autowereld IH VAN WIJK WINT DROOMVERHALENWED INTRODUCTIE DIGI TALE FOTOGRAFIE HEKSERIJ EN SPOKEN 1672-1673 IN MIDDEN NEDERLAND W-KETEL NODIG? VISSER EN ZN. VANAF PAGINA ?n HART VAN HOLLANDS jaargan HIMS ZATERDAG A,S. II.oo tot id.on mm VEERMAN MAKE! AARDt I 27e nummer 1097 20 oktober 2004 Echtpaar Spekman 60 jaar getrouwd Zie pagina 19 Toveren op papier 30 Jaar bibliotheek in beeld Zie pagina 6 Zie pagina 9 Veiligheid Boskoop/Zevenhuizen - De biblio theken Boskoop en Zevenhuizen staan eind oktober in het teken van digitale fotografie, de eerste lezing in de serie koffielezingen bij bibliotheken in de regio. Op woensdag 27 oktober is de lezing in bibliotheek Boskoop en op donderdag 28 oktober in biblio theek Zevenhuizen Op deze ochtend maakt men ken nis met een aantal aspecten en de mogelijkheden van de digitale fotografie. Beeldbewerking vormt een belangrijk onderdeel. De lezing wordt verzorgd door de heer T. de Bruijn. De lezing wordt in beide biblio theken gehouden van 10.00 tot 12.00 uur. De entree bedraagt 5,-. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de bibliotheek; 0172-213170 (Boskoop) of 0180- 638388 (Zevenhuizen). Waddinxveen - De laatste jaren is er veel aandacht en belangstel ling voor spoken, geesten en hek- sen. Hoe komt het dat de belang stelling voor spoken, geesten, heksen en hekserij in deze tijd 20'n sterke opleving kent? Gaat het hier wel om onschuldig ver maak of is het ernstiger en gevaarlijker dan wij denken? Op woensdag 27 oktober komt Joyce he Jongh over dit onderwerp spreken bij de Open Cirkel, leder een is welkoim. De Open Cirkel is jn Het Anker (achter de Brug- kerk). De avond begint om 20.15 uur> vanaf 20.00 uur is de zaal 9eopend. Waddinxveen - Het Bestuur van het Historisch Genootschap Wad dinxveen organiseert voor woens dag 27 oktober een lezing over ;het rampjaar 1672-1673 in Midden Nederland. De lezing °e9int om 20.00 uur in het "Anne rankcentrum" aan het Jan van 'Jnenpad en wordt verzorgd °or Arie Manten, oud-voorzitter en thans coördinator onderzoek van de Historische Kring Breuke- en- Belangstellenden zijn van narte welkom. Fuut °nze ^'"emetide woningen: - Zevenhuizen, De Wielewaal 57 - Zevenhuizen, Wilgenlaan 23 - Zevenhuizen, Willem de Zwijgerlaan 40 - Waddinxveen. s-Gravenweg 15 - Nieuwerker a/d IJssel Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - De landelijke verlichtingscampagne 'Licht aan, daar kun je mee thuis komen' ging donderdag 14 oktober van start. Het officiële startsein voor deze campagne werd gegeven door Olympisch Kampioene Leontien Zijlaard van Moorsel op het Coenecoop College. In het bijzijn van enkele wethou ders en leerkrachten reed Leon tien met een 'ouderwetse opoe- fiets' dwars door een campagne poster de aula binnen. Daar wacht ten leerlingen uit de onderbouw Leontien op. Na een welkomst woord beantwoordde Leontien vragen van kinderen uit het publiek. Vervolgens nam ze ruim de tijd om handtekeningen uit te delen. Wethouder Dijksterhuis had na afloop van het officiële gedeel te nog één brandende vraag voor de kampioene. De wethouder is zelf een fervent wielrenner. Hij vroeg Leontien welke beklimming volgens haar de zwaarste is. "Zon der twijfel, de Tourmalet in Frank- Boskoop - De 9-jarige Alennah van Wijk heeft met een spannend avonturenverhaal over een klein jongetje dat de strijd aangaat met een boze heks de droomverhalenwedstrijd gewonnen van Wanadoo. Kinderen tussen de vier en twaalf jaar konden een zelf geschreven verhaal insturen. Als winnares van de hoofdprijs mag Alennah met haar hele klas naar 'Het Land van Ooit' in Drunen. Alennah werd op haar school - Jenaplanschool de Zevensprong - verrast met het goede nieuws. Ze werd overvallen tijdens de les door Jean d'Orange van 'Het Land van Ooit'. Van hem kreeg ze een offici eel certificaat voor haar prachtige verhaal. "Ik ben dolblij, echt superblij", rea geerde Alennah verrast. "Ik hou van spannende verhalen. Ik lees veel en schrijf zelf ook vaak verha len. Dat mijn verhaal het beste is, had ik echt nooit verwacht." Het winnende verhaal van Alennah krijgt een mooie plaats op de web site www.droomverhaal.nl. Op deze website staan vanaf 28 oktober verhaaltjes voor het sla pengaan uit alle culturpn en werelddelen. Kinderen kunnen zo iedere dag een nieuw verhaal uit zoeken dat ze willen horen/voorle zen voor het slapengaan. Van span nende piratenverhalen tot romanti sche prinsessenavonturen, van mooie wereldverhalen tot leuke seizoensverhalen, het is allemaal te vinden op deze website. (Foto: Wanadoo.nl) voorkomt ergernis bij andere weg gebruikers. De politie controleert in de komende maanden intensief op het gebruik van fietsverlichting. Na de campagne van vorig jaar steeg het aantal (brom)fietsers met licht op de fiets van 50 naar 65 De campagne loopt dit jaar nog tot half december. De leerlingen van het Coenecoopcollege hoeven niet bang te zijn voor boetes bij politie controles. Tijdens de start van de fietsverlichtingscampagne konden ze gratis hun verlichting laten con troleren. De fietsverlichtingscampagne is een initiatief van onder meer het Ministerie van Verkeer en Water staat, BOVAG, de Fietsersbond, provincies, gemeenten en politie. De campagne bestaat uit commer cials op radio, televisie en in bio scopen. Ook zijn er brochures en lesmaterialen voor basisscholen en voortgezet onderwijs. De samen werkende instanties willen berei ken dat alle fietsers en bromfietsers 's avonds rijden met verlichting aan. Niet alleen omdat het ver plicht is, maar vooral omdat fietsers met verlichting beter zichtbaar zijn. Verlichting vergroot de veilig heid in het verkeer aanzienlijk én rijk. De Alpe d'Huez is óók zwaar, maar daar rijd je echt van bocht tot bocht. Bij de beklimming van de Tourmalet rijd je langere stukken achter elkaar. Dat is slopend." Leontien van Moorsel trad op het Coenecoopcollege op als een échte ambassadrice voor het vergroten van de verkeersveiligheid onder (jonge) fietsers en bromfietsers. "Op de racefiets had ik geen licht, maar van mijn moeder moest ik altijd verplicht een lampje om mijn arm als ik in het donker reed. Eigen lijk was dit natuurlijk niet voldoen de. Een rood achterlicht, een wit of geel voorlicht én goede reflectoren zijn écht nodig om je in het drukke verkeer goed te kunnen zien."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1