"NOOIT EEN HEKEL GEHAD AAN KOKEN" famiuiorukwerkp >01 SCHAAKVERENIGING DRUKBEZOCHT RAPIDTOERNQ EESTTWRTTTïn SCHILDERIJEN- EXPOSITIE BIBLIOTHEEK GESLOTEN OPBRENGST COLLEC TE HARTSTICHTING DONATEURSAVOND 00D ZEVENHUIZEN- MOERKAPELLE SPIEGELING NAAR DE TOEKOMST KINDERBRADERIE OP 5 MEI p- VISSER EN ZN. hart van holland 25e jaargang^ nummer 1020 23 april 2003 Jeugdbrandweer Moerkapelle ongerust Zie pagina 19 Even wegdromen met Anne Sytsema.... Zie pagina 9 Gedeeld ouderschap in Oud Verlaat Zie pagina 8 WEKELIJKS IN 2 9.00 0 BRIEVENBUSSEN Theo Hertog die 32 jaar kookte voor de Zevenster. Nu met vut, •'j Rijzen u raar onze advertentie op pagir.a 22 O B E D F? I J F Zevenhuizen - In het voormalige pand van de Weikoop aan de Dorpsstraat 110, houden de twee schildersgroepen, die onder lei ding staan van Aly Kouwenhoven een expositie. De groep die eerst aquarelleerden maar nu ook werkt met acrylverf bestaat uit: Franny Schoiten, Yvonne van Schagen, Tosca Hoogendoorn, Tineke van Rijs, Dita Aleman en Aly Kouwenhoven. Ook de 'begin ners', Marina Veerman, Nella van Oosten, Marleen van Velde, Nelly van der Knaap, Joke van der Wilt, Elly van der Berg, Jozien van Lowijde en Adrie Alkemade, willen laten zien waar ze mee bezig zijn. De expositie wordt gehouden op zaterdag 26 april van 11.00 tot 16.00 uur; maandag 28 april van 14.00-17.00 uur; dinsdag 29 april van 14.00 tot 17.00 uur en Koninginnedag, woensdag 30 april van 10.00 tot 16.00 uur. Er is ook werk te koop en de opbrengst op Koninginnedag is grotendeels voor Stichting Kinderhulp Roemenië. UW partner in drukwerk •Noordelijke Dwarsweg ia2761 CA Zevenhuizen j 10180-632289 fmms j tdrukkerijelgetsmjbox.nl nmdrulterijeigersma.nl TomEvenh"uizën- unFRKAPELLE NESSE LAN D£ Ai die schakers uit Moerkapelle en verder hadden ze op een rijtje. "Dat was vroeger wel anders, met vier bewoners die de aardappels kwamen schillen. Maar dat mag niet meer, de eisen in de keuken worden steeds strenger. Misschien noodza kelijk, maar het knusse is er nu wel een beetje af." Ook dreigde lang zamerhand het gevaar van de sleur toe te slaan en het werken tegen de klok. "Alles moet op tijd klaar zijn en al gebruiken we een magnetron, het blijft doorwerken, al heb ik er geen kookboek meer bij nodig." Voor Theo Hertog zit dat er nu op en het paasdiner dat hij eigenhan dig samenstelde zal wel goed zijn geweest, niet te zout, niet te vet. En zeker zonder erwtensoep. Theo: "Want dat is het enige dat ik niet lust". Zevenhuizen - De bibliotheek is op woensdag 30 april (koninginne dag), maandag 5 mei (bevrijdings dag), donderdag 29 mei(hemel- vaartsdag) en maandag 9 juni (tweede pinksterdag) gesloten. Zevenhuizen - De collecte van de Nederlandse Hartstichting heeft €3372,55 opgebracht, waarvan 030,49 in Oud Vrlaat. De organi satie bedankt gevers en collectan ten voor hun bijdrage. Zevenhuizen - De stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle houdt vanavond, woensdag 23 april, een donateursavond in de recreatie zaal van zorgcentrum De Zevenster. Aanvang 20.00 uur; de zaai is om 19.30 uur open. De toe ing is vrij. Naast de behandeling van de jaar stukken en medelingën van het stichtingsbestuur worden films uit de jaren '50 en '60 vertoond. Zevenhuizen -Spiegeling naar de toekomst - voor altijd herinneren wij ons diegenen, die zich hebben ingezet voor onze vrijheid." Aan de voet van het monument aan de Tweemanspolder worden dinsdag 29 april bloemen gelegd. Een ieder is hierbij van harte welkom. Aanvang 19.00 uur bij De Roerdomp. De bloemlegging vindt plaats om 20.00 uur. Vanaf 20.15 uur is er een samenkomst in De Roerdomp. Er worden bloemen gelegd namens de Stichting John E- McCormick Foundation. Moch ten er mensen zijn die ook bloe den willen leggen, dan kunnen zij contact opnemen met het secreta riaat: telefoon 0180631866. Moerkapelle - In de Moerdijkstraat wordt maandag 5 mei van 18.00 t°t 20.00 uur een kinderbraderie 9erhouden. Kinderen, die hieraan "ree willen doen hoeven zich niet Yan te voren aan te melden; zij gunnen 5 mei naar de Moerdijkstraat komen met hun sPullen om uitte stallen. Leden van uet Oranjecomité zullen de 'kra- per?.' °P originaliteit beoordelen; Z|jn 3 prijzen te winnen. groep B (senioren tot 1600 Elo): Simon van der Beek, 6,5 pt uit 7, groep D (junioren tot 12 jaar): Kenneth Romijn, 8 uit 9 en Groep E (junioren 10 tot 12 jaar): Mario Terlouw, 9 uit 9. Door Frits Bromberg Moerkapelle - Er was één Belg naar Moerkapelle gekomen, om zaterdag deel te nemen aan het jaarlijkse Rapid Schaaktoernooi. Maar ook schakers uit Noord- Holland, Arnhem en verder die kant op wisten dit schaaklustige dorp te vinden. "Niet alle schaakverenigingen organise ren dit soort toernooien", wist bestuurslid, jeugd- en wed strijdleider Ben van Geffen. "We zijn hiermee in 1996 begonnen. dit is dus ons achtste rapidtoer- nooi. Met maximaal 20 minuten per seniorspeler en 15 minuten per jeugdlid, dus totaal maxi maal 40 en 30 minuten per par tij." De senioren vanaf 12 jaar speel den zeven ronden, dus even veel partijen, de jeugd, tot 12 jaar, 9 partijen. En hoe. Zelfs de jongsten speelden al met de hoeki ge gebaren die ervaren spelers maken: snel denken, snpl zetten en nog sneller met een klap de klok indrukken. Want de speler van wie 'het vlaggetje het eerst valt', na de eigen 15 of 20 minuten te hebben volgemaakt, heeft ook verloren, al stond hij nog zo riant op winst. Van Geffen: "Om goed te kunnen schaken moet je natuurlijk eerst de regels kennen. Je moet op je han den leren zitten, want aanraken is nog steeds zetten en loslaten is gezet hebben. O ja, iedere schaker weet hoe het voelt als je een stuk net hebt losgelaten en je wéét dat het de foute zet was. Te laat. Maar naarmate je ouder wordt en meer ervaring krijgt, wordt dat minder, al gaat dat nooit helemaal over. Verder heeft een goede speler inzicht en blijft hij het spel bestude ren. Dat van anderen, openingen en voortzettingen daarvan." Deze wedstrijdleider, met een Elo van 2091"Dat Elo is geen afkorting van iets, maar de achternaam van een Amerikaanse professor die een manier bedacht om de sterkte van een speler te bepalen. Van hem komt de internationaal gebruikte benaming 'Elo-punten', hoe meer, des te sterker de speler". Dit jaar kwamen ruim 70 spelers, 38 senioren, 44 jeugdleden. De uitsla gen: Groep A (senioren, meer dan 1600 Elo): Ramon Koster, 6,5 pt uit 7, Door Frits Bromberg Zevenhuizen - Met een zelf toe bereid diner heeft Theo Hertog (59) afgelopen vrijdag afscheid genomen van zorgcentrum De Zevenster, waaraan hij sinds 1971 was verbonden als hoofd van de keuken. Hij was toen 27 jaar. "Ik was er eerste kok, maar dat is een ander nu ook. We werkten samen, op gelijke voet, twee eerste koks. Maar als hoofd van de keuken was ik toch iets méér gelijk." Hertog wil zich daar niet mee op de borst slaan, maar het diende niettemin opge merkt, ook in zijn rol van de man die niet graag op de voorgrond treedt. "Afscheidsdiner, toespraken, ik ben er de kerel niet naar." Aldus het voormalige hoofd van de keuken aanvankelijk. Mogelijk heeft hij zijn mening na afloop herzien. Hij werd in de verbale bloemetjes gezet door directeur P. Hoogedoorn, voorzitter van de stichting de Zevenster en directeur mevrouw Tiny Staal en met onder meer een magnetron en een videocamera rijker icon hij het welverdiende vuttijdperk intreden. "Hobby's genoeg". Welke hobby's dat ook mogen zijn, koken hoort daar niet meer bij. "Thuis rotzooi ik maar wat aan, koken is m'n werk geworden. Vroeger was dat anders. Als kind kookte ik al met plezier. Daarom ging ik naar de Horecavakschool om kok te worden en banketbakker. Wat de mensen van de Zevenster krijgen verschilt niet van wat in een goed restaurant wordt uitgeser- veerd. Gelukkig heeft de Zevenster een zelfstandige keuken waarin alle basisbeginselen worden toegepast. En vers. Bovendien niet te zout en niette vet en in voorkomende geval len op specifieke gevallen toege spitst. Gepureerd, bij voorbeeld." De keuken van de Zevenster is groot en modern, met een convectomaat om jaloers op te worden. Het ding werkt naar keuze met hete lucht, stoom en kan bakken. De aardap pels worden geschild aangeleverd, de groenten gewassen. Hertog:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1