VIJF GYMNASTISCHE VROUWEN UIT ZEVENHUIZEN NAAR WERELDGYM MEER WANDELAARS DAN OOIT BIJ NIJMEEGSE VIERDAAGSE Jasseh in de boog NIEUWE HUISSTIJl? KAARTEN BIJ ZANG EN KLEUR DE DUIVEN VLIEGEN... K0PPELKLAVER- ZU MAAKT HET SWAZILAND 25e jaargangn ummer 1033 23 juli 2003 Lezers lopen dé Vierdaagse Zie pagina 5 De tradities van het Oogstfeest Zie pagina 8 Probleem 'hangjeugd' achter Hazeveld Zie pagina 13 wêbuëbêkbbëbkebêumbssSBBÊÊËËSBêêSBËËBÈËIËÊBIÊBBÊBBëRËËËÊBÈ ^IdwinSls.te k0°P aMe IÜlU* 'De bende van vijf', kort voor hun vertrek naar Lissabon. uw partner in drukwerk I Noordefijke Dwarsweg la j 2761 CA Zevenhuizen T0180-632289 F0180633503Edrukterijelgersma 5 bov.nl imv.drukterijelgersma.nl I Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt vrijdag 25 juli vanaf 20.00 uur een kaartavond in het clubgebouw aan de de Zuid- plasweg. ledereen is welkom. Zevenhuizen - De 709 jonge dui ven van postduivenvereniging De Stormvliegers werden zaterdag 19 juli om 7.45 uur gelost in Doornik, 178 km. De snelste was een duif van D.C. den Hertog, die hem om 9.41 uur thuis zag komen. De snel heid bedroeg 90 km/u. Om 10.00 uur waren alle prijsduiven weer thuis. Uitslag: 1-14D.C. den Hertog; 2-10- 11-12-15 Joh. Stof berg, 3-6-8 L. van Wensem, 4-13 Joh. Heykoop; 5. R. Brands; 7. Andre en Marjan Paul; 9. N. Koppenaal. De 228 oude duiven werden om 7.15 uur gelost in Bourges, 572 km. Nu was het D.C. Brem die om 14.17 uur de eerste duif noteerde. Zijn snelheid bedroeg 81 km/u. De heste uitslag deze dag kwam van Michel en Gerrit Brands, die 8 van hun 10 duiven terug zagen in de prijzen. Uitsleg: 1D.C. Brem; 2. Jeffrey van den Haak; 3-5 Michel en Gerrit; 4- 'I R.vandern Helm; 6-15 D.C. den Hertog; 7-14 Joh. Stofberg; 8. L. van Wensem; 9-10-13 R. Brands; '2. N. Koppenaal. Waddinxveen - In buurtcentrum de Boog' is op vrijdag 25 juli weer k0Ppelklaverjassen. De zaal gaat °pen om 20.00 uur en het klaver jassen begint om 20.30 uur. In de Planden juli en augustus zal het klaverjassen wekelijks plaatsvin den. Het inschrijfgeld bedraagt •- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis, ledereen is van narte welkom in het buurtcentrum an de C. Huygenslaan in Wad- dinxveen. aar naam is Mildred Henwood. J'smanager van Eswatini Swazi when. In Afrika is ze al een natio- eberoemdheid. Ze was onlangs Nederland te gast bij Fair Trade firn <4 y«->k »-»ij 1 au 1 1 auc 1, de aandacht te vestigen op de aooelijke campagne "Zij maakt a "Watini Swazi Kitchen pro- a ,eert chutneys, jams, (onder sk j jan is, (U i i cj c i ere Rooibosjam) marmelades lepr!fU2?n- Haar medewerksters boe en en schrijven. Lokale berir-i verbouwen voor het vruchten en groenten. En °Pt>rengst van haar bedrijf huit Mildred ook een opvang- Ha V00r straatkinderen. pro P^ducten, echt iets voor fijn- Door Frits Bromberg Zevenhuizen - "Nee, er zijn geen prijzen te winnen, maar we gaan ook niet uitsluitend voor de gezelligheid. Eer en ontspannen met vakantie. Ik denk, dat die twee dingen in de zelfde pro porties samengaan." Zo denken de vijf vrouwen erover, die afge lopen vrijdagavond laat naar Lissabon, Portugal vlogen, om deel te nemen aan de twaalfde Wereldgymnaestrada, die om de vier jaar in een Europees land wordt gehouden en waaraan vrijwel alle landen van de wereld deelnemen. Deze vijf zijn lid van de gym nastiekvereniging O.S.S. (Oefening staalt Spieren) te Zevenhuizen, die totaal 450 leden telt. Veel jeugd, overwegend vrou wen. De vijf die naar Lissabon zijn gevlogen en twaalf dagen later zou den terugkomen, voegden zich op Schiphol bij de 1200 andere Neder landse deelnemers, die zich op hun beurt zouden invoegen in het hele wereldgebeuren. De 'bende van vijf' uit Zevenhuizen bestaat - ook dit jaar weer - uit Jaqueline Zwijnenburg, Plonie den Ouden, Lien Dullaart, Nel van Els- wijk en Flista de Vries. Allen een beetje gespannen, niemand zenuwachtig. Er stond immers niets op het spel. Niet echt. Prijzen vielen niette verdienen, omdat alle onder delen van alle deelnemers, uit demonstraties zouden bestaan. Lien: "Alle deelnemers komen voor al om te kijken. Wat hebben ande ren in hun mars? Hoe zijn ze gekleed? Hoe is het, negen dagen in internationaal, maar gelijkgestemd gezelschap? Natuurlijk gaan we 's avonds ergens gezellig eten en natuurlijk willen we wat van de stad zien. Maar er komt ook de spanning bij, de paar keer, onder meer tijdens de sluiting, als we anderhalf uuraan de beurt zijn. Hier hebben we twee Bijna 45.000 mensen gingen vorige week dinsdag van start voor de Nijmeegse Vierdaagse; ruim 40.000 (40.706 om pre cies te zijn) finishten na vier dagen op de Via Gladiola, die vanaf zaterdag gewoon weer 'St. Annastraat' heet. Het aan tal deelnemers betekende een record voor het jaarlijks terug kerende, wereldberoemde wandelevenement. De hulptroe pen gebruikten waarschijnlijk ook een record aan hulpmiddelen: tientallen kilometers pleisters en tientallen liters jodium waren nodig om duizenden en duizenden bla ren te verzorgen. Maar.... al het leed is geleden als je vrijdag, met of zonder blaren, met de armen vol gladiolen en de hals vol snoep- kettingen over de finish komt; en dan hoor je er echt bij! Veel van de deelnemers zijn woonachtig in het versprei dingsgebied van Hart van Holland. Na een oproep vorige week kreeg de redactie reacties binnen: zie pagina 5. jaar voor geoefend, hier tonen we wat we waard zijn. En gaat er wat mis, ach, het zal dé meesten niet eens opvallen. Maar de betrokkene wil zo snel mogelijk naar de kleed kamer, natuurlijk." De vijf vrouwen van O.S.S. gaan op eigen kosten en hebben voor deze vorm van vakantie bewust gekozen. Lien: "In principe konden alle leden mee. Als je maar op je hurken kunt zitten, mag je al. Maar sommigen hadden andere vakantiebestem mingen of hadden er het geld niet voor over." De vijf van O.S.S. maakten heel bewust hun keuze. "Lekker om naar anderen te kijken, in tien tot twaalf hallen. Toch hebben we hier goed naartoe gewerkt, met een generale repetitie in Eindhoven, tijdens de Nederlandse gymnastiekdagen." Vier jaar geleden ging het clubje al naar de internationale gymdagen in Zweden. "Nee, daar zijn geen vriendschappen uit voortgekomen. Maar het zal in Lissabon voor ons allemaal ook een feest van herken ning worden." De vijf vrouwen uit Zevenhuizen worden ondergebracht in scholen, waar ze zelf hun luchtbedje moeten spreiden. Lien, kort voor het vertrek: "Gelukkig heb ik daar een elektrisch pompje voor. Maar als we daar 's avonds laat, misschien wei 's nachts aankomen, zal ik meteen met oppompen moeten beginnen. Het ding maakt een geweldige herrie."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1