonds Het Juliana Welzijn Fonds vindt het belangrijk dat mensen zelfstandig zijn en blijven, zich kunnen redden in de samenleving en in staat zijn daaraan deel te nemen: jongeren die hun draai moeten vinden in de samenleving, mensen die zelfstandig in hun eigen huis en omgeving oud willen worden, buurtbewoners dip de handen ineenslaan en zich inzet ten voor een leefbare buurt, dak- en thuislozen een kans geven op een menswaardig bestaan, werklozen en andere uitkeringsgerechtigden tot hun recht laten komen in de samen leving. Waar het in al die situaties om gaat, is dat mensen een vol waardig lid van de samenleving kun nen zijn, dat ze erbij horen. In 2001 verstrekte het Fonds ruim 1.700 bijdragen voor ruim 15 miljoen euro. Bijdragen voor bijvoorbeeld tijdelijke personeelskosten, investe ringen in inventaris en gebouwen, voorlichtingsprojecten, deskundig- Zevenhuizen - Onder het motto 'Er op uit in 't Groen?... Doen!' organi seert Recreatieschap Rottemeren samen met Groenservice Zuid-Hol land (G.Z-H) op zondag 10 november een herfstwandeling in recreatiege bied Rottemeren. Deelnemers aan de wandeling kun nen tussen 11.00 en 15.00 uur star ten vanaf Café De Roerdomp aan de Tweemanspolder 12. Drie wandel tochten zijn uitgezet van respectie velijk vijf (met puzzelopdrachten voor kinderen), tien en vijftien kilo meter. Het is ook mogelijk onder deskundige leiding van een gids deel te nemen aan een excursie in natuur reservaat Koornmolengat. Deze excursie begint om 14.00 uur. Mee doen aan de wandeling en/of excur sie kost 1,- voor volwassenen en 0,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een her innering. Voor meer informatie: 010-2981060 (tijdens kantooruren). Regio - Vierstroom, de organisatie voor verpleging, verzorging, thuis zorg, ouder- en kindzorg en maat schappelijke dienstverlening in Midden-Holland, organiseert in Gouda de cursus 'Eerste hulp aan kinderen'. Ongeveer 40.000 keer per jaar raken kinderen betrokken bij een ongeval in en om het huis. Dat kan bij voor beeld gaan om een vergiftiging, een allergische reactie, verstikking, een breuk of een andere verwonding. Hoe paniek te voorkomen en wat te moeten doen, leert men in de cursus Eerste hulp aan kinderen'. Tijdens de cursus ontvangt men een werk boek. 'Eerste hulp aan kinderen' wordt gegeven in samenwerking met Rescue, een stichting voor opleiding en advisering in spoedeisende (para)medische hulpverlening Deze cursus is bedoeld voor ieder een die met jonge kinderen te maken heeft, op het werk of thuis. De cur sus bestaat uit 3 bijeenkomsten die bij voldoende belangstelling plaats vinden op 3, 10, 17 december vanl9:30 tot 22:00 uur. Wegens orga nisatorische redenen kan men zich het beste aanmelden vóór 11 november door te bellen naar Vier- stroom-Zorglijn, 0182-594500. Bloed geven is en redt levens! Saragairi Bloedbank Meld je aan als bloeddonor. Bel gratis 08O0 BLOEDBANK (OSOO - 2S6332265) Voetbad Alblasserdam - Patrick Hillegers uit Gouda, spelend voor Biljartvereni ging Moerkapelle, is afgelopen week end als zesde geëindigd bij de Gewestelijke Kampioenschappen 3- banden 2e klasse in Alblasserdam. Na twee moeizame overwinningen op vrijdag in Hotel Het Wapen van Alblasserdam volgde zwarte zater dag. Alle drie partijen gingen verlo ren, waarvan twee met één caram bole verschil. Op zondag werd een keer gewonnen en een keer verloren. Met 6 punten leverde dit een teleur stellende zesde plaats op. Kampioen van gewest Zuid-Holland werd Van Kruiningen uit district Rotterdam met 10 punten gevolgd door vier spelers met 8 punten. Over ander halve week mag de volgende Moer kapelse speler een poging wagen om Gewestelijk kampioen te worden. Niels van der Vlist speelt dan in het Haagse Zuiderpark in de le-klasse 3- banden. heidsbevordering, werkvernieuwing en de start van een organisatie. Het Juliana Welzijn Fonds is een onafhankelijk fonds dat zijn geld ont vangt uit onder andere de BankGiro- Loterij, de Lotto en giften van parti culieren en bedrijven. De Zeven Dwergen zijn dankzij het Juliana Welzijn Fonds in staat geweest nieuw meubilair aan te schaffen, dat voldoet aan de huidige eisen. De afgelopen week werd druk gewerkt om de ruimte van de peu terspeelzaal opnieuw in te richten. Zevenhuizen - Deze week wordt door wereldwinkel Zevenhuizen- Moerkapelle de winterfolder van Fair Trade verspreid. Deze folder staat vol leuke cadeaus uit verre lan den, zoals kerstlantaarntjes, sfeer- lichten en kerst(boom)versiering. Maar ook mooie sieraden, fraaie pot ten, beeldjes, sjaals, tassen en ver antwoord speelgoed. Wie de folder niet ontvangen heeft kan terecht bij de winkelwagen. De traditionele kramendag wordt 9 november van 10.00 tot 16.00 uur gehouden op het plein voor het gemeentehuis. Dan zullen bij de kraam van de Wereldwinkel vooral de Sint- en Kerstartikelen te koop worden aangeboden. Ook zijn er de fraaie kalenders van Globaal met deze keer prachtige foto's van de Himalaya of van de "Desert" (woes tijnlandschappen). En dan is er ook nog een speciale aanbieding van sfeerlichten. Tijdens de kramendag zijn ook Uni cef en Amnesty International aanwe zig. Zevenhuizen - De dames van wol, kruissteek en poppenkleertjes, het Welfare team van het Rode Kruis, afdeling Zevenhuizen, zijn erg tevre den over het verloop van de ver koopdag die vorige week woensdag in zorgcentrum De Zevenster werd gehouden. Het was een drukte van belang en aan het eind van de dag werd de opbrengst geteld: 2300,- euro! De organisatie bedankt kopers, sponsors en alle vrijwilligers voor hun bijdrage. Moerkapelle - Uit de 8 gespeelde wedstrijden (Al was vrij) werd door de Moerkapelse jeugdteams de helft van het maximale puntentotaal behaald, namelijk 12. BI leed tegen Gouda BI de 2e neder laag van het seizoen. Dit gebeurde op uiterst ongelukkige wijze. Van de 4 tegentreffers werden er maar liefst drie door eigen spelers gescoord. Goals van Leon Sallevelt, Kemal Bou- tasgound en Niels de Zwart konden daarmee de 3-4 nederlaag niet voor komen. Cl liet tegen Rijnstreek Cl geen twijfel bestaan wie de sterkste was. Met 0-5 werd de tegenstander geen enkele kans gelaten. Cl bleef daardoor zonder puntenverlies en benadert steeds meer (nog enkele wedstrijden achterstand) de koppo sitie. Dl herstelde zich bij Be Fair D3 van enkele nederlagen, door goals van Taco Drost (3x) en Mick Breedijk werd het een afgetekende 4-0 winst, waardoor men de positie in de middenmoot verstevigde. D2 heeft het in de nieuwe en sterkere afdeling nog steeds moeilijk. Zaterdag jongst leden moest in Unio D3 met 5-2 de meerdere worden erkend. El kent in haar afdeling veel succes. De afstand op de concurrentie wordt wekelijks groter. Zaterdag werd Sportlust met 7-1 verslagen. Na een tweetal over winningen moest E2 dit keer in het zand bijten. Met 1-6 bleek Floreant E6 vooral in de 2e helft te sterk. F1 is in haar afdeling tot dusverre ook duidelijk de sterkste ploeg. Na een 0- 0 ruststand op Siveo F1 werd een tandje bijgezet en werd na veel strijd door goals van Yori Broers een 0-2 overwinning behaald. F2 daarente gen redde het bij Floreant D5 net niet en moest de 2e nederlaag van het seizoen incasseren. Wel stond F2 bij rust nog met 0-1 voor, maar het werd tenslotte een 3-2 nederlaag. Tafeltennis Moerkapelle - Het eerste team van tafeltennisvereniging Zevenhuizen- Moerkapelle heeft in de thuiswed strijd tegen DOCOS 3 een 5-5 gelijk spel behaald. Guus van Amerongen en Dico Bac wonnen ieder een partij en Ad van Heijningen wist twee par tijen te winnen. De dubbel werd ook door TZM gewonnen. TZM 2 moest aan de slag tegen TTVN5. Er werd met 6-4 verloren. Coerd van Kasteel, Patrick van der Meer en Sebastiaan van Ommeren wonnen ieder een wedstrijd. De dubbel werd door Patrick en Sebastiaan gewonnen. Door dit verlies zijn TZM2 en TTVN5 op gelijke hoogte gekomen en delen samen de tweede plaats in de com petitie. TZM4 moest een uitwedstijd spelen tegen Ijsselvogels 2 uit Moordrecht. Het werd 5-5. Adrie Bout was goed op dreef en won al zijn partijen. Harm Rodenboog won een partij en Walter Micke kwam niet tot scoren. De dubbel werd door Adrie en Harm gewonnen. Volleybal Zevenhuizen - In de streekderby in de le divisie tussen Rijnmond en Nesselande moesten de Zevenhui- zense dames met 3-1 het onderspit delven. De tegenstander schoot bij het eerste fluitsignaal uit de start blokken en voordat Nesselande het wist, was de eerste set verloren met "-16. Hier was vooral de niet-sco- fende aanval debet aan. In de tweede set kwam de licht geblesseerde Aafke Verbrugge weer ln de basis, maar wederom had Nes selande op de krachtige aanval van de Schiedamse dames geen afdoen de antwoord: 25-22 verlies. Dm toch nog punten mee naar Zevenhuizen te nemen, moest er wat L gebeuren. Met inmiddels Karin Ver meulen weer op de haar vertrouwde middenpositie werd er door goed aanvalsspel een gaatje geslagen van vijf punten. Dit betekende setwinst met 18-25. De vierde set ging lange tijd gelijk op met afwisselend een voorsprong of een achterstand voor Nesselande. Bij 18-18 liep Rijnmond mede door een goede serviceserie uit naar 21- 18. Door een kleine opleving kwam de stand op 24-24, maar Rijnmond drukte door naar 26-24. Al met al een slechte wedstrijd van Nesselande, dat van de tweede plaats op de rang lijst alleen nog maar mag dromen. Zaterdag 9 november wordt er om 16.30 uur in Swanla gespeeld tegen Inter Rijswijk. Moerkapelle - Het duel tussen de voetbalteams van Moerkapelle en Linschoten was zaterdag geen lang leven beschoren. Al na 32 minuten hield scheidsrechter A.M. Roos het definitief voor gezien. Daarvoor had deze Capelse arbiter het spel overigens al voor een tiental minu ten stilgelegd. Oorzaak van het staken volgens de arbiter was het veelvuldig maken van opmerkingen van Linschoten zijde op zijn leiding. In de korte periode van spelen viel ervoor het publiek overigens weinig te genieten. Het in personeel opzicht erg gehandicapte Moerkapelle werk te hard, maar wist weinig af te dwin gen. Na 20 minuten werd bij een niet ongevaarlijke Linschoten aanval een Linschoten speler door Ramon van der Loos aan z'n shirtje getrokken. Een gele kaart voor Van der Loos en een vrije trap waren het gevolg. Zes minuten later leek Moerkapelle te gaan scoren Rob van Leeuwen brak door en stevende alleen op de kee per af. Een doelpunt werd het echter niet, want Emiel Boete haakte de Moerkapellenaar iets buiten het strafschopgebied. Scheidsrechter Roos trok hierna onmiddellijk de rode kaart. Deze beslissing leverde het nodige verbale commentaal op van Linschoten zijde, waarbij vooral werd gewezen op de situatie enkele minuten eerder aan de andere kant. De scheidsrechter liet hierna inruk ken en was pas na 12 minuten bereid het spel te hervatten. Na eerste beide aanvoerders uitdrukkelijk te hebben geïnstrueerd. Het tiental van Linchoten schiep zich daarna een gevaarlijke kans, maar Matthew Dubbis redde prima. Zes minuten na de afkoelingsperiode bemoeide de Linschoten trainer zich opnieuw nadrukkelijk met de leiding. Ook na interventie van de scheidsrechter bleef hij dit doen, waarna de heer Roos het definitief voor gezien hield. Dis was in de 32e minuut en bij een 0-0 stand. In z'n verklaring gaf hij aan dat Moerkapelle geen enkele blaam trof. De schuld werd volledig bij Linschoten gelegd. De KNVB zal zich nu uitspreken over het vervolg van deze wedstrijd. Vermoedelijk zal het worden uitgespeeld, waarbij Lin schoten met 10 man mag uitkomen. Moerkapelle 2 leed opnieuw een forse nederlaag. Met 2-6 was Zwam- merdam 3 de sterkste. Jouad El Alloui en Johan Klomp waren de schutters. Voorafgaand aan het duel tegen Lin schoten en eveneens aan alle wed strijden, waarbij Moerkapelle teams waren betrokken, werd één minuut stilte in acht genomen. Dit was naar aanleiding van het overlijden van de heer Frans Hertog donderdag jongstleden. De heer Hertog was erelid van de voetbalvereniging Moerkapelle en gedurende 71 jaar een zeer gewaardeerd lid van de ver eniging. Gedurende veel jaren ver vulde hij tal van functies.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 15