Debuut Vivineke Plugge als dichteres in bundel Kluitman Eervolle uitnodiging voor Nethanja Borstvoeding en voeding Zevenhuizense exposeert 'Sintpa pier' in Rotterdam Opbrengst V.B.O.K.-collecte Koffieochtend Oudejaarsnacht legende bij Vrouwen van Nu Tentoonstelling Zang en Kleur CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. jaargang^ imer 1002 Bel voor een gratis informatie pakket! 25e nummer 4 december 2002 Prijswinnaars 'Molens in flootlight' Zie pagina 15 HART VAN H Sint met Pieten bij jeugd IJsclub Otweg Zie pagina 13 Moerkapelle - Het Christelijk meisjeskoor 'Nethanja' is uit genodigd om mee te werken aan een Advent-Kerstzang- avond op zaterdag 14 decem ber in de Havenkerk in Alb- lasserdam, samen met het christelijk jong mannenkoor 'Soli Deo Gloria' uit Urk. DEZE WEEK IN DoKi en de filosofie voor het leven Zie pagina 10 KERSTKAARTEN VOOR UW BEDRIJF? BEL: 01 80-632 2 89 ONTWcRPSTUDIO Zevenhuizen - 'De voeding van de moeder en de overgang van borstvoeding naar vast voedsel voor de baby dat is het thema tijdens de maandelijkse regiona le bijeenkomst van de Borstvoe dingsorganisatie LLL. Deze wordt gehouden dinsdag 10 december bij Sandra Bos aan de Staringstraat 29. De informatieavond is bedoeld voor zwangeren en moeders en anderen, die geïnteresseerd zijn in borstvoeding. Behalve het uit wisselen van informatie en erva ringen over genoemd onder werp is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. De kosten voor deelname bedra gen 2,40. Ook baby's zijn wel kom. Voor meer informatie: 079- 5932689. -- :r Rotterdam - In het Sint Franciscus Gasthuis aan de Kleiweg 500 in Rotterdam is tot vrijdag 6 decem ber de sinterklaaspapierverzame- ling van Madelein Duijvestijn te bekijken. In de hal van de polikli nieken op de derde etage en in de gang naar het restaurant io de begabe grond is de verzameling opgesteld. Moerkapelle - De opbrengst van de onlangs gehouden collecte voor de V.B.O.K. (Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind) heeft in Moerkapelle 848,28 opgebracht. Alle collectanten en gevers worden hartelijk bedankt ovor hun bijdrage. Zevenhuizen - In het Hervormd Centrum wordt donderdag 12 december van 9.30 tot 11.00 uur een koffieochtend gehouden. Diny Stortebeker spreekt over het thema 'Druk,, druk en toch vrede'. Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar; er is kinderoppas. Voor meer informaite: 010-2222345 of 0180-632555. Nesselande - De heer Holsbeeke komt woensdag 11 december de Oudejaarsnacht legende vertellen van Anne de Vries en Henk van Steenbruggen zal na de pauze muziek ten gehore brengen. De vertelling wordt gehouden in wijkgebouw Romeynshof, Strese- mannplaats 8 voor de Nederland se Bond van Stads- en Plattelands vrouwen, Vrouwen van Nu, afde ling Alexander/Nesselande. Niet- leden betalen 3,50. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Voor meer informatie: 010-4552921 of 010-4568294. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt voor de 34e keer de jaarlijkse vogeltentoon stelling. De tentoonstelling wordt gehouden in dorpshuis Swanla. Er zijn zo'n 550 vogels in diverse soorten en kleuren te bewonderen op vrijdag 6 december van 13.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 7 december van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is vrij. Iedereen is wel kom. i editie zevenhuizen- iMOERKAPELLE NESSELANDE^ Door Frits Bromberg Zevenhuizen - Lichtelijk verbaasd, maar met gepaste trots, las de 12- jarige Vivineke Plugge dat haar gedicht 'Buiten spelen en binnen spelen' was opgenomen in de bun del 'Doe eens lekker gek' van uit geverij Kluitman. "In de biblio theek las ik, dat Kluitman een gedichtenbundel wilde uitgeven met werk van dichters tussen 7 en 17 jaar. Die gedichten moesten te maken hebben met kinderen in de derde wereld en dat sprak me aan. Ik nam als onderwerp Janlje Beton, ging aan het werk en was in tien minuten klaar. Ik was toen elf. Vorige week kreeg ik een exem plaar thuisgestuurd en vrijdag nam ik de bundel mee naar school. Daar, in de brugklas havo van het Coenecoop College heeft de docent Nederlands m'n gedicht voorgele zen. Wel leuk, natuurlijk." De verbazing van Vivineke is begrijpelijk, want Kluitman moet hopen gedichten hebben ontvangen, waarvan tachtig voor plaatsing in aanmerking kwamen. Aan de andere kant weet Vivineke wel zo ongeveer wat zij waard is. "Ik heb altijd best hoge cijfers gehaald voor opstellen. Bovendien ben ik al veel langer bezig met dingen waar aan creativiteit te pas komt. Ik heb pianoles, teken graag en een half jaar geleden ben ik begonnen aan een verhaal, waarvan ik hoop dat er een tekenfilm van kan worden gemaakt, 't Is iets met fantasiefigu ren en elfen, maar hoe het afloopt weet ik nog niet. Goed natuurlijk, maar hoe, dat merk ik nog wel. Ik schrijf er elke keer een stukje bij, tot ik vind dat het af is." Voltooid zijn tot dusver zes pagina's in heel kleine lettertjes, over een meisjes-elf en een jongen-elf die in de greep dreigen te raken van Goblins, een akelig en kwaadaardig volkje. Dat het verhaal is (en wordt) geschreven door een 12-jarige met beperkte ervaring is duidelijk, maar even duidelijk is ook, dat Vivineke Vivineke Plugge, gepast trots met de bundel 'Doe eens lekker gek'. bepaald vaardig is in het schrijven van dialogen, met tussendoor, bewust of onbewust, aanwijzingen voor de regisseur. "Het is nog te vroeg om nu al te weten wat ik later wil worden, maar ik denk wel aan iets creatiefs dat met theater te maken heeft." Vérha len schrijven, publiceren? Vivineke, aarzelend: "Ja..." Maar voorlopig houdt zij het op schrijven voor zich zelf en (nog) niet bewust voor een lezerspubliek. Ik doe gewoon wat ik leuk vind en dat geldt voor alles. Ik stel creati viteit boven sportiviteit, al ga ik sport niet uit de weg. Basketbal, badminton, prima. Maar ik zal me nooit aanmelden voor een voetbal club." Waarmee meteen het dubbele van Vivineke is aangetoond: van nadenkend in zichzelf gekeerd, tot een brede, gulle lach. Vivineke geeft er de voorkeur aan in alle gezelligheid thuis te schrijven en te tekenen en pianospelen. "En verder doen wat alle meisjes van mijn leeftijd doen; ik sta er niet zo bij stil." Het gezellig bezig zijn, al dan niet naar voorbeeld, staat bij dit meisje dan ook voorop, soms ook heel doordacht zoals blijkt uit de laatste regels van haar 'winnende' gedicht: 'als je samen kunt spelen, kun je ook samen leven'. Maar dichtvormen, bekende schrijvers, het moet nog allemaal over haar heen komen. "Ritme in een gedicht? Weet ik niet. Ik weet ook niet, waarom de bundel 'Doe eens lekker gek' moest worden genoemd. Ik weet wel dat een gedicht moet rijmen". Dat een beetje Sinterklaas-gedichtje óók moet rij men, is Vivineke bekend, maar daar heeft ze maling aan. "Dat zegt m'n moeder ook al." De koren zullen een afwisse lend programma ten gehore brengen en ook gezamenlijk optreden. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor samenzang. Een appelwoord zal worden uitgespro ken door dominee M. Pronk. Er wordt een collecte gehouden ten bate van het Shaare-Zedek zieken huis te Jeruzalem. Aanvang: 19.30 uur. Kaarten zijn op de avond van het cóncert aan de kerk verkrijg baar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1