REDDINGSBRIGADE 30 JAAR Bloed verwan 'SPINNING IS EEN FIETSTOCHT VAN BUITEN NAAR BINNEN GEHAALD' GUUS VAN AMERONGEN CLUBKAMPIOEN TZM T0PSEIZ0EN BREEKT AAN VOOR DAMES 1 TOTAL WORKOUT BIJ T00S TUMBLINGBAAN TARZAN IN GENOMEN EXCELSIOR WINNAAR ZAALTOE RN00I GEBRUIK ■K* GEZOCHT: SPORT Hart van Holland 7 januari 2004 Tafeltennis Gezelligheid Waterpolo Gillian van den Berg Trofee mensen die hun bloed willen geven om anderen te redden! Door Josine Timmermans Boskoop - Tot het uiterste gaan op de fiets. Wel met bergen en dalen. Niet door weer en wind. Fitness Centrum Boskoop aan de Parklaan begint 2004 met iets nieuws. Vanaf 5 januari start zij met het geven van les sen 'Spinning'. Volgens Nata- scha, één van de instructrices, werkt deze sport niet alleen verslavend. "Spinning is een calorieënkiller van hier tot Tokio." Sinds kort sieren ze de grote zaal op de bovenverdieping van het sportcentrum: zeven tien gloednieuwe spinfietsen. Zestien voor de deelnemers. Eén voor de instructrice. De lessen wor den gegeven door Natascha, Judith en Kirsten. Wat maakt een spinfiets zo bijzonder? Natascha vertelt dat aan zo'n fiets een vliegwiel is bevestigd, dat een behoorlijk gewicht met zich meedraagt. Die kilo's zorgen ervoor dat je, als er eenmaal vaart is gemaakt, automa tisch blijft doortrappen. "Je wordt dus als het ware opgezweept." De fiets valt volgens de instructrice niet te vergelijken met een home trainer. "Een hometrainer komt overeen met een gewone fiets, de spinfiets met een echte racefiets." Of zo'n vliegwiel gevaar op kan leveren, beantwoordt Natascha met een resoluut 'nee'. Want, zegt ze: "Kun je het niet meer bijbenen, dan is het mogelijk door middel van één druk op de knop acuut tot stilstand te komen." Terwijl de beat in de sportzaal weerklinkt, tonen Judith en Nata scha met veel enthousiasme de kneepjes van het spinnen. Rechtop zittend, in de racehouding en dus meer voorovergebogen of staand fietsen. Er is maar een beperkt aan tal houdingen mogelijk. Behalve staand of zittend fietsen, zul je als deelnemer alleen dé fiets in een zwaardere (dan is het flink door trappen) en lichtere (dan ga je als een trein) versnelling hoeven te zetten. "Wat deze sport nog meer aan voordelen heeft', gaat Judith verder, 'is dat het zowel de conditie verbeterd als de vetverbranding stimuleert." Tevens vertelt de bedrijfsleidster dat de les een stuk gezelligheid met zich meebrengt, omdat je in groepsverband bezig bent. "Dat werkt erg motiverend." Om enige voorstelling te geven van wat de sport eigenlijk inhoudt zegt Judith: "Spinning is een fietstocht van buiten naar binnen gehaald." Voor meer informatie: 0172- 213500. Moerkapelle - De clubkampioen schappen van tafeltennisvereniging Zevenhuizen-Moerkapelle werden op 15 december gespeeld. Er werd gespeeld in 3 poules van 4. De pou les waren naar sterkte ingedeeld. De eerste twee plaatsen per poule gaven recht op de winnaarsronde. De nummers 3 en 4 gingen door voor een troostprijs. In poule A domineerde Patrick van der Meer. Hij werd ongeslagen eer ste. Sebastiaan van Ommeren werd tweede. In poule B een verrassing. Guus van Amerongen werd onge slagen eerste terwijl Andre te Paske tweede werd. Coerd van Kasteel maakte weinig indruk en werd derde. In poule C werd Ad van Hei ningen eerste. Dico Bac werd twee de. De finale van de troostronde werd een strijd tussen Anne Duursma en Coerd van Kasteel. Coerd wist de partij te winnen met de setstanden 11-9, 11-0 en 11-4. Anne werd ver diend tweede terwijl Siem Wonder- gem een eervolle derde plaats, in de troostronde, bezette. In de winnaarsronde werd het een afvalrace. Verlies betekende directe uitschakeling. Andre te Paske moest vrij snel het hoofd buigen voor Dico Bac. Sebastiaan van Ommeren Verloor van Ad van Hei ningen. In de halve finales begon het serieuze werk. Ad moest uitein delijk toch zijn meerdere erkennen in -Guus van Amerongen terwijl Dico niet opgewassen bleek te zijn tegen Patrick van der Meer. Dico speelde tegen Ad voor de derde en vierde plaats. Met verras send weinig moeite wist uiteinde lijk Ad van Heiningen Dico achter zich te laten. Ad van Heiningen haalde een verdiende derde plaats. De finale had een minder spannend verloop dan gedacht. Guus won met 11-3, 11-6 en 11-8. Een ver diende overwinning van Guus van Amerongen die zich een jaar lang clubkampioen mag noemen. Patrick van der Meer behaalde een eervolle tweede plaats. Waddinxveen - Met name het eer ste dameswaterpoloteam van zwem- en poloclub de Gouwe staat op het punt van 2004 een historisch jaar te maken. Dames 1 doet immers nog op alle fronten mee. Niet alleen zijn zij doorgedrongen tot de halve finale van de reguliere competitie, zij doen ook nog volop mee in de strijd om de KNZB-Tro- phy. Verder gaan de dames voor het eerst Europa in. Begin maart spelen zij een competitieronde om de LEN-Trophy in Madrid (Spanje). Tenslotte bestaat er grote kans dat ook enkele Gouwedames meedoen met het OKT (Olympisch Kwalifica tie Toernooi) in Impéria (Italië) eind februari. Ook dames 2 spreekt een aardig woordje mee. Zij staan niet alleen vierde in de reguliere com petitie, doch doen tevens nog mee met de strijd om de ManMeer!- Cup. Heren 1 is daarvoor weliswaar uit geschakeld, doch de vierde plek in de competitie geeft goede hoop voor de toekomst. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gouwe werden de genomineer den voor de naar Gillian van den Berg vernoemde Trofee bekend gemaakt. Deze wisseltrofee wordt jaarlijks aan het eind van het sei zoen uitgereikt aan één van de talenten de Gouwe. De genomi neerden voor 2004 zijn: Wessel Spoor (12), Anouk Rooth (13), Daphne Venema (14), Susan de Heer (14) en Mike Slot (15). Wessel is een snelle zwemmer; was tweede bij de Clubkampioenschappen. Anouk is een veelbelovende keep- ster bij de aspiranten A, terwijl Daphne en Susan beiden heel ver dienstelijk spelen in aspiranten A en ook met grote inzet aan zwem wedstrijden meedoen. Mike ten slotte speelt met veel enthousias me bij de jongens aspiranten A. Waddinxveen - TOOS start 6 janua ri met een extra Total TOOS Wor kout les op de dinsdagavond. In de Total TOOS Workout les werkt men aan de conditie op muziek, waarbij er goed op de juiste bewe gingen en houding wordt gelet. De lessen worden door gediplomeerde en ervaren docentes gegeven in het eigen sportlokaai van TOOS aan de Staringlaan 18. Voor meer informatie: telefoon 0182-613839 640277 of kijk op: www.tooswadd inxveen .n I Waddinxveen - Het was zondag 4 januari 30 jaar geleden dat een aantal mensen besloot dat het van belang was dat er een zwemvereni ging werd opgericht met het doel mensen vaardigheden aan te leren voor zwemmend redden en hun zelfredzaamheid op en rond het water te vergroten. In de afgelopen 30 jaar is de reddingsbrigade uitge groeid tot een bloeiende vereni ging. Om dit heugelijke feit niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan wordt er 10 januari een feest voor alle leden gehouden in het recreatie gedeelte van Gouwebad de Sniep. Het feest heeft als thema meegekregen 'onder water'. i Meld je aan als bloeddonor. Bel gratis 0800 - BLOEDBANK (0800 - 256332265) Sanquin Bloedbank www.sanquin.nl Waddinxveen - Het inmiddels tra ditionele zaaltoernooi voor C-juni- oren is zaterdag 3 januari gespeeld. Gastclub W.S.E. speelde met een C/B combinatie en opende het toernooi om 10.00 uur. De aftrap werd verricht door Riet Ver woerd. Er werd gespeeld in twee poules van vier. In poule 1 zaten WSE, Spartaan20, Feyenoord I en RVC Rijswijk; in poule 2 U.V.S., Excelsior, Feyenoord II en Volendam. Na een aarzelende start 2-2 tegen U.V.S.) liet Excelsior het mooiste zaalvoetbal zien. Keeper André Nieuwenhuizen van U.V.S. viel meteen al op door zijn sublieme keeperswerk. Hij zou uit eindelijk uitgeroepen worden als beste keeper van het toernooi. De winnaar van poule I werd Fey enoord I. Zij wonnen 2 wedstrijden en speelden 2-2 gelijk tegen Spar- taan'20 dat de tweede plaats in de poule bemachtigde. In poule II viel de beslissing pas in de slotwed strijd. Feyenoord II, dat 2 wedstrij den had gewonnen moest in Excel sior hun meerdere erkenen. Met goed voetbal won Excelsior deze spannende derby met 4-2. De strijd om plaats 3 of 4 bleef na 25 minuten spanning onbeslist. (3- 3). Shoot-outs moesten de beslis sing bregen. Feyenoord II had dat beter onder de knie dan Spar- taan'20. Hierdoor behaalde Feyen oord II de derde plaats. In de finale tussen Feyenoord I en Excelsior was Excelsior de betere ploeg. De spelers van Excelsior kwamen niet in de problemen en met mooi voetbal lieten zij zien de terechte winnaar van 2004 te zijn. Met 2-0 wonnen zij de wedstrijd. De beste speler van het toernooi werd Tarison dos Santor Fereira van U.V.S. Om de prijs van de tops coorder moesten shoot-outs wor den genomen. Mike Toet (R.V.C. Rijswijk) en Tar ison dos Santos Fereira U.V.S.) ein digden gelijk. Tarison dos Santos Fereira was tref zekerder; hij won de dubbel. Beste speler én topscoorder van het "Cees Verwoerd C-zaaltoernooi 2004". Door Paulien de Graaf Moerkapelle - Door de com pressor aan te zetten en vervol gens een baantje te springen, nam de heer Breugem, direc teur van de Rabobank Zeven huizen-Moerkapelle, de nieuwe tumblingbaan van gymnastiek vereniging Tarzan in gebruik tij dens de Spring-lnn op zaterdag 3 januari. Vorig jaar heeft de Rabobank een prijs van 2.500,- uitge loofd onder verenigingen voor het meest aansprekende idee, waarvan een groot deel van de gemeenschap kon meeprofiteren. Tarzan heeft toen het idee inge diend een tumblingbaan aan te schaffen. De jury was van mening dat zij het meest aansprekende idee hadden omdat sport erg belangrijk is voor jong en oud en een samenbindende factor is binnen een gemeenschap. José Matze, bestuurslid van de ver eniging, vertelde dat het resteren de bedrag wat nodig was voor de aanschaf van de tumblingbaan te danken is aan de heer Uittenbroek. Deze heeft jarenlang oud papier opgehaald voor de vereniging. Het bedrag dat hij daarmee bij elkaar haalde, stond nog apart en heeft het bestuur aangewend om de tumblingbaan te bekostigen. Om de nieuwe baan officieel in gebruik te nemen, organiseerde Tarzan een Spring-lnn op zaterdag middag 3 januari. Jong en oud mocht de baan komen uitproberen en daar was veel belangstelling De tumblingbaan is een springkus sen in de vorm van een lange mat. Springen op een springkussen vindt iedereen leuk,"maar het draagt ook bij aan een goede houding. Als je niet goed springt, voel je dat meteen. Kinderen leren op deze manier spelenderwijs een goede houding aan" volgens gymjuf Ingrid Westerman. "Ook kunnen bepaalde oefeningen nu zonder trampoline uitgevoerd worden, maar dat vraagt wel een andere manier van springen." De tum blingbaan is inzetbaar bij alle leef tijden. "Voor de peuters is het heerlijk om er op te rollen en sprin gen, de grotere kinderen kunnen er allerlei oefeningen op aanleren, van koprol tot salto, maar ook kun nen er buikspieroefeningen op gedaan worden, die veel zwaarder zijn op een zacht kussen dan op een harde mat." Voor de vereni ging is hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 15