CONNIE VAN DER MEER NAAR OEGANDA VOORRONDE VOORLEESWEDSTRIJD familiedrukwerk? KINDERJURY CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. BEDRIJFSVOLLEYBAL JUBILEUM ZANG EN KLEUR LUNCHCONCERT WAT JE TEKENT BEN JE ZELF VERKIEZINGS BIJEENKOMST Ludieke Valentijnsactie op Oranje Nassau College Feestavond toneel-groep V.0.0. Zie pagina 10 Prijzenfestival Onderlinge O.S.S. Zie pagina 12 Bontenbal Interieur op vakpagina Zie pagina 16 25e jaargang^ nummer 1011 19 februari 2003 HART VAN HOLLAND - WEK ELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN uw partner in drukwerkj Noordelijke Droeg 14 12761 CA Zevenhuizen j 1-0180-632289 f01JWJJSB j drukkerijeigersmao box.nl f «wtdrul'kerijelijersmj.nl Pijnacker/Regio - In de bibliotheek van Pijnacker vond woensdag 12 februari een voorronde van de Nationale Voorleeswed- strijd plaats. Elf deelnemers, allen voorlees- kampioenen van basisscholen uit Nootdorp, Pijnacker en Zevenhuizen, streden om uit te mogen komen in de kwartfinale te Zoetermeer. De beste deelnemers van de kwartfinales rnogen vervolgens deelnemen aan de provinciale ronde. Na de provinciale ronde vindt de uiteindelijke finale van de Nationale voorleeswedstrijd plaats op woens dag 14 mei, de Nationale Voorleesdag, in het muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. De voorronde te Pijnacker was bijzonder span nend. De drie deelnemers die door mogen naar de volgende ronde zijn: Annelou Izeren en Leonie Becker uit Pijnacker, en Djoeke Gerding uit Zevenhuizen. Zij lazen respectie velijk voor uit:Achtste groepers huilen niet van Jacques Vriens, Lotje omnibus van Jaap ter Haar en Meester Jaap gaat nooit verloren ook van Jacques Vriens. De Nationale Voorleeswedstrijd wordt dit jaar voor de tiende maal georganiseerd. Zevenhuizen - Het bedrijfsvolley- baltoernooi vindt dit jaar plaats op 24 mei en 14 juni in dorpshuis Swanla. Inschrijfformulieren die nen voor 2 maart ingeleverd te zijn. Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur bestaat 35 jaar. Leden en oud-leden zijn van harte welkom op de jubileumreceptie, die gehouden wordt op vrijdag 21 februari van 20.00 tot 22.00 uur in het clubgebouw aan de Zuidplas- weg 6. Er is een jubileumexpositie met foto's en diverse andere 'vogelspullen' vanaf 1968 tot heden. Ook 28 februari is er gele genheid deze expositie te bezoe ken van 20.00 tot 22.00 uur. Zevenhuizen - De Zeven Muzen houdt zondag 23 februari een lunchconcert in de vrijzinnig her vormde kerk aan de Dorpsstraat 139. Aanvang 13.00 uur, zaal open 12.45 uur. De toegang bedraagt €3,-; kinderen tot 18 jaar en vrien den van de Zeven Muzen hebben gratis toegang. Het Artemis trio, bestaande uit John van der Linden, viool, Conny van Staalen-van Leeuwen, cello en Lilian van der Linden, piano, treedt op. Het concert duurt ongeveer een uur. ledereen is welkom. Zevenhuizen - Louise Adams gaat een cursus tekenen geven, in blok jes van vijf lessen van twee uur. "leder mens kan tekenen, ook al denk je van niet." Is Louise's mening. "Er zijn zoveel manieren van tekenen waarbij je verrassen de resultaten krijgt! In deze cursus tekenen we niet naar de waarne ming, maar staat de fantasie cen traal." Er zal voornamelijk met kleurpotlood worden gewerkt. Voor meer informatie: 0180- 634002 of 06-23295069. Moerkapelle - De lokale unie van de Christenunie houdt maandag 24 februari een verkiezingsbijeen komst in dorpshuis "Op Moer". Aanvang 20.00 uur. Deze avond zal in het teken staan van de provin ciale verkiezingen. Het centrale thema van deze avond is: "Wordt het nu tijd voor echte plannen die uitgevoerd worden?" Sprekers zijn onder andere de statenleden Joop Evertse en Andries van Dijk. Ook wordt ingegaan op de bestemmingen van de polders: - Het wel of niet een Bentwoud; - Fietspadenplannen langs de Rotte; - Rondweg langs Zevenhuizen. Voor meer informatie: 079- 5936923. editie zevenhuizen- IMDFRKAPELLE NESSELANDE Door Karin Heeren In 2002 verschenen er weer hon derden kinderboeken. De Nederlandse Kinderjury gaat op zoek naar de beste. Wat zijn de favoriete boeken van 6- tot en met 12-jarigen. Meestemmen is mogelijk in twee leeftijdscategorieën. De boeken die meedoen staan samen met de stemformulieren klaar bij de bibliotheek. Informatie over de kinderjury is oök te vinden via www.kinder- jury.nl. Zevenhuizen - Binnenkort gaat de Zevenhuizense Connie van der Meer als verslaggever naar Oeganda. Zij is uitgekozen om namens het Oranje Nassau College in Zoetermeer van 26 februari tot 5 maart Oeganda te bezoeken. In aanloop naar deze reis bedacht Connie een leuke actie. Zij schreef plaatselijke rozenkwekers aan of zij rozen beschikbaar wilden stellen voor het goede doel en op deze manier heeft zij ruim vierhon derd rozen gekregen waarmee op school een Valentijnsactie is gehouden. Leerlingen konden een roos kopen die anoniem, door chique geklede leraren, werden gegeven aan hun gehei me liefde. Op deze wijze werd dit schooljaar een eerste actie gehouden voor verschillende projecten in Oeganda. Er zullen na terugkomst van Connie meer dere acties volgen. Connie van der Meer is een 16- jarige leerling van de vijfde klas VWO. Het idee mee te dingen naar de mogelijkheid om naar Oeganda te gaan binnen het kader van 'Going Global' van de Stichting Edukans sprak haar direct enorm aan. Na een uitgebreide sollicitatie procedure is Connie geselecteerd om haar school te vertegenwoordi gen. Zij gaat de reis samen met der tig andere leerlingen van scholen door heel Nederland maken. De jonge verslaggevers onderzoeken daar de leefwereld van hun Oegandese leeftijdgenoten en bezoeken onderwijsprojecten. Bij terugkomst doen ze uitgebreid ver slag aan hun scholen. Naast de reis heeft Going Global nog twee onderdelen: praktische opdrachten voor leerlingen over het actieland en een financiële actie voor onderwijsprojecten in Oeganda. Going Global heeft twee hoofddoelstellingen: bewustwor ding fondsenwerving. Door middel van financiële acties zullen de deelnemende scholen naar ver wachting 400.000,- inzamelen. In Oeganda gaat een op de vier kin deren niet naar school. Zij zijn gedoemd tot werkloosheid of slecht betaalde klusjes. De opbrengst van Going Global gaat onder andere, naar onderwijsprojecten voor basis onderwijs in Kampala en Soroti en naar twee scholen voor voortgezet onderwijs: de Bethany Girls Comprehensive Secondary School en het Vocational Training Institute. Ook zal een straatkinderenproject (CRO) in Mbale worden gesteund. De 31 leerlingen solliciteerden naar een tijdelijke baan als verslaggever. Tijdens een trainingsweekend in december werden de leerlingen voorbereid op hun reis. De jongeren ontmoetten hier hun reisgenoten en hebben kennis gemaakt met de Afrikaanse cultuur. Ook werden ze klaargestoomd voor hun baan als verslaggever door middel van ver schillende workshops waarbij de leerlingen werden getraind in het maken van foto's en het schrijven van artikelen. Connie gaat tijdens de reis filmen. In ieder geval heeft TV- West al interesse getoond om haar reisverslag op te nemen in de pro grammering. Tijdens de reis zal er ook aandacht zijn voor de emotio nele verwerking van de opgedane indrukken. Ervaringen worden gedeeld met de groep. Connie ver wacht dat de indrukken die zij gaat opdoen haar kijk op het leven zal veranderen. Voor de thuisblijvers is te volgen hoe de reis verloop via het Internet. Op de pagina www.edu- kans.nl zullen dagelijks reisversla gen te vinden zijn. Een deel van de tentoonstelling: materiaal van de voor malige carnavalsvereniging, (foto: archief OZM) Zevenhuizen - De Stichting oud Zevenhuizen- Moerkapelle opent zaterdag 22 februari de nieuwe ten toonstelling "Verenigingenen haarleden inde20eeeuw" in het historisch centrun "Ons Verleden" aan de Tweemanspolder 15. De tentoonstelling is een kroniek van het sport- en cultu rele leven in de vorige eeuw in Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. De tentoonstelling wordt om 14.00 uur geopend door mevrouw Gon Bakker uit Moerkapelle. Voor meer informatie: 0180-631817.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1