ADSL BIEDT KINDEREN ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN FAMILIEDRUKWERK? JEUGDDIENST JONGERENMAAND IN BIBLIOTHEKEN TEKENEN VOOR KINDEREN NIEUWE TRAINER M0ERKAPELLE CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. SOEB begint met thuiszorg Roemenië Zie pagina 15 Wijkagent verlaat Zevenhuizen Zie pagina 13 Tennissenioren: "Ik voel me geen 80" Zie pagina 17 Internet en onderwijs Aanmeldingen - Stand van zaken 25e jaargang55 nummer 1007 22 januari 2003 Zevenhuizen - In de hervormde kerk wordt zondag 2 februari een jeugddienst gehouden. Het thema van de dienst, die om 18.50 uur begint, luidt "Zijn wij God?" Dit thema zal, na een korte film, worden uitgewerkt door dominee de Graaf uit Waarde. Muzikale medewerking wordt verleend door het eigen Jeugddienstcom bo. Na afloop is er voor iedereen koffie en thee. Zevenhuizen - De maand februari is in de bibliotheken in de regio uitgeroepen tot jongerenmaand. De bibliotheek is meer dan alleen boeken, en zeker in de maand februari want dan zijn er allerlei speciale activiteiten. In februari is de bibliotheek meer dan jongeren van een bibliotheek verwachten. Jongeren die nieuwsgierig gewor den zijn kunnen het volledige pro gramma van bibliotheek Zeven huizen afhalen vanaf dinsdag 28 januari of surfen naar www.jon- gerenmaand.com Zevenhuizen - Er gaat zaterdag 15 februari een nieuwe cursus 'Tekenen voor kinderen' van start. De cursus wordt gegeven door Diet Alblas en gehouden in basis school de Eendragt van 9.30-11.00 uur. Kinderen vanaf zeven jaar kunnen hieraan meedoen. De kin deren leren werken met verschil lende materialen, zoals houts kool, pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf, ecoline enzovoort. Elke week komt er een ander onder werp aan de orde en als het even kan zal er ook buiten getekend worden. Voor meer informatie en aanmelding: 0180-1912. De selectie van voetbalvereniging Moerkapelle zal met ingang van het komend seizoen getraind wor den door een nieuw gezicht. Na drie seizoenen wordt, in onderling overleg, het dienstverband met trainer André Ramsteyn uit Zoetermeer beëindigd. Het bestuur van de w Moerkapelle is er overigens al in geslaagd een nieuwe trainer voor het komende seizoen aan te stel len en wel de 44-jarige Peter Kerkhof uit Alphen aan den Rijn. In het verleden kwam Peter Kerkhof als actief speler uit voor het Rijswijkse Flamingo's en Alphense Boys. Als trainer was hij onder andere werkzaam voor Nieuwkoop en Rohda '76. Dit jaar traint hij de B1 junioren van Alphense Boys, die uitkomen in de landelijke hoofdklasse. Door Karin Jongkind (Tekstueel) Zevenhuizen-Moerkapelle Vorige week berichtten we over de voordelen van ADSL en hoe jammer het is dat deze super snelle internetverbinding in onze dorpskernen nog niet mogelijk is. Deze week laten we aan de hand van een praktijk voorbeeld zien hoeveel invloed internet eigenlijk op ons leven heeft en welke rol ADSL daarbij speelt. Zoals bijvoorbeeld voor de ontplooiing en ontwikkeling van (jonge) kinderen. Henk Pelleboer van de Openbare Basisschool 't Reigersbos in Zevenhuizen vertelt over de invloed van internet op het onderwijs en de ontwikkeling van de jeugd. "Computertechnologie en internet zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Vrijwel iedereen heeft of krijgt met computers te maken. Wie op jonge leeftijd leert om hiermee om te gaan heeft tijdens school- en studietijd, maar ook later, zeker voordeel ten opzichte van kinderen die weinig bekend zijn met het gebiuik van computers. Wanneer je internet en e-mailt via ADSL brengt dat nog eens extra voordelen met zich mee. De vaste tarieven van ADSL zorgen ervoor, dat ouders geen zorgen meer hoeven te heb ben voor hoge telefoonrekeningen. Kinderen krijgen op die manier de kans om zich rustig wegwijs te maken in het aanbod op internet. Een tweede voordeel van ADSL is de snelheid in het gebruik. Op school leren we de kinderen hoe ze op het internet informatie kunnen zoeken voor bijvoorbeeld werkstukken of spreekbeurten. ADSL werkt super snel, dus zijn de kinderen minder tijd kwijt met het verzamelen van de juiste informatie. De tijd die ze over houden benutten ze weer om ande re mogelijkheden van de computer of het internet te onderzoeken." Op de scholen in Zevenhuizen en Moerkapelle is ADSL niet nodig. Alle scholen zijn aangesloten op Kennisnet, het De kinderen van groep 5B van juf Ina van der Hoek zijn dolenthousiast over de computer. Niet alleen op school, maar ook thuis wordt de computer veel gebruikt. Zo'n driekwart van alle kinderen heeft thuis een computer en surft regelmatig op het internet. Het downloaden van foto's, kleurplaten en het beantwoorden van prijsvragen is favoriet bij de kinderen. informatiecentrum van het Ministerie van Onderwijs. Via dit Kennisnet loggen de kinderen in op Internet. Henk Pelleboer: "Op 't Reigersbos staan ongeveer 50 com puters, die aangesloten zijn op Kennisnet. Vanaf groep 6 maken de kinderen hier veelvuldig gebruik van. In de lagere groepen worden de computers vooral bennut voor onderwijsondersteunende soft warepakketten. Ik zou iedereen aanraden om een goede kosten- batenanalyse te maken, zodra we in Zevenhuizen en Moerkapelle ook van een A D S I verbin- d i n g gebruik kunnen maken. De meeste ouders zullen verrast zijn hoeveel ze besparen en hoeveel gemak en ple zier het ze oplevert." Veel inwoners van Zevenhuizen en Moerkapelle zouden graag zien dat ze ook in hun gemeente gebruik kunnen maken van de voordelen van het ADSL. Via de website van de gemeente www.zevenhuizen- moerkapelle.nl is een formulier te downloaden waarmee men ken baar kan maken graag ADSL te wil len. Ook via de receptiebalie van de gemeente, de vestigingen van de Rabobank in Zevenhuizen en Moerkapelle en bij drukkerij Elgersma zijn ADSL-aanmeldings- formulieren verkrijgbaar. Uit het grote aantal aanmeldingen tot nu toe blijkt dat het onderwerp zeker leeft in beide dorpskernen. De stand: 202 aanmeldingen in Zevenhuizen en 122 in Moerkapelle. Letwel: met het invullen van het for mulier maakt men alleen kenbaar graag een ADSL verbinding te wil len in Zevenhuizen-Moerkapelle. Zodra de faciliteit is gerealiseerd, dient men zich via éen internet-pro vider aan te melden. Meer hierover in één van de volgende artikelen. IE ZEVENHUIZEN- j mÓERKAPELLE/NESSE^NDU t partner in drukwerk J Noordelijke Owraceg 1a r« CA Zevenhuizen j T018M3289 fMNS811dmttttijHgmiM. box.nl■.vmvdrukkeriieker-ma.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1