"iP Sint in Waddinxveen aangekomen Na 55 jaar huwelijk nog goed van praten en eten OORPSKRaNT. mm 0 Expositie in Voorverkoop jeugddisco Sint-intocht Lustrumconcert Sursum Corda CV-KETEL NODIG? B VISSER EN ZN. mimi KEI-week op Coenecooop College Zie pagina 11 Echtpaar Koren zestig jaar getrouwd Zie pagina 14 Druk bezochte Boelhuisveiling Zie pagina 12 25e jaargar nummer 1000x 20 november 20i c Waddinxveen - In de biblio •heek aan de Mecklenburg Schweringlaan exposeert tot 4 december Paula van Doorn-van der Meijde met aquarellen. De 22 werken tonen voornamelijk beel den uit de natuur. Voor meer infor matie: 0182-640572. Waddinxveen - Voor de jeugddisco van vrijdag 29 november in de Paddestoel wordt maandag 25 november een voorverkoop van W kaartjes gehouden van 19.30 tot 20.00 uur. De voorverkoop wordt 0 gehouden in het gebouw van de Paddestoel aan de Lijster- WÊ besstraat 18. Zevenhuïzen-Moerkapelle - Om 10.30 arriveert Sint Nicolaas zater dag 23 november op het Raad huisplein in Moerkapelle.Om 11.00 uur gaat: hij met atïë kin deren naar dorps huis Op Moer om te kijken naar het toneelstuk Het Paard van Dikke Don" in dorpshuis. Omstreeks 12.00 uur vertrekt qij dan richting Zevenhui zen. De hoot vaart om 13.00 uur langs M de bi ug aan het Catgesplein. Het - paard van Sinterklaas staat klaar hij drukkerij Elgersma, waar hij om 13.30 uur hoopt aan te meren. Daarvandaan gaat Sint met Jzijn gevolg naar het Dorps plein. Vanal 14.00 uur wor den op het Dorpsplein in Zevenhuizen liedjes voor Sint Nicolaas gezongen. Om ongeveer '4-45 uur gaat Sint dan met de kin deren naar dorpshuis Swanla om ook daar te kijken naar het tone le oelstuk. De voorstelling is om 15.30 uur afgelopen. Denken alle kinderen aan het maken en inleveren van de kleurplaten?!" vragen Sint en de jurypieten zich af. Moerkapelle - De Christelijke Gemengde Zangvereniging Sur- sum Corda bestaat dit jaar 70 jaar. Het koor werd op 29 januari 1932 opgericht Het jubileum wordt gevierd met een concert op zater dag 30 november in de Nederlands Hervormde Kerk van Moerkapelle. Op het programma staan onder Neer een bewerking van Psalm '17 van Telernann en het Hör mein Bitten van F. Mendelssohn-Bar- 1 k tholdy en werken van Handl, |i Bach, en Mozart. Aan het concert werken mee de mez zosopraan Laura Tammeling en ket orkest Coila Voce uit Amstel veen. Het kistorgel wordt bespeeld door organist Peter Verweij. De algeiiele muzikale leiding is in han den van Erik van Balen. Het concert begint om 20.00 uur. "e kerk is open om 19.00 uur. De 'oegang is gratis. Het programma boekje is bij de ingang verkrijg- i baar. decklenburg KJ Door Karin Jongkind (TekstUeeP) Waddinxveen - Het was weer zover afgelopen zaterdagochtend, de traditionele intocht van Sinter klaas. Na een lange en vermoeien de reis uit Spanje arriveerden de Sint en zijn Pieten om 10.00 uur met de stoomboot aan de kade bij de Nesse. Hij werd daar verwelkomd door burgemeester Jonkman en vele honderden (overwegend jonge) belangstellenden. Na zijn spectaculaire binnenkomst, met veel lawaai van de scheepshoorn, trok de Goedheiligman met zijn Pie ten die ochtend door geheel Wad dinxveen. Ondanks dat de Sint een heel druk programma had op zijn eerste dag in Nederland, nam hij ruim de tijd om ook een bezoek te brengen aan de winkelcentra in de Zuidpias, de Sniep, de Dorpstraat, de Groensvoorde, het Koningin Wil- helminaplein, de Luifelbaan en de Passage. Spanning Ruim voor tien uur hadden zich al vele tientallen kinderen en hun ouders bij de Nesse en de hefbrug verzameld om de aankomst mee te maken. De spanning werd opge voerd toen de eerste Zwarte Pieten in een snelle boot vlak langs de kade scheerden en de komst van de stoomboot aankondigden. Niet lang daarna weerklonk de scheepshoorn en kwam het enorme schip van de Sint in zicht. Op het schip speelden Muziekpieten allerlei sinterklaas liedjes en die werden door het aan wezige publiek natuurlijk uit volle borst meegezongen. Nadat het schip de hefbrug was gepasseerd en had aangemeerd, werd de Sint op harte lijke wijze begroet en bemoedigend toegesproken door burgemeester Jonkman. Daarna konden de Sint en de Pieten voet aan vaste wal zetten. Voor de kinderen - sommigen ook als Piet of Sint geschminkt - was er een handje van de Goedheiligman of van zijn helpers. Traditiegetrouw deel den de Pieten ook flink wat peperno ten en snoepgoed uit, waarna de Sint zich gereed kom maken voor een drukke eerste dag in Waddinx veen en natuurlijk in de rest van Nederland. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - "Hij eet en ik praat. Daar zijn we allebei nog goed in. Maar voor het overige.... Och." Mevrouw Wilhelmina (Mien) de Jong van 86 woont met haar man Marinus (Rien) van Elswijk met zijn 84 jaar dus twee jaar jonger, inmiddels 6 jaar in zorgcentrum De Zevenster. Het echtpaar van Elswijk vierde afgelopen maandag het 55-jarig huwelijksfeest in intieme kring van familie en kennissen, met bezoek van burgemeester drs. J.D. Westen dorp en de onvermijdelijke fruit mand. 'e hebben het goed, deze twee in De Zevenster, al komen bei- Jden nogal van buiten. Rien her innert zich nog goed de watermolen aan de Groeneweg waarin hij is geboren, Mien het huis aan de Rotte. "Maar hier zijn we van alle dagelijk se beslommeringen af, de verzor ging is goed, niets om je nog druk over te maken", zegt Mien, nog steeds een lachebekje die haar gevoel voor humor moeiteloos kwijt kan aan echtgenoot Rien, evenmin een rancuneus oudje. Een dochter: "Ze zijn de zelfde dag jarig, op drie augustus." Rien onmiddellijk daar op: "Eén keer trakteren, toch twee cadeautjes. Twee halen, één beta len", glimlacht hij eraan toe. En pre sentjes zullen er zeker zijn. Het echt paar Van Elswijk kreeg twee zoons en twee dochters, zeven klein- en elf achterkleinkinderen. Mevrouw Van Elswijk: "We herkennen ze nog alle maal, van naam en gezicht." Geestelijk mankeert beiden niets, al weten Rien en Mien niet meer pre cies wie wie ten huwelijk heeft gevraagd. Mogelijk heeft Mien het initiatief genomen. Maar beiden weten zich nog stellig te herinneren dat van 'toestemming vragen' geen sprake is geweest. Mevrouw Van Els wijk: "We waren verliefd en we zijn maar getrouwd. Nooit spijt gehad, nooit ruzie." De woordvoerende dochter weet het anders: "Er zijn wel eens woor den gevallen, er ging wel eens een deur erg hard dicht. En soms vielen er klappen. Nee, niet tussen mijn ouders, de kinderen konden het er naar maken. Als papa nee zei en mama ja. Dan gebruikten we dus: "Ja, maar van mama mocht het... Dat soort huiselijke ruzietjes die overal voorkomen." Hoewel beiden een montere indruk maken, heeft mevrouw Van Elswijk haar bedenkingen. Vorig jaar nog genezen van een longontsteking met hoge koorts. "Voor mij hoefde het toen allemaal niet meer". De doch ter: "Steeds hulp moeten vragen. Dat stoort haar in hoge mate". Burgemeester drs. J.D. Westendorp op bezoek bij het echtpaar Van Els wijk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1