HUWELIJKS-ONDERWATERSPEKTAKEI UT m DORPSKERK BOSKOOP WEER IN GEBRUIK NIEUWE HUISSTIJL? y kinderbingo kozenburcht INLOOPAVOND BIJ VROUWEN VAN NU PANNENKOEKEN HUI OP MONUMENTENDAG DARTEN VOOR SENIOREN 'HE SHOES IN DE lil LLki CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 25e jaargang nummer 1040 DE ZE WE EK IN HET HART VAN HOLLAND: Weer veel bezoekers bij Oogstfeest Zie pagina 8 Droogte-problemen tijdig aangepakt Zie pagina 12 'uerUndSchoon Afrekenen met zwerfafval Zie pagina 17 rfS£ HAJ. IEVENBUSSEN PO uw partner in drukwerk Noordelijle Owarsuegla; T61 GA Zevenhuirer,T:ïjs> F0180-6333Ö3 j EcMLerijelget snu i tam!w imüa Moerkapelle - De afdeling Moer- kapelle van de Vrouwen van Nu start het nieuwe seizoen op woensdag 17 september met een inloopavond. Op deze avond zijn niet alleen de leden welkom, maar ook hun dochters, schoondoch ters, vriendinnen, moeders en buren. Zij kunnen kennis maken met de activiteiten die voor het komende jaar op het programma staan en zich inschrijven voor een cursus. Ook kan men zich opgeven voor de najaarsexcursie op 10 oktober naar de waterzuivering in Den Haag of voor de koffieoch tend op 23 oktober, wanneer de alternatieve geneeswijze homeo pathie wordt besproken. Water staat centraal in het jaarprogram ma en dit onderwerp wordt door het jaar heen op verschillende manieren belicht. De avond wordt gehouden in dorpshuis Op Moer en begint om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Benthuizen - Tijdens Monumen tendag op zaterdag 13 september bakken de medewerkers van het kinderkoor De Benthuizer Zanger tjes de inmiddels bekende pan nenkoeken. Bij huize Verweij (Dorpsstraat 33) worden de pan nenkoeken verkocht vanaf 10.00 uur. Telefonisch bestellen is moge lijk: 079-3313247. Waddinxveen - De Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk start op 16 september met de activiteit Darten voor senioren'. Vanaf 10.00 uur kan men terecht in buurtcentrum de Boog aan de C. Huygenslaan. Darten is een inloo- pactiviteit, dus vooraf opgeven is niet nodig, ledereen is welkom. Waddinxveen - In buurtcentrum 9e Boog wordt woensdag 17 sep tember een kinderbingo gehou den. De zaal gaat open om 13.30 "ur, de bingo begint om 14.00 uur. Ue entree is vrij. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom slaan*centrum aan c- Huygen- Boskoop - De band The Shoes uit oeterwoude komt naar Boskoop, sterdag 13 september laten ze de I ren zestig herleven in de Rozen- urcht aan de Rozenlaan 4. De zaal „t om 20.30 uur open; het pro- 9 tam ma start om 21.30 uur. Kaar- voor deze avond kosten €7,50 zijn verkrijgbaar bij Hoogduyn fewielers in de B.C. straat 53. „episch bestellen kan ook: °172-214283. prachtig boeket van waterlelies gegeven, had Herma een prachtige trouwjurk aan in waterkleuren en werd de bruiloft 's-avonds feestelijk voortgezet in "de Watergeus Kortom een natte bedoening. Door Ron Krul Zevenhuizen - Tijdens het oogst feest van afgelopen zaterdag was een huwelijksvoltrekking bij te wonen. Op zich niet zo bij zonder ware het niet dat het gehele gebeuren onder water plaatsvond. Herma van Noort en Leo Lambert werden in een spe ciaal geprepareerde duiktank in den echt verbonden door burge meester Westendorp, die speci aal voor deze gelegenheid duik- lessen had gevolgd. "De ideale echtgenoot is degene die elk woord begrijpt dat zijn vrouw niet spreekt. Met deze woorden begon de burgervader zijn speech voor Herma en Leo die elkaar 3 jaar geleden leerden kennen tij dens een duikweekend. "Herma en Leo hebben", zo vertelde de burge meester "trouwens bijna alles in het teken van het water. Zo trouwen ze onder water, hebben ze af en toe een "buitje", had Leo zijn bruid een De voorbereidingen voor dit specta culaire huwelijk waren al maanden aan de gang. Zo moest er onder andere toestemming van de gemeente komen, een watertank en water worden geregeld en een amb tenaar van de burgerlijke stand gevonden worden die bereid zou zijn het huwelijk onder waterte vol trekken. Het siert burgemeester Westendorp dat hij deze taak op zich nam. Tijdens het oogstfeest was het 'moment supreme' aangebroken. Beetje nerveus maar vol liefde gin gen ze de watertank in waar de bui tengewoon ambtenaar burgerlijke stand ze opwachtte. Onder grote publieke belangstelling werd het huwelijk voltrokken inclusief dé kus onder water. Toen ze na de ringen en de felicitaties van de burge meester naar boven kwamen, kre gen ze een ovationeel applaus. Liefde is: "Als man en vrouw je als een vis in het water voelen'' tew - Sli Boskoop - Na een jarenlange restauratie is de Dorpskerk van Bos koop afgelopen zaterdag onder grote belangstelling - onder wie wethouder Han de Jager - opnieuw in gebruik genomen. Op deze foto licht de heer H. Lakerveld namens het gelijknamige adviesbu reau, de restauratie toe. wij verwijzen u naar onze advertentie op pagina 21 AUTOBE DRIJF =1 B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1