Operatie Schoenendoos op de Eendragt Boelhuisveiling Activiteiten Vrouwen van Nu Kaarten bij Zang en Kleur Verlies voor TZM Schakers Moerkapelle 3 winnen thuis Activiteiten-Agenda Teddyberen diplomazwem- men in de Koornmolen X pagina 8 Hart van Holland 30 oktober 2002 ZEVENHUIZEN-MOERKAPFiic Zevenhuizen - Het was een druk te van belang, maandagavond 11 november bij basisschool de Een dragt. Op deze avond werd de ouder- en kind avond gehouden voorde 'Operatie Schoenendoos' Operatie Schoenendoos is een najaarsactie waarbij kinderen een schoenendoos versieren en die vullen met schoolspullen en speelgoed voor kinderen in arme landen. Meer dan 75 kinderen en ruim 40 ouders versierden op school een schoenendoos. Er werd druk geknipt en geplakt om de doos zo mooi mogelijk te maken. Ondertussen draaide er een cd met het 'schoenendooslied'. In een lokaal draaide een video met beel den van de uitdeling, van de dozen van vorig jaar, in Pakistan. De ver sierde dozen zijn weer mee naar huis genomen om ze te vullen. Eind november worden de gevulde dozen op school verzameld en voor verde re distributie naar Gouda gebracht. Daarvandaan gaan de dozen een verre reis maken naar onder andere Pakistan, Sierra Leone en Moldavië. (foto De Eendragt) Zevenhuizen - De Lions Club Zeven- huizen-Moerkapelle houdt op zater dag 16 november voor de 10e keer de jaarlijkse boelhuisveiling in La Baraque. (Zie elders de advertentie in dit blad). Inmiddels zijn ruim 220 kavels aangemeld en net als vorige jaren belooft het ook dit jaar een gezellige middag te worden. Het goede doel dit jaar is de onder steuning van klinieken in Suriname, te weten de aanschaf van een zestal medicijn koelkasten voor enkele kli nieken in het bovenstroomgebied van de Suriname rivier. De opbrengst van de veiling wordt indien de Lions Club Zevenhuizen- Moerkapelle aan de voorwaarden voldoet, verdubbeld door het Bilan- ce Service Fonds (BSF), een organi satie die de fundraising activiteitén van serviceclubs zoals de Lions Clubs ondersteunt. Reeds eerder resulteerde deze fundraising acti viteiten in de levering van een drie tal moderne microscopen die inmiddels in klinieken in Djumu en Debike in het Boven-Surinamegebied zijn geplaatst. De Lions Club vertrouwt erop dat bij het bieden op de kavels het boven staande een overweging zal zijn om vlot en gul te bieden, zodat met hulp van het Bilance Service Fonds het noodzakelijke bedrag bij elkaar gebracht kan worden. Bij de fondsenwervingactiviteiten van de Lions Club blijft er niets aan de strijkstok hangen en de opbrengst van de meeste kavels ingebracht door Lionsleden komt geheel ten goede aan het bovenom schreven project. Zevenhuizen - In de laatste twee maanden van dit jaar verzorgt de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen Vrouwen van Nu de volgen de activiteiten. Op maandag 18 november kan men kijken of het geheugen nog op peil is. Deze avond die om 20.00 uur begint wordt verzorgd door mevrouw J. van Niekerken in Zorgcentrum de Zevenster. Wilma van Holst verkoopt op deze avond kerstkaarten voor Unicef. Maandag 2 december is er een gezel lige pakjesavond met Sint en Piet. Het is de bedoeling dat iedereen die op deze avond aanwezig zal zijn een klein pakje van circa 5,- met een paar rijmregeltjes meeneemt. Opgeven voor 20 november bij Anny Metse laar 0180-631812 of Paula Keijzer 0180-632396. Locatie: Zorgcentrum de Zevenster. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 10 december wordt er een reisje gemaakt naar Hilversum. Om het programma Vinger aan de Pols bij te wonen. Het thema zal zijn "Hoe bevalt Nederland". Opgeven bij Gre Heykoop. Er kunnen nog 10 dames mee. Vertrek om 14.00 uur vanaf de Brandweerkazerne. Vrijdag 20 december. Kerstconcert in de Ontmoetingskerk in Waddinx- veen. Met medewerking van het mannenkoor de gouwestem. In verband met het bestellen van kaarten opgeven tot 20 november bij Anny Metselaar 0180-631812 of Paula Keijer 0180-632396. Tafeltennis Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 15 november een klaverjas- en jokeravond in het clubgebouw aan de Zuidplaslaan. Aanvang 20.00 uur. ledereen is wel kom. agenda van kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten injZevenHlizen- Moerkapelle. Wie activiteiten te melden heeft kan ze uitsluitend dJlorgev|fi aan mevrouw G. Beunder, 0180-631733 Geef ook de activiteiten voor later in het jaar op. juist een vroege vermelding kan voorkomen dat er meerdere activiteiten op één datum plaatsvinden! Zevenhuizen: Iedere vrijdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur: wereldwinkel op het plein van AH. Woensdag 20 nov.:geref. kerk: ouderenmiddag: symbolen en kleuren in de kerk, m.m.v. mevrouw Scholten. Woensdag 27 nov.: themamiddag ANBO met om 12.00 uur gez. maaltijd en 16.30 uur bingo. Zeven Muzen: 17 nov.: 13.00 uur: Vrijz. Herv. kerk: lunchconcert; 8 febr. 2003:14.00 uur: Swanla: kindermusical "Peter en de Wolf". De Zevenster: Lunchrestaurant de Hertenkuil geopend elke werkdag van 12.00- 13.30 uur; info 63711 Ikoffie-inloop elke morgen 10.00 uur; welfare handwerken elke dinsdag 14.00 uur. Avondrestaurant de Hertenkuil:geopend elke Ie en 2e woensdag van de maand voor 55-plussers (vooraf reserveren 0180-6371 I I). 14.00 uur; Soosmiddag (lx per 14 lagen): verza- ANBO: Spelmiddag: elke maandag Zevenster dagen op woensdag): 14.00 uur in De Zevenster; Fietsen: (lx per 14 melen bij dorpshuis Swanla vrijdagmiddag 13.30 uur; Gymnastiek: gebouw geref. kerk dinsdag 9.30 en 10.30 uur; Zwemmen: in zwembad De Koornmolen: dinsdag van 10.00-71.00 uur; donderdag om 9.00, 10.00, 13.30 en 14.30 uur. Musea Zevenhuizen: Openstelling Historisch Museum "Ons Verleden", het Molen museum en het museum van de Jan. C. Lunenburgstichting, alle gevestigd in het pand Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen, elke laatste dinsdagavond van de oneven maan den van 19.00-21.00 uur en elke laatste zaterdagmiddag van de even maanden van 13.30-16.00 uur en verder op afspraak. Vogelvereniging Zang en Kleur: zomerkaarten: winterkaarten: 15 nov., 13 dec., 20 dec. kerstkaarten; 27 dec. oliebollenkaarten. De Vierkap - Oud Verlaat Iedere woensdag 13.30-15.00 uur: creatieve middag voor de jeugd; Soos: 14.30 uur: 19 nov., 3,17 dec.; Schakel: 20.00 uur: 26 nov., 17 dec.; Klaverjassen: 20.00 uur: 15 nov., 13 dec.; Bingo: 2 nov.: 20.00 uur: Marathonkaarten: 25 jan.; Buurtfeest; 21 juni. MOERKAPELLE Dorpshuis Op Moer.Ouderensoos: 14 nov., 12 dec.; 2003:9 jan., 13 febr., 13 mrt, 10 april, 8 mei. Zaterdag 30 nov.: 20.00 uur: Ned. herv. kerk: jubileumconcert Sursum Corda. Moerkapelle - Het eerste team van Tafeltennisvereniging Zevenhuizen- Moerkapelle moest naar NSSS in Noordwijkerhout. Er werd met 6-4 verloren. Guus won twee wedstrij den. Ad en Dico speelden onder hun kunnen en wonnen respectievelijk een en nul wedstrijden. De dubbel werd door Guus en Ad in winst omgezet. TZM2 speelde tegen Vriendenschaar 13. Coerd, Patrick en Sebastiaan begonnen sterk en wonnen hun eer ste partijen. De dubbel van Patrick en Sebastiaan werd in drie sets ver loren, waarna ook Patrick zijn enkel wedstrijd verloor. Tijdens de welfare verkoping van 30 okt.is lotnummer 455 niet afgehaald. De winnaars kan zich melden: 0180-631509 of 632094 Geert en Marjan: super! Nu gaan we voor jou, succes Koen! Meiden van de dansgroep Wie heeft per abuis een leer bruin jack meegenomen uit dorpshuis Swanla op 3-11 - tel. 0180-633758 Hiep hiep hoera, 14 november wordt Amber 8 jaar. Gefeliciteerd. Oma KERKDIENSTEN - 17 november Zevenhuizen Ned. Herv. kerk 19.00 uur E.J.N. Kronenburg. Kapel Oud Verlaat 10.00 uur Evang. G.J. van den Bos. Geref. kerk 9.30 uur drs. A.F. den Oude; 18.30 drs. G.J.M. Baalbergen. Ver. Vrijz. Herv. 10.30 uur da. R. Thieme. Moerkapelle Geref. Gem. 9.30 en 19.00 uur ds. M. Golverdingen. Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Vuu- ren; 18.30 uur ds. J.W. van Estrik. MEDISCHE WEEKENDDIENSTEN Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen: voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooru ren (17.00-8.00 uur, weekenden/feestdagen): HuisArt- senPost Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat Gouda, 0182-322488. Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegenover de Bleuland-locatie van het Groene Hart Ziekenhuis), Gouda, 0182- 698820 NPV Vrijwillige Thuiszorg: mw. C. van der Spek-Ebbers, 079-593.27.06 (19.00-20. 00 uur); Mw. J. Snoep 070 593.27.02 (13.30-14.30 uur); i' H.M.C. Cammeraat 079-593.21.49 (18.00-20.00 uur). Verslavingszorg Midden-Holland Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda, tele foon 0182-563500, fax 0182-563521 Bereikbaar: maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 17.00 uur. Zo stond het weer 3-2. Uiteindelijk werd er met 7-3 gewonnen. Sebasti aan won zijn drie partijen, Patrick en Coerd ieder twee. TZM4 moest een thuiswedstijd spe len tegen NTTC8. Het werd een spannende partij, omdat NTTC een klein aantal punten achter TZM staat. TZM speelde goed en won met 6-4. Hierdoor loopt men weer een aantal punten uit en verstevigen zo de tweede plaats. Wellicht zit er nog een eerste plaats in. Adrie speelde foutloos en won zijn drie wedstrij den, Harm twee en Walter konden geen punten scoren. De dubbel werd wel gewonnen. Zevenhuizen - Afgelopen periode hebben de allerkleinste kinderen afgezwommen voor hun eerste en tweede teddyberen diploma. Vanaf 8 weken wordt er al babyzwemmen gegeven in de Koorn molen. Ouders en hun kind kunnen op een ontspannen en speelse manier meedoen aan de lessen. De kinderen worden doormiddel van oefeningen en liedjes vertrouwd gemaakt met het water en klaarge stoomd voor het teddyberendiplo- ma. Voor teddybeer brons hebben afge zwommen: Benjamin Schot, William Visser, Louelle Verweij, Fleur Meer burg, Daphne Hulst, Maryse Suijten, Julia van Oijen en Kevin Jansen Voor teddybeer zilver: Mareije Ver leun en Puk Stubbe. Blijf allen 14 nov. binnen want dan gaat Charmaine aan haar rijbewijs beginnen. H.G. Maarten, Willy en Roland Gezocht: onze hond Joep - ras: kooiker, bruin met witharig tel. 0180-638188 Ook de jeugd speelde de tiende ronde. Koploper Matthias Freeke versloeg Dirk-Jan van den Berg. maar Stefan van der Zalm kwam tegen Jojanneke Weijermars »ie verder dan remise. Hetzelfde resul taat bracht de partij Pieter Perdij tegen Thijs van der Torren. Moerkapelle - Het derde team van Schaakvereniging Moerkapelle heeft in zijn tweede competitiewedstrijd beide punten in Op Moer gehouden. Tegenstander EBSV 3 uit Bergschen- hoek werd met 5-3 geklopt. Teamleider Kevin Bakker, Michiel Rensen en Andre Corpeleijn wonnen hun partij, terwijl Ron Droog, Dirk Molenaar, Christiaan Noorland en Wim Westerman nuttige halfjes aan tekenden. Patrick Stam verloor. Moerkapelle 3 heeft in klasse 4A nu drie matchpunten uit twee wedstrij den. In de onderlinge competitie werd ronde 10 gespeeld. Koploper Gerard van Ommeren kreeg tegen Andre Nieuwlaat wel enig voordeel, maar moest in het eindspel met ongelijke lopers in remise berusten. Hugo van Elteren, met zwart spelend tegen Arno Luinenburg, bereikte een gelij ke positie. Arno had geen reden het remiseaanbod af te slaan. De talent volle Boudewijn Weijermars speelde met wit heel goed tegen Ben van Gef- fen. De zwartspeler had veel moeite en wist pas in het verre toreneind spel -beide spelers in tijdnood- toe te slaan, waar remise lang voor de hand had gelegen. Jacques de Lange gaf Stefan van der Zalm Italiaanse les, Pieter Perdijk verloor van Maarten Pilgram, maar Matthias Freeke won wel: van Sjaak Kouwenhoven. Overige uitslagen: Dick Bac - Kees van Vuuren 1-0; Jan Blok - Arie Hoogduijn 0,5-0,5; Henk Doornhein - Freek Hofman 1-0. De stand bovenaan: 1. Gerard van Ommeren; 2. Hugo van Elteren; 3. Ben van Geffen; 4. Arno Luinenburg; 5. Marcel de Haan. Overige uitslagen: Remco Vollebregt - Marius van der Torren 0-1; Noorland - Walter van den Berg Rolien van der Torren - Daniel Ven 0-1Harm de Wild - Thomas Roest u- 1; Gerben Kooij - Arjan van den Bas Bergh 0-1Wietse van Leeuwen Schoemaker 1-0; Lisa van de Hoven Hielke Hendrikse 1-0. De stand aan kop: 1. Matthias rre ke; 2. Stefan van der Zalm; 3. "ie Perdijk; 4.. Jojanneke Weijermars, Dirk-Jan van den Berg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 8