Dier vermist of gevonden? Schotse avond bij Vrouwen van Nu Gevoelsleven jong meisje mooi weergegeven in 'Duivelshanden' Tin Toeval Muizen Concert Hosanna in Hervormde kerk Informatieavond over het Honger Project GLOBAL i dej^oornmolen I Kijk op: www.koornmolen.nl 375,- 375,- 89,- 69,- REGIO Hart van Holland 30 oktober 2002 pagina 9 3 M recreatiepark FABRIKANT VAN BEDDEN MATRASSEN Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten BEDDEN VOOR STARTERS SENIORBEDDEN EXCLUSIEVE BEDDEN BEDDEN EN SCHUIFWANDKASTEN OP MAAT Zuidplaspolderweg 11 Moordrecht tel.: (0182) 375022 route: afslag Gouda/Moordrecht - industrieterrein Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur Stichting AMIVEDI. Kosteloze registratie vermiste en gevonden huisdieren. Hulppost 3B-Hoek- Zevenhuizen/Moerkapelle. In week van tot 4 tot 11 november werden de volgende vermiste/ gevonden huisdieren gere gistreerd: VERMIST: •Kooikerhondje, reu,'bruin/zwart, halsband met penning, Knibbel- weg, Zevenhuizen. GEVONDEN: •Papagaai, geeikop amazone, Burg. Klinkhamer, Zevenhuizen; •Haisbandparkiet, groen, Bleis- wijk; •Kater, gecastr. witte bek. neus, bef, buik en voetjes, de Leeuwerik. Zevenhuizen; •Kater met een witte borst, voet jes en staartpunt, Oogstpad, Moerkapeiie. ledereen die vragen heeft of infor matie kan geven kan bellen naar: Stichting Amivedi Hulppost 3B- Hoek/Zevenhuizcn-Mocrkapclle, telefoon 010-5121937. Waddinxveen - De Vrouwen van Nu maken op dinsdagsavond 19 novem ber een uitstapje naar Schotland om de sfeer 'over het Kanaal' te proe ven. Peter Broekhuijsen en zijn Schotse vrouw Fiona Adams, laten de dames vele facetten van dit land zien, horen, ruiken en proeven. Op ontspannen wijze en met humor krij gen zij uitleg over het ontstaan van Schotland en de levenswijze van het Schotse gezin. De betekenis van een dan, het ontstaan van de Schotse ruit en de regelgeving over het dra gen en de geschiedenis van de kilt worden uitgebreid uit de doeken gedaan. In de met Schotse attributen versierde zaal is een craftshop inge richt, waar typische streekproduc ten tentoongesteld en te koop zijn. Het belooft een zeer afwisselende en leerzame avond te worden, waar voor leden en belangstellenden van harte worden uitgenodigd. Zoals alle afdelingsavonden van de Vrouwen van Nu, wordt ook deze avond gehouden in de Marchandzaal van Zorgcentrum Souburgh; de aanvang is 20.00 uur. Voor leden is de toegang gratis, belangstellenden betalen Tevens is er de mogelijkheid om in "e kraam van de Unicef te kijken of er cadeautjes bij zijn voor de komen de feestdagen. Door .lulia Pengirim Eén moment van drift en de wereld van Manon stort ineen. Want wat gebeurt in deze gevoelige jeugdroman van Heide Boonen. Manon is de verlegenheid zelve; ze is van het soort dat niet voordringt, nooit als eerste haar mond open zal doen. Ze beschouwt het leven liever, zoals ze dat eerder deed met twee vriendinnen: ieder een die- renkap maken met kijkgaten. Aanvankelijk om mensen aan het schrikken te maken, later, maar zonder die kap, als lijfsbehoud. Sommige kinderen van haar klas geeft ze passende bijna men, de overigen zijn 'de muizen'. Natuurlijk is Manon door haar gedrag een prima prooi voor pestkinderen, die ze zo veel mogelijk ontloopt. Soms niet en dan loopt ze klappen en schoppen op. Manon reageert niet. Jawel: één keer. Dan krabt ze een oog uit de kop van een kind, juist een kind dat haar nooit wat heeft gedaan. 'Duivelshan den', denkt Manon van zichzelf. Ze sluit zich op in haar kamer, weigert naar school te gaan, ze loopt over van schuldgevoel. Tussen haar ouders botert het ook niet. Mams werkt, pa heeft buiten de stad een veel te groot huis gekocht dat hij wil verbouwen tot kinderhotel. Die verbouwing werkt mams op haar zenuwen en eigenlijk zou ook Manon terugwillen naar de flat in de grote stad met z'n verstop straten. Gesprekken met deskundigen lopen op niets uit, alleen paps is een zwijgende steun en toeverlaat. Manons verhaal loopt niet echt goed af. Ze vindt haar vriendje terug en juf heeft beloofd, dat ze niet meer wordt gepest. Maar goed dat ze een jaar later naar een andere school gaat. OUR i DO Amsterdam is hol. Althans, in 'Tin Toeval in de onder wereld' van Guué Kuijer, waarin twee kinderen, het meisje Tin en de jongen Job, het werktent je willen onder zoeken van twee wegwer kers die zij voor boeven verslijten. Boe ven of niet, onder het ten tje gaat een tunnel schuil, die leidt naar een onderwereld, geleid door Piet Pad en bevolkt door mannen in blauw. De onder wereld werkt met kinderen die flesjes 'Superkook' moeten verkopen. Wie daar van drinkt, groeit enorm, lichamelijk en geestelijk. Maar dat gaat supersnel. Tin en Job verdwijnen, de hele stad gaat uiteindelijk achter ze aan, met name de ouderen. Het helpt niet veel. Maar het is de stekeblinde oma die het verhaal tot een goed einde brengt. Kinderen die muizen hebben, weten er alles van. Je begint met één, twee dus en je eindigt met ellende. Of zoals Nannie Kuiper het, met schitterende illustraties van Philip Hopman, samenvat: Ook die muizen worden groter En dan komt er nog een nest. En een vierde en een vijfde En de hele rest. Zoals gewoonlijk lopen de gedichtjes van Nannie als een trein, de bijbehorende tekeningen zijn juweel tjes. Geeft Nannie een antwoord op het muizen- vraagstuk? Nee, eigen lijk. Ze zorgt wel voor steeds meer en grotere behuizingen en uiteinde lijk belandt het hele mui- zenvraagstuk op de hei. En nog steeds, daar... Heide Boonen: Duivelshandenuitgeve rij Querido - 11,95. Guus Kuijer: Tin Toeval in de onderwereld; uitgeverij Querido - 14,95. Nannie Kuiper en Phi lip Hopman: Muizen; uitgeverij Zwij- sen - 4,50. Boskoop - De christelijk gemengde zangvereniging Hosanna, met dameskoor, geeft vrijdag 22 november een concert in de Hervormde kerk, in het kader van de herdenking van het 85-jarig bestaan. Zonder dit nu direct als een officieel jubileum te zien, wil Hosanna hier aan toch de nodige extra aandacht geven en wel door middel van dit concert. Medewerking wordt verleend door de sopraansoliste Jenny Haisma, terwijl de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de orga nist Marijn Slappendel en het Dordts Kamer Orkest, met een bezetting van 23 personen. De algehele muzikale leiding is in handen van diri gent Nico D. Blom. Een aantal pittige, maar goed in het gehoor liggende muzikale werken werden ingestudeerd. Het programma voor het Gemengd koor ver meldt enkele werken van Mendelssohn Bartholdy, waaronder het le deel van Psalm 42 en de bekende hymne "Hör mein Bitten". Het Dames koor zingt onder andere enkele werken van Mozart, waaronder de Missa Brevis. Het Gemengd koor besluit met het "Credo" van Vivaldi en "Laudate Pueri" van Handel. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 10,-, inclusief koffie/thee, voor donateurs 7,50. Programma's verkrijgbaar bij de leden van Hosanna en 's avonds aan de kerk. gezonde Onze visie is dat mensen met hon- 8er zelf de oplossing zijn; bied ze Je kans op een gezond en produc- leven en ze nemen hem! Peis Wanneer een regering meewerkt zijn eigen ontwikkelingsplan, s wanneer mensen in de dorpen Un project zelf dragen, zal een Pr°ject werkelijk succesvol zijn." Het Honger Project is een wereldwijde beweging van mensen, die vinden dat honger in de wereld voortduurt omdat wij ^ize maatschappij niet zo organise- en dat iedereen verzekerd is van de r".'5 een gezond en productief leven 'e 'eiden. 'erdoor sterven iedere dag 20.000 ensen als gevolg van chronische linger en leven ongeveer 1 miljard ensen in extreme armoede, et Honger Project richt zich op de ansformatie van de sociale condi- es die de oorzaak zijn van het •'"'rtduren van honger. Daarom, vijf redenen om te investe ren in Het Honger Project: 1. Het Honger Project versterkt onaf hankelijkheid en bekrachtigt men sen om een blijvende oplossing voor chronische honger te bewerkstelli gen,.door ze de kans te geven hun gelatenheid te doorbreken, invloed uit te oefenen op hun eigen regering en zichzelf te organiseren tot zelfbe schikking. Door te investeren investeert u in een waardige toe komst voor ons allen. 2. werkt aan de kern van het pro bleem, zoals het transformeren van de diepgewortelde discriminatie van vrouwen en de desastreuze gevol gen daarvan zoals honger, en aan het bewerkstelligen van lokale democratie, wat u de kans geeft te participeren in deze transformaties die van belang zijn op wereldniveau. 3. is strategisch en stevig gepositio neerd. We hebben het juiste leider schap ter plaatse, de methodologie, de programma's, de juiste kanalen, de strategieën en de geloofwaardig heid; we hebben een reputatie suc ces te boeken op een gebied waar velen falen. We gebruiken uw midde len op vernieuwende, zeer effectieve en integere manier. 4. stelt mensen met honger in staat hun eigen leven te veranderen en ondersteunt leiders om dit om te zetten in blijvende maatschappelijk brede veranderingen. Door te investeren in mensen staat u in part nerschap met de meest ervaren en toegewijde leiders die staan voor het beëindigen van honger, over de hele wereld verspreid. 5. Wordt gedragen door individuele investeerders als u en biedt u de mogelijkheid uw financiële middelen in te zetten voor toekomst van de hele mensheid en zo uw wereldbur gerschap en onderlinge verbonden heid te ervaren en verdiepen. Meer weten? Een ieder is welkom op de informatieavond op 26 november aan het adres Kratonlaan 4 in Zeven huizen vanaf 19.30. Opgeven bij Hans lken 0180 631032 email NASA MATRAS POWER MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT BOXSPRING OP WIFT FN VOOR MENSEN MET g GEWR1CHTSKLACHTEN V 14Ü," MATRASSEN BEDBODEMS VANAF VANAF:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 9