ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE MOGELIJK BEVANGEN DOOR PEPERN0TENK0LDER OPERATIE SCHOENENDOOS BIJ BURGEMEESTER KEIJZERSCHOOL UaÜïïTTWTFRFÖ EHBO-CURSUS IEDRIJFSVOLLEYBAL ZEVENHUIZEN 2004 EERSTE PRIJS VOOR VAN DER KNAAP GABRIËLLA LUKAS- SEN IN SWAN LA LEZING JUDITH KOELEMEIJER p- VISSER EN ZN. li I Suchumg Kdsderhule Rüememê__ VERSLAG HULPTRANSPORT 2003 25e jaargang nummer 1051 26 november 2003 DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Brug 'wind en water' in Nesselande Zie pagina 10 Speculaas Gerritsen krijgt 9,5 in AD-test Zie pagina 18 Bert opent expositie 'uit m'n jaszak' Zie pagina 22 m Hart van holland - w e k e l i j k s in 29.000 brievenbussen - editie zevenhuizen RKAPELLE NESSELANDE VANAF PAGINA 11 Sas® Moerkapelle-Tegenwoordig is bij veel evenementen en sportacti viteiten de aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers ver plicht. Daarom start het Rode Kruis Zevenhuizen-Moerkapelle binne- kort een nieuwe cursus voor het EHBO-eenheidsdiploma, inclusief reanimatie. De cursus duurt 15 avonden van twee uur. Na het behalen van het diploma is men bevoegd tot het zelfstandig draai en van EHBO-diensten. Voor meer informatie: 079-5932161. Zevenhuizen - Voor de 15e keer wordt in 2004 het bedrijfsvolley- baltoernooi gehouden. De data zijn 15 mei en 12 juni 2004. Nesselande - Klanten van tank- en wasstation Van der Knaap konden zich dit jaar opgeven als testrijder (meer dan 22.000) en hun beoor deling op www.testrijder.nl opge ven. In vijf rondes dit jaar zijn er meer dan 150.000 beoordelingen ingevuld. Het serviceteam van Tank- en Wasstation Van der Knaap B.V. wint opnieuw de eer ste prijs. Donderdag 28 november vindt de huldiging plaats Zevenhuizen - "Te veel fratsen voor muziektheater, te ernstig voor cabaret"; zo wordt de voor stelling "Missen" van Gabriëlla Lukassen getypeerd. Deze voor stelling is zaterdag 29 november te zien in dorpshuis Swanla vanaf ZO-15 uur. Gabriëla werd verschil lende keren beloond voor haar theaterprogramma's. Ze werd tweede op het Amsterdams Klein kunst Festival. Won de publieks prijs in Maarssen en werd eerste bij het Limburgs Cabaret Festival. Ook stond zij in de halve finale van het teids Cabaret Festival. Voor meer informatie: 0180-631989. Kaarten t'jn verkrijgbaar bij reisbureau De Zwaluw. Zevenhuizen - De Zeven Muzen organiseert samen met de Open- we Bibliotheek voor dinsdag 2 december een lezing door de jthrijfster Judith Koelemeijer. "uith Koelemeijer werkt als jour- pist bij de Volkskrant en debu- pde als schrijfster in 2001 met et boek 'Het zwijgen van Maria achea'. Voor dat boek ontving zij ele prijzen, onder andere het ouden Ezelsoor voor het best erkochte literaire debuut en de Publieksprijs voor het Neder- Jfinn6 De avond begint om U U0 uur in de bibliotheek aan de orpsstraat 87. De entree Wraagt €5,-Kaartenzijn te koop I keisbureau 'De Zwaluw' en in bibliotheek. Door Ron Krul Paar i? oon stoomboot aangokomon Var ovor do gjcoto zoo Paar is Si ntorkJaaS moo gzkomon on zwarto piot kwam moo... Een week nadat hij in Zwolle was aangekomen deed de Goedhei ligman afgelopen zaterdag MoerkapelleenZevenhuizenaan. In Moerkapelle arriveerde de Sint rond koffietijd; hij werd hartelijk ontvan gen door burgemeester Westen dorp. Gezeten op zijn mooie troon brachten de kinderen een serenade met gezellige liedjes. De pieten waren als vanouds erg ondeugend. Het lijkt wel of het elk jaar erger wordt. Nu had een piet zelfs de 'Pepernotenkolder'. Deze ziekte leidt ertoe dat hij alles in tegen overgestelde richting doet. Ja is nee, hier is daar, hoog is laag, enzovoort. Pr hot Mo Schif k volgoladon Wol duizond kston zijn aan boord Pie, zttton allomaal vbl SfMgpod van d'allormookto Soort Vanaf het Raadhuisplein ging de Sint onder begeleiding van de Klei ne Trompetter naar forpshuis Op Moer waar hij de prijsjes van de kleurwedstrijd uitreikte en genoot van een Z.O.T.-toneelstukje. Ten minste uiteindelijk genoot want lange tijd had de Sint in spanning gezeten dat zijn intocht in het dorp je Zwingelspaan niet door zou gaan. Uiteindelijk redde Barend zijn feest en ging Sint aan het einde van de voorstelling net als alle kinderen van Moerkapelle, even uit zijn dak op de muziek van K3. Uit zijn dak in plaats van op het dak? Had de Peperno tenkolder ook Sinterklaas te pak ken? Als StrakS do holobool ge-lost is Éfi hot paardjo vlug_ on rap Als Piotor kourig. kitgodost is dan gaan z-o Saam op staf Na een verkwikkend middagdutje, stoomde Sinterklaas Zevenhuizen binnen. De mensen van het Hart van Holland hadden dit jaar gelukkig voor een loopplank gezorgd zodat de Sint zonder hindernissen aan wal kon stappen. Onder begeleiding van vrolijk zingende kinderen kwam Sinterklaas op het dorpsplein aan waar hij wederom welkom werd geheten doorburgemeester Westendorp! Deze burgervader lijkt overal te zijn waar de Sint komt. Hij zal vast een uitgebreid verlanglijst je hebben. Vanaf het Dorpsplein ging het heie gevolg niet naar dorpshuis Swanla. Ik bedoel natuur- lijk wél. Heeft de Pepernotenkolder nu al grote schade aangericht? tAoodor hij kan zo b'menkomon Ma ar hj komt nog. altijd onverwacht Ik ziY\gs Z-io do maan Schijnt door do bomon on ifc droom haast olko nacht Na ook in Zevenhuizen prijsjes te hebben uitgereikt aan de winnaars van de kleurwedstrijd, stond toneel groep Z.O.T. weer paraat. De Middenstandvereniging Zevenhui zen had net als de Winkeliersvere niging Moerkapelle nog een lekke re verrassing voor de kinderen. Wel raar dat sommige ouders zich ook ineens als kind voordeden. Maar daar trapten de pieten niet in, hoe wel er wel een piet bij was die gre tig pepernoten aan de ouders uit deelde. Het was een kolder(iek) gezicht. Oh jee, als dat maar goed gaat k rf f Moerkapelle- Bij de openbare Burgemeester Keijzerschool vindt momenteel de najaarsac tie Operatie Schoenendoos plaats, een lande lijke actie waarbij kinderen een schoenendoos vullen met schoolspullen en speelgoed voor kinderen in arme landen. He leerlingen van de Keijzerschool doen hieraan ,mee. Er wordt met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan het beschilderen en beplakken van de dozen.Hierna worden de schoenendozen door de leerlingen gevuld met de spulletjes die zij zelf heb ben meegenomen, zoals schoolspullen, toiletarti kelen en klein speelgoed. De gevulde en versierde schoenendozen gaan uit eindelijk een verre reis maken naar kinderen in onder andere India en Malawi. Met deze actie laat de Burgemeester Keijzerschool weten deze kinde ren niette vergeten, (foto: Keijzerschool)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2003 | | pagina 1