CINDEROLA: ASSEPOESTER OP ROLSCHAATSEN DIPLOMAZWEMMEN NIEUWJAARSRECEPTIE BIJ HISTORISCH CENTRUM WERK AAN DE WINKEL BIJ DE ZEVEN DWERGEN Activiteiten-Agenda pagina 10 ZEVENHUIZEN MOER II lijft Stichting Dorpsstraat, Ons Dorp IM t www.zevenhuizen-dorpsstraat.nl I Door Paulien de Graaf KERKDIENSTEN - 11 januari Zevenhuizen Geref. kerk 9.30 uur ds. B. ter Haar. Moerkapelle Geref. Gem. 9.30 uur Leesdienst; 19.00 uur ds. G. Clements. Herv. Gem. 9.30 uur ds. C.A. van der Sluijs; 18.30 uur ds. C. Boele. MEDISCHEWEEKENDDIENSTEN Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen: voor spoedei sende huisartsenhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekenden/feestdagen): Huis- ArtsenPost Midden-Holland (HAP MH), Jan van Beaumontstraat 4, Gouda, 0182-322488. Moerkapelle - In de week rondom kerst werd de jaarlijkse winters- how van Rolling '90 uitgevoerd. In grotendeels uitverkochte shows werd een professionele uitvoering gebracht van een wer velende show met grote en kleine sterren. Dit jaar werd een sprookje op rolschaatsen uitgevoerd: Cinderola of Assepoester. Op eigentijdse muziek werd het sprookje gedanst. Mooie kostuums en goede belichting brachten de personages goed in beeld: Asse poester, de gemene stiefmoeder en stiefzusters, de goede fee, de prins, de koning en de koningin. Prachtige decors van een kasteel maakten het geheel af. Als afslui ting werd op een aantal kerstnum mers gedanst, compleet met kerst kostuums, arrenslee en vuurwerk verlichting. Alle leden van Rolling '90, groot en klein, kwamen voor het voetlicht. De groten zeer pro fessioneel en de kleintjes vooral heel vertederend. Het geheel werd aan elkaar gepraat door Ciska Dijk huizen. In de afgelopen jaren liet Rolling '90 ook altijd nummers zien die op de Nederlandse Kampioenschap pen gereden werden. Omdat de NK verplaatst zijn van oktober naar februari wilde de club deze num mers nu niet laten zien. Daarom werd voor een sprookje gekozen. Dat betekende wel: nog meer nieu we nummers instuderen. Voor de rijd(st)ers zit er zo'n 500 uur trai nen op om deze show neer te zet ten. In totaal werkten 119 mensen mee om de show tot een succes te maken: Voor de schermen 94 rijd(st)ers en dan de nodige men sen achter de schermen. Zevenhuizen - In de afgelopen periode heeft een aantal kinderen het examen afgelegd voor de ver schillende zwemdiploma's. Onder toezicht van Herma Lambert heb ben de volgende kinderen het exa men met goed gevolg afgelegd: Zwemvaardigheid 1 diploma: Jorien de Jong, Saskia de Jong, Eli- anne Ottevanger en Lisa Ottespeer. Zelfredzaamheid: Koen Keuze kamp, Dianne Ammerlaan, Eline van der Stee, Leonie Ammerlaan, Stefan Hoeij, Patrick Hoeij, Jasper van Beek, Martein Wildenberg, Coen Lastdrager en Stijn van Ame- rongen. Zevenhuizen - Het Historische Centrum "Ons Verleden" opent dins dag 13 januari haar deuren voor het publiek van 19.00 tot 21.00 uur. Voor de vrijwilligers is een nieuwjaarsreceptie; alle vrijwilli gers zijn van harte welkom. Zevenhuizen - Dankzij de hulp en steun van velen heeft peuterspeel zaal de Zeven Dwergen de subsidie veilig kunnen stellen. Het bestuur is iedereen dankbaar die zich hier voor heeft ingezet. In 2004 zijn 'de dwergen' met frisse moed begon nen met het opknappen van de speelzaal. De peuters verblijven hierdoor tijdelijk in een noodlo- kaai. Het bestuur vraag een ieder die zich een uurtje/meerdere uurtjes voor de peuters in willen zetten - er moeten bijvoorbeeld nog vele schroefgaatjes gedicht en het pla fond moet gewit - zich te melden bij Jolanda: telefoon 06-54777620. Wat vindt de bezoekers in het Historisch Centrum: Een enthousiaste mede werker onschrijft dat als volgt: "Schitterend ingerichte oudheidka mer met prachtige tentoonstelling van de boerderijen uit de regio met als klap op de vuurpijl de laatste keer de diavoorstelling over de lopende boerderijen tentoonstel ling naar werken van de heer J. van Zuylen. Deze smaakmakende dia voorstelling moet u gezien hebben. Bij de Stichting Jan C. Lunenburg kunt u wederom uw hart ophalen inzake de enorme molenrijkdom wat de Schermer heeft gekend en wat gedeeltelijk binnen enkele jaren terug gebracht zal worden. Deze stichting heeft voor u vrijwil lige bijdrage op de bovenverdie ping een speciale manier om de lamp te laten branden, dus ga gerust een kijkje nemen. Verder heeft de Vereniging Molenvrien den Rottemerengebied haar waar weer uitgestald liggen dit alles voor het behoud van "onze"Molenviergang en als laat ste kunt u wederom terecht bij de genealogische werkgroep om u familiestamboom te bepraten." Kortom: iedereen is welkom op 13 januari aan de Tweemanspolder 15. Dienst Apotheek Midden-Holland (DAM), Ronsseweg 138 (tegeno ver de Bleuland-locatie van het Groene Hart Ziekenhuis), Gouda, 0182-698820 NPV Vrijwillige Thuiszorg: mw. C. van der Spek-Ebbers, 079- 593.27.06 (19.00-20.00 uur); Mw. J. Snoep 079-593.27.02 (13.30- 14.30 uur); Mw. H.M.C. Camme- raat 079-593.21.49 (18.00-20.00 uur). Verslavingszorg Midden-Holland, Pamassia, psycho-medisch cen trum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda, telefoon 0182-563500, fax 0182-563521. Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. t.k.: fitness/loop app. 50,- 06-50230809 Wie is er vanaf zaterdag 10 januari dik 50 jaar? Gefeliciteerd! Zo rond de jaarwisseling wil ik altijd wel wat voor- en achteruit kijken. Ik realiseer me dan dat we alweer in 2004 leven, terwijl de eeuwwisseling, nog maar net achter de rug is. Wat hebben we naar dat moment toegewerkt met al die computerverhalen, de invoering van de euro en ga zo maar door. De eeuw is daarna wel zéér hectisch van start gegaan met verwachte en onverwachte gebeurtenissen. De tijd raast voorbij, je zou bijna vergeten te genieten. Bij al dat terugkijken, realiseerde ik mij ook dat wij inmiddels al zo'n viereneenhalf jaar bezig zijn met de centrumvernieuwing van ons dorp. Het was in het najaar van 1998 dat de eerste gesprekken hierover werden opgestart. Een aantal mensen realiseerde zich, dat er een heel leuke plek zou kunnen ontstaan wanneer wij ons dorp nog 'dorpser' zouden maken. Een waanzinnig DORP tussen de oprukkende grote ste den zou een rustpunt voor vele mensen kunnen zijn. Voor de inwoners de zekerheid dat het dorp, waar zij geboren zijn of waar zij bewust naar toe zijn verhuisd, haar kern zal behouden. En voor de winkeliers een omgeving die mensen trekt en hun toekomst gezonder maakt. Ik heb het dan nog maar niet over de moge lijkheid om fysiek in de kern te kunnen wonen. Kortom een levendig en authentiek dorp waar je daadwer kelijk van kunt genieten. Ik weet nog wel hoe zeer ik onder de indruk was van de eerste schetsen die aangaven dat het echt kon. Het was geen droombeeld wat niet gerealiseerd kon worden. Nee, het was mogelijk en hoe! De beelden maak ten velen enthousiast en wij waren verrast over de hoeveelheid positieve reacties en de bereidheid tot mee denken. Blijkbaar waren de mensen, net als ik, in het hart geraakt. En dat is precies wat ik zo belangrijk vind. Teveel laten wij ons in deze tijd leiden door ons verstand. Het gaat er echter veelal niet om wat je er van denkt, maar om wat je voelt. We moeten een dorp maken wat lekker voelt en waar mensen zich prettig voe len. Pas dan ben ik persoonlijk tevreden, want ik weet zeker dat we dat kunnen bereiken. Daarom houdt het mij al viereneenhalf jaar bezig. Toch is het belangrijk om het gevoel ook concreet tot leven te zien komen. Zo'n moment was er net voor de Kerst. De steigers rond het pand bij het kerkje werden afgebroken en het werd duidelijk hoe prachtig en authentiek dit pand is opgetrokken. Een aanwinst voor het dorp en dan te bedenken dat het nieuwe centrum deze uitstraling gaat krijgen. Ik kreeg een brok in de keel bij de aanblik. En weer dacht ik, het kan en het gaat ons lukken! Een dorp waarvan iedereen met volle teugen kan genie ten. Arno Lamot. agenda van kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten in Zevenriuizen- Moerkapelle. Wie activiteiten te melden heeft kan ze uitsluhendjioorgdien aan mevrouw G. Beunder, 0180-631733 Geef ook de activiteiten voor later in het jaar op. juist een vroege vermelding I kan voorkomen dat er meerdere activiteiten op één datum plaatsvinden! ZEVENHUIZEN: Iedere vrijdag en zaterdag van I0.00-I6.00 uur: wereldwinkel op het plein van AH. 2 en 3 april: dorpshuis Swanla: Voorjaarsconcert Kleine Trompetter. Zeven Muzen: Kindertheater in Swanla: 14.00 uur: 14 februari; lunchconcert: 21 mrt Amateurmuziekavond: 3 apr.; De Zevenster: Lunchrestaurant de Hertenkuil geopend elke werkdag van 12.00- I3.30 uur; info 6371 11; koffie-inloop elke morgen 10.00 uur; welfare handwerken I elke dinsdag 14.00 uur. Avondrestaurant de Hertenkuil: geopend elke Ie en 2e woensdag van de maand voor 55-plussers (vooraf reserveren 0180-6371 11). ANBO: Spelmiddag: elke maandag Zevenster 14.00 uur; Soosmiddag (lx per 14 I dagen op woensdag): 14.00 uur in De Zevenster; Fietsen: (lx per 14 dagen): verza melen bij dorpshuis Swanla vrijdagmiddag 13.30 uur; Gymnastiek: gebouw geref. I kerk dinsdag 9.30 en 10.30 uur; Zwemmen: in zwembad De Koornmolen: donder dag om 9.00, 10.00, 13.30 en 14.30 uur. Musea Zevenhuizen: Openstelling Historisch Museum "Ons Verleden", het Molenmuseum en het museum van de Jan C. Lunenburgstichting, alle gevestigd in het gebouw Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen, elke laatste zaterdag van de maand van 13.30-16.00 uur, elke tweede dinsdagavond van elk kwartaal van 19.00 tot 21.00 uur en verder op afspraak. Vogelvereniging Zang en Kleur: kaarten: 16 jan., 20 febr., 19 mrt., 9 apr. (paas- kaarten), 16 apr. Theater Swanla: 17 jan.: Jaap Shirley; 31 jan.: Jetty Mathurin; 6 febr. Sjaak Bral: I 14 febr.: Kinderfeestje Matroos; 21 febr.: Louis Selma van Dijk; 28 febr.: Joh. Hoog- eboom; 20 mrt: Celtic Night Brian McNeil; 16, 17, 23, 24 aprl en 7 en 8 mei: Pol derromance "Les Miserables:. OUDVERLAAT De Vierkap: Soos: 13,27 jan., 10,24 febr., 9, 16,30 mrt., 13,27 apr, 11 mei; Klaverjas- sen: 9,23 jan., 6,20 febr., S, 19 mrt., 2 en 16 apr. 31 jan.: marathonkaarten (opgeven: 010-4567036. De Schakel: 13 jan., 3 febr, 24 febr., 5 mrt., 16 mrt., 6 apr., 27 apr, 6 mei.Toneel: iedere maandag vanaf 20.00 uur. MOERKAPELLE Ouderensoos dorpshuis Op Moer: 9.30-1 1.30 uur op 8 jan., 12 febr., II mrt, 8 apr., I 13 mei. 18 mei 2004: Seniorenreis Moerkapelle BI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 10