'Ideale vogel' te zien bij vogelshow Zang en Kleur Zaterdag Kerstmarkt in Zevenhuizen Kerstfeest bij Vrouwen van Nu I Kaarten bij en Kleur Zang Kerstbingo Stormvliegers Inzameling oud papier Verkiezings bijeenkomst SGP ETEL NODIG? SSER EN ZN. Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Hei een mformati pakket Z5e jaargang nummer 1003 december 2002' DEZE W E E 1 Eline Sifra schrijven "De Olifant" Zie pagina 11 HET HART VAN Reactie college op 'dossier B' Zie pagina 13 Buurtinitiatief voor behoud schoolgebouw Zie pagina 28 WANNEER? Donderdas 2 januari 2003 WAAR? Theaterzaal Dorpshuis Swanla, Burgmeester Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen Hoe laat? 19.30-22.00 uur VOOR WIE? Inwoners, verenigingen, besturen, ondernemers, winkeliers en gemeentebestuurders uit Zevenhuizef Oud Verlaat en Moerkapeile Tot de 2e januari K*RSTEDITIE:1 8 DECEMBER - IN 2003 VERSCHIJNT HART VOOR HOLLAND WEER OP 8 JANUARI! STUDIO nfHnTi i>ié «n<nn>i I iDITIE ZEVENHUIZEN- MOERKAPELLE NESSELANDE voor gratis SO-E3?Pwa Moerkapeile - De afdeling Moerka- pelle van Vrouwen van Nu houdt I woensdag 18 december het kerst- I leest. Het bestuur heeft hier enige 1 lijd geleden de Kerstactiviteiten (Commissie voor in het leven geroepen. Deze commissie is samengesteld uit het eigen leden- I bestand en vertegenwoordigt elke leeftijdsgroep van 30- tot 80-jari- gen. De commissie heeft niet stil gezeten en biedt de leden een kerstavond aan met zang en pia nospel en voordrachten uit het I werk van Godfried Bomans. De I avond vindt plaats in doprshuis 1 Op Moer en vangt aan om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houden vrijdag 13 december een kaartavond in het clubgebouw aan de Zuidplasweg. (Aanvang 20.00 uur De kerstkaartavond wordt vrijdag 20 december gehouden en vrijdag 21 december komen de oliebollen I op tafel, ledereen is welkom vanaf li 20.00 uur. I Zevenhuizen - Bij de postduiven- I vereniging de Stormvliegers wordt zaterdag 14 december de kerstbin go gehouden, ledereen is welkom 'anaf 19.00 uur. J; Zevenhuizen - De oud papier-con- I tainer van basisschool De Een- ljdragt en de Wereldwinkel staat donderdag 9 en vrijdag 10 janua- °P de parkeerplaats bij de Een- ra81 Oud papier kan donderdag van 12.00 tot 19.00 uur en vrijdag IjVan 8.00 tot 13.15 uur gebracht ■(Worden. Men wordt verzocht het I Papier karton gebundeld en/of in I hevige dozen aan te leveren. I erkapeHe - In het kader van de °mendé verkiezingen voor de iL ^arner wordt vrijdag 13 li„ïeni'5er in de zaal van het kerk- ouw van de Gereformeerde lihr ente een regionale openbare I J|eil1'comst belegd door de geza- I i. e regionale kiesvereniging S SC,P Aanvang 19.45 uur. Op dn 'eenkomst zijn de eerste I van de SGP-kandidatenlijst, («beren Van der Vlies, Van der I niim' D'ikgraaf aanwezig. Er zal l om ots de gelegenheid zijn I JIn vragen te stellen. Door Ron Krul Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur hield afgelopen week in dorpshuis Swanla de tradi tionele vogeltentoonstelling. Veel liefhebbers uit de regio waren met hun vogels woensdag al naar Zevenhuizen gekomen in de hoop dat hun kanaries, tropen- en par- kietachtigen in de prijzen zouden vallen. Op donderdag vond de keu ring plaats door de vakkundige keurmeesters. Op vrijdag en zater dag werd de zaal opengesteld voor het publiek en kon iedereen volop genieten van alle kleur en praal en zangkunsten van alle tentoonge stelde vogels. Vogelvereniging Zang en Kleur is een gezonde vereniging die 34 jaar geleden werd opge richt. De leden van de vereniging zijn pure vogelliefhebbers die het houden van vogels vooral als een ontspannende bezigheid zien. Vol gens Ton Raaijmakers en Raymond Brenkman moet je een beetje gek zijn om vogels te kweken. "Het is een soort verslaving waarvan je maar moeilijk loskomt" aldus Ton en Ray mond. "Uiteraard zijn we ons tp allen tijde ervan bewust dat we bezig zijn met levende wezens die we behandelen met respect." Ton, die eigenlijk alles wel al een keer gewonnen heeft, vertelt graag over zijn grote liefde voor de vogels. Elke vogelshow is een uitdaging waarbij je bevestiging kan krijgen dat je goed bezig bent, aldus Ton. Het woord kan gebruikt Ton hier bewust omdat veel factoren succes- bppalend kunnen zijn. "Als je in januari steken laat vallen, merk je dat direct in december." i Raymond is pas begonnen met het Kweken van vogels. Hij ondervindt "hierbij veel steun van de. leden van Zang en Kleur. Het grote geheim van de 'ideale vogel' moet Raymond ech ter nog uitvinden. Iedere vogellief hebber heeft zijn eigen geheime pro cédé voor het kweken van kampioe nen en dat persoonlijke geheim zal nooit worden prijsgegeven. De 'idea le vogel' bestaat en was te zien op de drukbezochte vogeltentoonstel ling van Zang en Kleur. Uitslagen Klassement Rottemerencup 2002: 1. De Vogelvrienden/Waddinxveen, 923 punten; 2. Zang en Kleur/Zevenhui zen, 919 punten; De Vogelvriend/Bas, 916 punten. Klassement inzenders over de beste 5 E.K. vogels; 1. Benschop, (3iL., 461 punten; 2- Wooning, L. 3. Zirkze^H., 459 punt Klfisfeemeht beste É.K. Karmries/Tropen/Parkietachtigen: Kanaries: 1. Wooning, L., 460 punten; 2. Zirkzee, y., 459 punten; 3. Dam, J. van, 458 punten. Tropen: Benschop, C.L., 461 punten; 2. Dullaard, P., 458 punten; 3. Snel lenberg, A., 457 punten. Parkietachtigen: 1. Houweling, M.,458 punten; 2. Berg, J.D. van den Berg, 454 punten; 3. Vermeulen, P.S., 452 punten. Zevenhuizen - De Kerstmarkt, geor ganiseerd door de Middenstands vereniging Zevenhuizen, wordt gehouden zaterdag 14 december op het dorpsplein. Er zal een 15-tal kramen aanwe zig zijn. Het geheel wordt sfeer vol aangekleed en muzikaal omlijst door onder andere De Zinge rij. Bezoekers kunnen een ritje maken met een arrenslee en op de foto met de Kerstman. Wat eten en drinken betreft zal er meer dan vol doende aanwezig zijn: glühwein, erwtensoep, broodjes worst met zuurkool, appeltjes met chocolade, oliebollen en krentenmikken, pan nenkoeken, koffie en uiteraard warme chocolademelk met slag room. In de kramen is onder andere (twee dehands) winter- en wintersportkle- ding te koop. Ook is er een kraam met schaatskleding, schaatsen en accessoires. Nog geen kerstoom in huis? Ook daar is aan gedacht: kerst bomen en en artikelen om zelf aan de slag te gaan. Een keuze uit mooie verlichting tij dens de donkere dagen is ook niet moeilijk te maken. Er zijn allerlei soorten kerstverlichting te koop en is er een groot assortiment vuurpot ten. Ook ontbreken sleeën, speel goed en cadeautjes niet op deze markt. De Wereldwinkel en Unicef zijn aan wezig alsmede de langlaufvereniging Gouda met informatie over deze sport. De kinderen kunnen onder andere grabbelen en touwtjetrek- ken. Ook wordt er een verloting georganiseerd. Iedereen is welkom! In de Vrijzinnig Hervormde kerk aan de Dorpsstraat 139 is ook een kerst markt. Bezoekers van het dorps plein kunnen zich met de arrenslee naar de andere kant van de straat laten brengen. Namens Ondememerskring Zevenhuizen-Moerkapelle, Winkeliersvereniging Moerkapeile, Middenstandsvereniging Zevenhuizen en de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1