AUTOWERELD smam C IN SCHUDDEN AJivJ*. H0LUn°s BUURTFEEST IN OUD-ÏERLAAT CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. LEESKRING VISWUVENKOOR SOOTJEVISCH WINT PRIJS VOOR1EES- OCHTENDEN 'OOR PEUTERS 27e jaarga nummer 1089 Schooljaar van start met Zwemvierdaagse Zie pagina 8 Hoorzitting 'knippen' Wollefoppenweg I Zie pagina 13 HHHHHi Juf Jasmijn Wereld kampioen Hapkido Zie pagina 14 a' woning waard? |vEiRMANyMElAARDÜ L. ifetotm; 018Q - fisrswi -• v Oud Verlaat - In en om buurthuis De Vierkap wordt zaterdag 28 augustus het jaarlijkse buurtfeest gehouden. Om 13.00 start het feest met een rommelmarkt, kin derspelletjes en een braderie. Pannenkoeken eten en genieten van een optreden van de clown zijn steeds terugkerende ingredi ënten van een ieder jaar geslaagd buurtfeest. Boskoop - Op het terrein van Floreant vond afgelopen zaterdag het spektakel plaats, waar al geruime tijd naar werd uitgekeken. Zeker voor de organisatoren beloofde het een spannende dag te worden; voor Floreant was het immers de eerste keer dat een der gelijk groot evenement op de agenda stond. De aanleiding voor de organi satie van het spektakel is inmiddels alom bekend. Flo reant werd al lange tijd geteisterd door inbraken en toen bij één van die nachtelijke bezoeken een dure projector werd ontvreemd, was voor Floreant de maat vol. Er moest een alarminstallatie worden aange schaft om de ongenode gasten bui ten de deur te houden. Probleem was echter het ontoereikende bud get van de voetbalvereniging. Door een commissie van enkele leden, het Boskoops Muzikanten Collec tief en enkele enthousiastelingen, werd daarom het plan geopperd om een gesponsorde dag vol muziek, attracties en entertain ment te organiseren. Zowel door het bedrijfsleven als de lokale bevolking werd hier zo enthousiast op gereageerd dat het Sponsor festival haar doel uiteindelijk ruim schoots heeft bereikt. Hoewel het weer er 's morgens niet veelbelovend uitzag, is het - op een klein buitje na halverwege de De kapel is de gehele dag te bezichtigen; daar zijn overigens ook schilderijen te bekijken. Om ■19.00 is er een kinderdisco en daarna livemuziek voor iedereen én een verloting, ledereen is wel kom. Zevenhuizen - Voor veel mensen islezen een ontspannende, boei- ende of leerzame bezigheid. Maar lezer, hoeft niet uitsluitend 'ets te zijn waar je in je eentje mee bezig bent. Steeds meer wensen ontdekken hoe veel meer je uit een boek haalt als je leeser varingen met anderen kunt beien. Na het succes van afgelopen sei zoen starten de Zeven Muzen en oe bibliotheek in september met een nieuwe leeskringronde. Voor weer informatie: Lydia Vos (0180- «31912) van de Zeven Muzen of few'6 Koiiin van bibliotheek 8388). Langskomen tijdens de openingsuren is ook mogelijk. jer Heyde - Voor de tweede keer een Viswijvenkoor Sootjevisch gelopen zaterdag luister bijge- aan het shantyfestival in Ter (J De organisatie van het j val heeft ditmaal de optre- na gejureerd en aan Sootjevisch oe tweede prijs toegekend. De ry zwaaide het koor vooral lof wegens de bijzondere uitstra- 9' originaliteit, de aparte arrangementen, en het afwisse- comboSamenSpe' tU5Sen koor en van7 i2en.~ 'n de bibliotheek dao evenhuizen wordt elke dins- ten 0r9®n voorgelezen aan peu- tiin n tot iaar- i-16 peuters is of h^n ouders'. °Pa's en en duurt tot 1 f.30 uur. kom w °PPas van harte wei- li nn et v°orlezen begint om löetn r en duui 0e9ang is vrij VQOf j 'fwtjVêiioG I middag- toch droog gebleven en hoefden er geen activiteiten te worden afgelast. Wel was er enig oponthoud vanwege een technisch mankement, waardoor het Flore- ant-Sponsorfestival pas rond 13.30 uur - een uur later dan gepland - kon worden geopend door burge meester Rijsdijk. Omdat de burge meester sinds enkele maanden gitaarlessen volgt, wilde hij zich tij dens zijn openingsspeech niet beperken tot alleen woorden, maar ook een muzikale bijdrage leveren. Hij deed dit met zijn lied "Boskoop bij Nacht" waarbij hij zichzelf begeleidde op gitaar. Direct daarop volgde een optreden van de groep "Demo", bestaande uit 14- en 15-jarige jongeren, afkomstig uit Boskoop en Hazers- woude. Zij en de veie bands die elkaar later op de bühne afwissel den, brachten verschillende muziekgenres ten gehore zodat er werkelijk voor ieder wat wils was. Ook de kinderen vermaakten zich prima. Voor hen waren er verschil lende springkussens aanwezig en "Boskoop bij Nacht" door burgemeester Rijsdijk. kers van het evenement weet ik niet precies, maar het moet ergens tussen de 1250 en 1500 liggen. Vooral rond een uur of acht 's avonds was er massaal aanloop. We stonden hier op een vol terrein met elkaar te genieten van de muziek en prettige bijkomstigheid is dat de sfeer onder te bezoekers ook har monieus is gebleven. Want zeg nou zelf: een opstootje of een vechtpar tij, daar zit je natuurlijk niet op te wachten." Wat de opbrengst van het festival betreft, kon Jan nog niet met een exact bedrag komen omdat deze eerst nog moest wor den berekend. Wel is het helemaal zeker dat de alarminstallatie er gaat komen. Jan: "Het sponsor festival heeft voldoende geld opgeleverd om de alarminstallatie te bekostigen en bovendien nog een aantal andere wensen van Flo reant in vervulling te laten gaan. De organisatie van het festival zal zich binnenkort eens over dat wen- senlijstje buigen om te kijken waar de rest van het geld aan besteed gaat worden." er konden allerlei spelletjes wor den gedaan. Het spektakel werd 's avonds afgesloten met een groots vuurwerk. Jan Kalkman, een van de organisa toren, kijkt terug op een heel geslaagde dag die zeker voor her haling vatbaar is. Kort na het eve nement gaf hij het volgende com mentaar: "Het juiste aantal bezoe-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1