duivensport CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. WALK BUURTFEEST OUD VERLAAT GAAT NIET DOOR BORSTVOEDING IN DE EERSTE WEKEN 25e jaargang nummer 1028 18 juni 2003 Eindhoven winnaar bedrijfsvolleybal Zie pagina 8 Zonnige intocht Avondvierdaagse 18 JF 1 111 1 1 Zie pagina 25 Zevenhuizen - De judo-afdeling van Jan Timmers Sport en Fitness heeft "'Bel"?™ za terdag onder grote publieke belangstelling de sport- P Mei vin de beste op-trampoline beurt. Er waren veel ouders, grootouders en andere belangstellenden. Het thema was 'De zee', wat vooral tot uitdrukking kwam in het decor met schilderingen van de kinderen van de tekencursus van Diet Alblas. Aan het eind was er iets lekkers voor de kinderen en een bloemetje voor de docenten en werd er afscheid geno men van pianodocent Jan Reinen (niet aanwezig) en van Joost Klein Haneveld, die jarenlang gitaardo cent bij De Zeven Muzen is geweest. wij verwijzen u naar onze advertentie op pagina 27 rlDmEZEvlÏÏHUIZEN- MOERKAPELlI NESSELANDE Zie pagina 11 Zevenhuizen - Postduivenvere niging De Stormvliegers deed afgelopen weekend mee met een concours vanuit Arlon, 273 km. Er was regen voorspeld in het zuiden, ws de duiven moesten vroeg 9dost worden. Om 8.10 uur was de ochtendmist opgetrokken en kon- Hen de 653 duiven gelost worden. ue regen kwam sneller dan ver wacht en dus moesten de duiven Qoor een behoorlijk regengebied 'Sgen. Dit drukte de snelheid wrm, maar om 12.05 uur was het en duif van C. Zweere die als' eer- Re arriveerde. Zijn snelheid was 70 ■?P'U-De laatsteprijsduif was om «0 uur thuis. U«ag: 1. C. Zweere, 2-6. J.S. ykoop, 3-9. L. van Wensem, 4- ok el, 5-8. D.C. Brem, 7-13. «V Breedijk, 9. Jeffry v.d. Haak, '5' B. Hertog, 14. Rita ter r'e:iaa^°P het grasveld ach- iuni ,f '?rkaP wordt zondag 22 16-00 uur een Sing-lnn t: ff^en. Het thema van deze r nn is 'gebed'. Medewerking 1 verleend door dominee Borst en de Jeugd- onder leiding van uitQL °s- BiJ slecht weer wordt inweken naar de kapel", is welkom. - Een DoKi Walk vt n9 22 ïuni gehouden, vanaf p11Er wordt vertrokken 11. restaurant de Strandgaper, "eg, bij de Zevenhuizer- kosten voor deelname n 7,- ledereen is wel eer informatie: 010-22 22 ^w.dokicenter.nl. M m igigif p lf?S Wi W: wÉ Zevenhuizen - In de gerefor meerde kerk aan de Dorpsstraat werd zaterdag 14 juni de 'Grote avond' gehouden, waarop alle muziekleerlingen van De Zeven Muzen iets ten gehore brachten. OudVerlaat-Het geplande buurt feest van zaterdag 21 juni in en rond de Vierkap gaat niet door. Verdrietige omstandighheden bij één van de gezinnen van deze hechte gemeenschap hebben de organisatie doen besluiten de fee stelijkheden niet door te laten gaan. Moerkapelle - 'De geboorte van de baby en het geven van borst- j voeding in de eerste weken'. Dat is het onderwerp van de maande lijkse regionale informatiebijeen komst van de Borstvoeding Orga- nisatie LLL. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 24 juni bij Gya Bos, Herenweg 9 in Moerkapelle. De bijeenkomst is bestemd voor zwangeren, moeders en anderen j die zijn geïnteresseerd in het geven van borstvoeding of ermee Ie maken krijgen. De bijeenkomst l eegint om 20,00 uur. De kosten bedragen 2,50 en ook baby's zijn Voor meer informatie: kaashoek 079-5932689. Er werd gespeeld op dwarsfluit, keyboard, blokfluit, gitaar, viool en piano. In anderhalf uur wer den zo'n 20 korte optredens ver zorgd, waarbij soms solo, maar ook gezamenlijk gemusiceerd werd. Zo hoorden de aanwezigen onder andere twee dwarsfluiten, gitaar met blokfluit en piano met blokfluit. Het was een genot de jongste kin deren die nog niet zo lang les heb ben, te zien en horen spelen, maar ook de concentratie te zien waar mee alle leerlingen hun stukjes uit voerden. Soms speelde de docent mee of er werd met een cd meege speeld. In het tweede gedeelte kwa men de meer ervaren spelers aan de schoolkampioenschappen gehouden. delijke wedstrijdleiding. In de diverse categorieën zijn de gouden, zilveren en bronsen plakken als volgt verdeeld: Groep A: 1Chris van Yperen, 2. Cristian Knop, 3. Nino Zweere; B: 1. Yoeri v.d. Noort, 2. Pascal Rip, 3. Menno Hoogendijk; C: 1Floris Moonen, 2. Ruben Louwerse, 3. Maurits Brehm. Groep B: a) 1Sybren Scheffers, 2. Noah Maatoke, 3. Mathijs Tas; b) 1Mathijs van Iwaarden, 2. Stefan van Caspel, 3. Mathijs van Buren; c) 1. Mike Aveling, 2. Sander de Vos, 3. Don Stuut. Groep C: a) 1. Tristan Korporaal, 2. Ben Bohnen, 3. Martijn de wit; b) 1. Toby van Leeuwen, 2. Floor Heemsbergen. Groep D: a) 1. Deborah Werges, 2. Maurice Schroeder, 3. Max van Mullem; b) 1Melanie Rosbergen, 2 Mathijs van Driel, 3. Bob Dullaart. Groep E: a) I.Jonathan Eindhoven, 2. Tom Onderwater 3. Kylien v.d. Berg; b) 1. Michael Visser, 2. Ronald van Rooyen, 3. Benno Eikelenboom. Groep F: a) 1Alexander Parkinson, 2. Robin Mulder, 3. Roald v.d. Akker; b) 1. Bas Bohnen, 2. Simon van leeu wen, 3. Koen Sytsema; c) 1Kevin Janse, 2. Sytze Roorde van Eijsinga. Groep G: a) 1. Marvin van Elswijk, 2. Job Meijndert, 3. Sem Bruggeman; b) 1. Timo Meester, 2. Stefan van Leeuwen, 3. Django Buijs; c) 1. Michel Hol, 2. Farid Samad, 3. Bob v.d. Wende. Groep H: a) 1. Robin Overbeeke, 2. Marjolein Hol, 3. Nancy Hol; b) 1. Coen Vis, 2. Claudia Hol. (Foto's Petra van Buren).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1