l^rowERuo TIJDEN OOGSTFEEST LAAT OUDE HERLEVEN verhuisplannen? TBTT VISSER EN ZN OPEN BRUG OCHTEND VERRASSING VOOR VROUWEN VAN NU KOREMANS OPENT TENTOONSTELLING IANNY BUIJS 'RIBSECURSUSSEN German !#KELMRDI Oogsten is een feest, ook op de beurs! Bel Independent Investment Solutions (IIS) op 076-54 94 371 of mail naar iisbreda@xs4all.nl voor de mogelijkheden. 000 BRIEVtNBU 27e jaargan nummer 1091 8 september 2004 Moerkapelse starters- woningen een succes Zie pagina 7 Zonnig Gouwe-oever-feest Zie pagina 11 VA" hollands I ^^pagina~J Auto's voor Nesselande-spelers Zie pagina 20 Door de gehele Dorpsstraat waren er oude ambachten te zien: het snijden van klom pen en het bewerken van vlas. Het publiek kon via de vlasboeren ken nis maken met de bewerking van de vlasbloem, hoe de bewerking is van vlas tot linnen. Ook de brand weer van vroeger trok de aandacht met een authentieke stoomspuit. Indrukwekkend was ook het scha- pendrijven door de menigte heen door een zeer goed afgerichte col lie. Zonder problemen liepen de schapen een deel van de Dorps straat op en neer. Boskoop - In de Brug aan het Kerkplein 5 vertellen dinsdag 14 september de heer en mevrouw Ravensbergen over het werk van Open Doors. Tevens wordt er een korte film vertoond over 'vervolg de christenen in bedreigde gebie den'. Het programma duurt van 9.30 tot 11.15 uur. Voor het werk van Open Doors zal een collecte gehouden worden, ledereen is welkom. H Zevenhuizen - In tegenstelling tot eerdere berichten krijgen de Vrouwen van Nu van de afdeling Zevenhuizen woensdag 10 sep tember geen reisinformatie; er waste weinig belangstelling voor. Wat er tijdens de maandelijkse bijeenkomst wel gebeurt blijft een verrassing. Waddinxveen - Niet wethouder Gerts maar de directeur van Krea- ter, de heer A. Koremans opent donderdag 9 september om 19,30 uur in het Centrum voor Kunst zinnige Vorming Kreater aan de kerkstraat 13 een tentoonstelling jnet schilderijen, tekeningen en Poparts' van de Waddinxveense Janny Buijs. Tevens zullen werken van Corrie Korver te zien zijn. De expositie duurt tot en met vrijdag Oktober en is tijdens de ope- ningstijden van Kreater te bezich tigen. Regio - Eind september starten er verschillende cursussen voor brid gers. Op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur start een cursus voor pinners, waar men een eenvou- big biedsysteem met Jacoby en wyman leert en aandacht wordt Besteed aan gidskaartjes, score- Oriefjes en biddingboxes. De cur- sus vindt plaats in de Ajourboer- ®nj aan de Bloemendaalseweg in Gouda. Ook start er een cur- Us voor gevorderden, met nega- doublet, troefcontrole, Phouden bij SA, eliminatie en tn?00' ®n co|Ttrolebiedingen. in ri aal vijf lessen vinden plaats op insdagmiddag in dorpshuis ania jn Zevenhuizen van 13.30 15.30 uur. Tenslotte een cur- s Tegenspelen"van vijf lessen, Paats en data volgen Opgeven n informatie: fcschiereck@hot- "■conn of 0182- 392590. Door Karin Heeren ken zeer de moeite waard. Op het kerkplein van de Nederlands Her vormde Kerk werd een rommel markt gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de aanleg van verlichting aan de kerk. Op het grasveld nabij de kerk werd een indrukwekkende roofvogels how gehouden. Het publiek kon kennis maken met verschillende soorten roofvogels, van uilen tot buizerds. De laatste vogel wilde echter niet vliegen, hij was nog betrekkelijk jong en was afgeleid door het vele geluid van het publiek en liet krijsend weten geen zin te hebben in een opdracht. Natuurlijk ontbrak ook na de Night of Harmony, traditioneel de avond voorafgaand aan het oogstfeest, de muzikale noot niet op het oogstfeest. Het jeugdorkest van de Kleine Trompetter, het Viswijven- koor 'Sootjevisch' en een optreden van een Afrikaanse percussiegroep gaf een muzikaal karakter aan deze editie van het oogstfeest. Met de treintjes, springkussen en zweefmolen waren alle ingrediën ten er voor een geslaagd Oogst feest. Zevenhuizen - Het eerste weekend in september, dan is het van oudsher zover: het oogstfeest wordt dan in de kern Zevenhuizen gevierd. Het oogstfeestcomité had alle zeilen bijgezet om er een gezellig feest van te maken waar iedereen plezier aan beleeft. Voor jong en oud was er van alles te zien en te beleven, van een indrukwekkende roofvogelshow tot spelletjes voor de allerklein sten. Muziek, drankjes en hapjes en presentaties van het actieve verenigingsleven behoren ook tot een geslaagd Oogstfeest. Zelfs het weer zat mee: een prachtige nazomerdag maakte het plezier compleet. Naast fietsenhandel Boode kon het publiek een kijkje nemen bij de privé-collectie van Wim Boode: een verzameling oude motoren en auto's' die hij zelf helemaal in oude staat heeft hersteld was het bekij-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1