autowereld OUDSTE INWONER WADDINXVEEN 100 JAAR! DORPSHUIS SWANLA EN RABOBANK 'PARTNERS IN BUSSINESS' OUD PAPIER BEDRIJFSVOLLEYBAL ZEVENHUIZEN TAIZÉVIERING DARTEN BIJ ZONNIG ZUID DIA-LEZING IN DE BOOG VALENTIJNSDISCO CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. AIê^Z N hollands Bouwbedrijvigheid in Nesselande Zie pagina 5 De fietsende administrateur Volle zaal voor Tarzan Zie pagina 14 Zie pagina 17 26e j nummer 11 februari 2004 S E N Oud Verlaat - Voor het inleveren van oud papier kan men komend weekeinde (vrijdag 13 en zater dag 14 februari) terecht bij de container naast de Vierkap. De opbrengst is bestemd voor extra leermiddelen voor basisschool de Nessevliet. De container is open op vrijdag en zaterdag. Men wordt verzocht het oud papier gebundeld of in dozen verpakt in te leveren en zoveel mogelijk ach ter in de container op te stapelen. Zevenhuizen - Inschrijfformulie ren voor het bed rijf svol ley bal- toernooi dienen uiterlijk zaterdag 14 februari bij de organisatie binnen te zijn. Zevenhuizen - ln de gereformeer de kerk wordt zondag 15 februa ri van 19.00 tot 19.30 uur (inzin gen vanaf 18.30 uur) een oecume nisch avondgebed gehouden in de traditie van Taizé. In deze vie ringen staan stilte, inkeer en meditatie centraal. De Evangelie lezing is uit Lucas 19, er wordt gebeden en er worden Taizé-lie- deren gezongen, begeleid door gitaar en dwarsfluit, ledereen is welkom. Waddinxveen - Bij wijk -en speel tuinvereniging Zonnig Zuid wordt zondag 15 februari een dartmid dag voor de jeugd (8-16 jaar) gehouden. Aanvang 14.00 uur, de toegang bedraagt 0,50 voor leden, niet-leden betalen 1,-. Waddinxveen - Het Nivon, afde ling Waddinxveen, houdt donder dag 12 februari een dia-lezing over de natuurgebieden in het westen van Amerika. De heer de Pater, natuurfotograaf, toont dia's en vertelt over zijn beleve nissen. ledereen is welkom in de Boog aan de C. Huijgenslaan 2. Aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij voor leden, niet-leden betalen 2,30. Voor meer informatie: 0182-616078. Waddinxveen - In de Paddestoel aan de Lijsterbesstraat wordt vrij dag 20 februari van 19.30 tot 22.00 uur een jeugddisco gehou den, in het teken van Valentijn ditmaal. Er wordt een Miss- en Mister Paddie-verkiezing gehou den en een Valentijnsverloting. Er wordt een voorverkoop gehou den op maandag 16 feburari van 19.30 tot 20.00 uur. Door Paulien de Graaff Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - Het was feest woensdag 4 februari in de Acacia straat. Eén van de inwoners, de heer van As, vierde zijn 100e ver jaardag. Met het bereiken van deze hoge leeftijd is hij de oudste inwoner van Waddinxveen. Wet houder Dorenda Gerts bracht de heer van As op zijn verjaardag een bezoek om hem namens bur gemeester en wethouders te feli citeren. De heer van As is een nog zeer kwieke man. Hij is gezond, woont zelfstandig en fietst regel matig en graag. Met de wethouder voerde hij een geanimeerd gesprek. Voor dit gesprek werden de familiefoto's tevoorschijn gehaald. Helpen op het land De heer van As is geboren op het Zuid-Hollandse eiland Goeree. Hier bracht hij het grootste gedeelte van zijn jeugd door. Het gezin Van As was groot. Naast vader en moeder waren er acht kinderen. De vader van de heer van As was landbouwer. Na zijn lagere school tijd ging de heer van As zijn vader helpen op het land. Aan het begin van de jaren twintig, de heer van As was toen zeventien, verhuisde het gezin Van As naar Waddinx veen. Zijn vader werd zetboer bij de heer Van Dort Kroon, de zoon van de oud-burgemeester van Waddinxveen in de periode 1910- 1920. Ook in Waddinxveen hielp de heer van As mee op de boerde rij, waar zijn vader werkzaam was. Na zijn huwelijk bleef van As in Waddinxveen wonen, ook toen zijn vrouw op redelijk jonge leef tijd overleed. Hij heeft nog veel contact met Tijdens een geamuseerd gesprek met wethouder Gerts werden de familiefoto's tevoorschijn gehaald. twee zussen, die uiteraard nu al aardig op leeftijd zijn. Daarnaast ziet hij zijn neven, de zoons van een broer nog regelmatig. Zij had den voor zijn verjaardag een diner met de familie en bekenden geor ganiseerd. Dit diner vond plaats in Alphen a/d Rijn, zodat zijn hoog bejaarde zussen, die in Soest en Reeuwijk wonen, ook aanwezig konden zijn en niet té ver hoefden te reizen. Volgens de heer van As, heeft hij een hele gezellige ver jaardag gehad. terdam waar hij de opleiding Management, Economie en Recht volgt. Zijn taak is voor de komen de 5 maanden: een brochure en een internetpagina maken, gericht op de zakelijke markt en proberen zakelijke relaties te vin den die de zalen in het dorpshuis overdag willen gaan gebruiken. Hij mag voor deze stage alle faci liteiten en connecties van de Rabobank gebruiken. De bank vindt deze manier van samenwerken erg belangrijk en is inmiddels ook met het dorpshuis in Moerkapelle in onderhandeling over een soortgelijke overeen komst. De beide besturen van de dorpshuizen zoeken ondertussen ook voorzichtig toenadering over een soort samenwerking op bestuurlijk niveau. "We blijven ieder zelfstandig, maar er valt best van elkaar te leren," zegt Henk de Koning namens het bestuur van Stichting Dorpshuis Swanla. In de hal van de Rabobank zal een flatscreen komen, waar beeldma teriaal wordt getoond over het dorpshuis. Verder heeft de bank in het kader van deze samenwerking een stagière aangenomen: Dennis Voorbrood, 4e-jaars student aan de InHolland Hogeschool in Rot- Zevenhuizen - Rabobank Zeven- huizen-Moerkapelle en Stichting Dorpshuis Swanla onderteken den vrijdag 6 februari een samenwerkingsovereenkomst. waarbij vooral de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis. Dit met het doel het dorpshuis in stand te houden en hen te helpen de activiteiten uit te breiden. "Het gaat ons niet in om naams bekendheid, maar om de promo tie van lokale initiatieven. Het dorpshuis in een dorp is als het cement tussen de stenen; pas als het weg is, mis je het en dat moe ten we dus voorkomen," zegt de heer J. Breugem, directeur van de Rabobank. 'Partners in business' noemen ze deze samenwerking dan ook. Het dorpshuis wil graag de activiteiten in de theaterzaal uitbreiden, "'s Avonds is het goed bezet, maar overdag staat deze zaal leeg, terwijl er veel mogelijk heden zijn hem te gebruiken, zoals voor presentaties en semi nars," aldus de heer Roorda van Eijsinga, voorzitter van de stich ting.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1