De Zevenster verrijkt met 16 unieke verpleegkamers Kaarten, kaarsen en creatieve kerstdecoratie op kerstmarkt gemeentehuisplein Jeugddienst Kerstzangavond Kerstzangdienst Nesselande Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie C Schaatskampioenen in Boskoop mm Tot de 2e januari Open Dag b J de Koornmolen Zie pagina 15 Zevenhuizen - In de hervormde kerk wordt dinsdag 24 december een Kerstnachtdienst gehouden. De dienst, die om 22.30 uur begint, heeft als thema „Sta eens even stil". Dit thema wordt uitgewerkt aan de hand van drie blokjes. Muzikale medewerking wordt ver leend door de band "Puur Het wordt een korte ingetogen dienst waarin de JDC-leden hun bijdrage zullen leveren. Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk en glühwijn. Moerkapelle - In Moerkapelle wordt vrijdag 20 december een kerstzangavond gehouden in het kergebouw van de gereformeerde gemeente. Aanvang 19.30 uur. Aan deze avond werken mee het gemengd koor Sursum Corda, ouderenkoor De Avondster,g emengd koor Asaf, jeugdkoor Asa- rela en jongerenkoor Nethanja. Iedereen is welkom. Nesselande - "Komt allen teza men, jubelend van vreugde, komt rm, oh komt nu.." -■dereen, jong en oud, is welkom op" de feestelijke kerstzangdienst er ere van de geboorte van Jezus, leze dienst wordt gehouden zaterdag 21 december om 19.00 uur in de Brede School in Nesse lande. Onder begeleiding van een uziekcumbo zullen veel liederen gezongen worden en evangelist Oer! van den Bos zal een meditatie houden over het thema "Duister :hti?" Na de dienst is er gelegen- om, onder het genot van een hopje koffie of thee, na te praten. Ir is kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. De Brede School is te vinden aan het Zuidemde 43, Rótterdam-Nes- selande. Voor meer informatie: 0 '4204290. Door Frits Bromberg Zevenhuizen - "De nieuwe ver- pleegunit met zestien kamers in Zorgcentrum De Zevenster is ver moedelijk uniek. Met deze kamers bereiken we, dat bewoners die normaal gesproken naar een zie kenhuis in Gouda moesten worden vervoerd, in hun eigen vertrouw de omgeving kunnen blijven." Dat zei donderdagmiddag de voorzit ter van de Stichting Bejaardenhuis vesting Zevenhuizen-Moerkapelle P. Hoogendoorn ter gelegenheid van de opening van de verpleeg- unit. Deze unit bestrijkt zestien één persoons kamers en een 'woonkamer', voor de patiën ten en bezoek: een knus ingerichte kamer met warm aangeklede tafels en stoelen en een koffie- of theebar, inclusief gezellig koekje. Directeur mevrouw C.H.N. Staal: "Voor ons is de verzorging van deze bewoners niet nieuw. Deze wordt al jaren gegeven, zij het dan niet geconcentreerd op één afdeling, maar verspreid door het hele huis. Met de toename van het aantal bewoners met de ziekte Alzheimer werd een speciale afdeling noodza kelijk om de kwaliteit van zorg op een goed peil te houden." Bijkomend voordeel is onder meer, dat de bewoners van de Zevenster het verplegend personeel kennen en dus 'oude bekenden' zijn en daar mee vertrouwd. Maar het grootste voordeel is allicht, dat de inwoners die in feite ziekenhuisverpleging nodig hebben, een eigen kamer krij gen die zij naar eigen smaak kunnen inrichten. Het plan om een zelfstandige ver- pleegunit te ontwikkelen, ontstond H -• zes jaar geleden. Het aantal kamers voor de reguliere bewoners werd teruggebracht van 80 naar 65, waar mee ruimte vrij kwam om de nu geo pende unit te ontwikkelen en in te richten. Voorzitter Hoogendoorn: "Voor toe stemming voor die zestien kamers hebben we erg oris best moeten doen, vanwege de kleinschaligheid van de unit. Uiteindelijk hebben we die toestemming gekregen. Het aan tal van zestien berust niet op toeval. Uit ons huiswerk bleek, dat dit aan tal precies goed was om goede door stroming te kunnen garanderen. Je kunt niet om het feit heen, dat de verpleegden in dit stadium in de eindfase van hun leven zijn. De een vertrekt, een ander komt. Zo gaat het en met zestien kamers lagen we goed op koers". Het unieke van deze verpleegunit is niet alleen dat de bewoners niet meer naar een ziekenhuis hoeven te worden overgebracht en daarmee worden losgemaakt van hun ver trouwde en laatste woonomgeving, maar ook dat de éénpersoons kamers niet veel verschillen van de kamer waarin de bewoners tot dus ver verbleven. Het is allemaal wat kleiner, maar met behoud van de nodige privacy en de persoonlijke inrichting. En natuurlijk aangepast voor de noodzakelijke verpleging. Met de 'huiskamer' is bereikt, dat de verpleegden elkaar al dan niet in groepsverband kunnen opzoeken en familie en vrienden kunnen ontvan gen in een sfeer, die in een zieken huis niet goed mogelijk is. Door Karin Heeren Zevenhuizen - De sfeervolle kerstmarkt voor het gemeentehuis werd zater dag 14 december druk bezocht. Kaarten, kaarsen en creatieve kerstdecora ties waren te bewonderen en te koop. Voor de kinderen stonden er schaapjes en bij de vuurkorven kon men zich warmen. Er was informatie over winteractiviteiten, zoals bijvoorbeeld een wintersportvakantie. WANNEER? Donderdag 2 januari 2003 WAAR? Theaterzaal Dorpshuis Swanla, Burgmeester Klinkhamerweg 86 te Zevenhuizen Hoe laat? 19.30-22.00 uur VOOR WIE? Inwoners, verenigingen, besturen, ondernemers, winkeliers en gemeentebestuurders uit Zevenhuizen, Oud Verlaat en Moerkapelle Namens Ondememerskring Zevenhuizen-Moerkapelle, Winkeliersvereniging Moerkapelle, Middenstandsvereniging Zevenhuizen en de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. O Wat betekent kerst voor Veel kerstverhalen in het laatste Hart van Holland van 2002 - veel leesplezier! Zie pagina 8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2002 | | pagina 1