r SINT EN PIET VEILIG AANGEKOMEN EHBO-CURSUS OECUMENISCHE ADVENTSVESPER BINGO BOEKENMARKT IN ONTMOETINGSKERK de CV-KETEL NODIG? VISSER EN ZN. 27e jaargant nummer 1102 24 november 2004 DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: "Man bijt hond" over Sint-papier Zie pagina 8 Sint ook in Waddinxveen Zie pagina 19 Knoeien met woorden en rijm Zie pagina 20 Kijk voor onze advertentie f op pagina 13 a adverfenft'e wAtrUjkt U> pagina 13 ^ck/ding Qqs^rjmt HART VAN HOLLAND AUTOBEDRIJF fWHffHMI 'flf Hl Zevenhuizen - De EHBO-vereni- ging Zevenhuizen start dinsdag 4 januari de opleiding Eerste Hulp in het hulpverleningsgebouw aan de Burg. Boerstraat. Voor meer informatie: 0180-631376. Waddinxveen - In de Adventstijd houden de Remonstrantse Gemeente, de Sint Victorparo chie, de Wijkgemeente Immanu- ëlkerk en de Wijkgemeente Ont- moetingskerk drie oecumenische adventsvespers in de Sint Victor- kerk. De vespers worden gehou den op zondag 28 november, 5 december en 12 december om 17.00 uur. Het thema van dit jaar is 'Jozef'. De oecumenische canto- rij onder leiding van Gerrie Mechielsen werkt aan de dien sten mee. Waddinxveen - In het "Zuid- honk" is zaterdag 27 november een bingo. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo start om 20;00 jUur. Jeugd.aJleen toegang onder begeleiding van volwassenen. Waddinxveen - In de hal van de Gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde is zaterdag 27 november een boekenmarkt. Naast een grote verscheidenheid aan boeken is er ook een kraam met handwerkartikelen en een kraam met kerstspullen. Met de feestdagen in het vooruitzicht een goede kans om nog wat leuke cadeautjes op de kop te tik ken. De verkoop start om 10.00 uur en sluit om 16.00 uur. Heerlijk eten aan de Zevenhuizerplas! wandgaper.nl - tel. OIO - 421 20 25 Door Ron Krul Zevenhuizen-Moerkapelle - Het was even afwachten of Sinterklaas en zijn zwarte Pieten wel op tijd in Moerkapelle zouden aanko men. De dag voor zijn aankomst werd heel Nederland geteisterd door vreselijk slecht weer met wind, regen, sneeuw en hagel. Ook zaterdagochtend was het bar en boos. Maar de Sint is wel wat gewend dus was hij toch op tijd op het Raadhuisplein om hartelijk te worden ontvangen door alle kinderen, de burgervader en de altijd vrolijke ceremoniemeester. Natuurlijk waren ook al zijn Pie ten meegekomen. Waarom Sinterklaas hulp heeft van een zwarte Piet en niet een witte of een gele Piet? Dat komt omdat Piet van al die jaren door schoorstenen klimmen zo zwart van het roet is geworden dat niemand meer weet welke huidskleur hij oorspronkelijk had. Zzzzzzzzzz Na een lekker mid dagdutje dacht de Sint, hey ik mag de kindertjes in Zevenhui zen natuurlijk niet vergeten. Maar deze nieuwsgierige verslaggever mocht de Sint voordat hij op de boot zou stappen toch nog even namens alle kinderen een aantal vragen stellen. De kinderen wilden namelijk weten waarom zwarte Piet altijd een roe en een zak bij zich heeft. De Sint legde uit dat Piet altijd de schoorsteen met een roe schoonveegt zodat alle cadeautjes schoon en netjes bene den komen. De zak is een handig hulpmiddel voor het vervoer van alle cadeautjes en natuurlijk het snoepgoed. Maar Sint, de kinderen worden als ze stout zijn toch altijd meegenomen naar Spanje? Nee hoor vertelde Sinterklaas: "Er wordt wel eens met de zak gedreigd als de kinderen stout zijn maar Sinterklaas houdt van alle kinderen en daarom laat ik ze altijd bij hun vader en moeder." Eenmaal op de boot kwam het weer met bakken naar beneden. Nee geen chocoladevlokken maar gemene witte hagel. Vlak voordat Sint in Zevenhuizen aankwam hield het op. De boot legde aan bij het kantoor van het Hart van Holland, Sint stapte monter aan wal, klom op zijn schimmel en toog naar het dorpsplein alwaar de ceremonie meester hem welkom heette. Net als vorig jaar was burgemeester Westendorp ook hier weer aanwe zig. Vorig jaar had ik al mijn twij fels maar ik geloof dat onze bur gervader in het gevlei bij de Sint wil komen omdat hij waarschijnlijk een heel uitgebreid verlanglijstje heeft. Onder uitstekende begelei ding van de Kleine Trompet ter zongen de kinderen allerlei Sinterklaasliedjes. De Sint weet een stukje muziek wel te waarderen en ondanks de kou, genoot hij zichtbaar. Na dit hart verwarmende welkom klom Sint op zijn schimmel en ging op weg naar dorpshuis Op Moer. Waarom Sinterklaas altijd op een witte schimmel rijdt? Vroeger von den alle hoge heren een wit paard of schimmel heel voornaam en apart staan. En de Sint is natuurlijk zo bijzonder dat zo'n mooie witte schimmel uitstekend bij hem past. En hij heeft het ook verdiend natuurlijk; Sinterklaas viert op 5 december zijn 1734ste verjaardag. In het dorpshuis reikte de Sint prij zen uit aan de kinderen die het leukst verkleed waren als zwarte Piet. Daarna mochten de Sint en alle kinderen genieten van een toneelstukje opgevoerd door een Z.O.T.-te toneelgroep. Na al dit moois stonden alle Pieten bij de uitgang klaar om namens de Win keliersvereniging Moerkapelle, de kinderen een leuke verrassing aan te bieden. Op het Dorpsplein was het druk en gezellig en er werden weer leuke liedjes gezongen. Omdat alle kin deren, Sint en zwarte Pieten het koud hadden, ging het hele gevolg naar dorpshuis Swanla. Daar wer den de kinderen al snel warm omdat ze even mochten "housen" op speciale Sinterklaasd(r)eunen. Hierna reikte Sinterklaas de prijzen uit van het "lettercombinatiespel" en speelden twee van zijn Pieten en de Z.O.T. toneelgroep de peper noten van de hemel. Hierna ging iedereen huiswaarts. Maar niet voordat alle kinderen een verras sing in ontvangst hadden genomen die werd aangeboden door de Middenstandsvereniging Zevenhui zen. Voordat de Sint Zevenhuizen verliet kon ik hem nog net vragen waarom kinderen hun schoen zet ten. Tja je wilt toch kennis vergaren als je nieuwsgierig bent. De Sint vertelde dat de schoen al eeuwen wordt gebruikt om bijzonderheden in te ontvangen en omdat ieder kind zijn eigen schoen heeft, kan Piet zich ook nooit vergissen bij het uitdelen van de cadeautjes. Helaas was er na dit wijze antwoord geen tijd meer om andere vragen te stel len. De Sint moest namelijk nog andere kinderen bezoeken. En ik had nog zo graag willen weten wat onze burgervader op zijn verlang lijstje heeft staan ZEVENHUIZEN 0180 638013 ÊL fflff -*< WsÊ&Jzmi m

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2004 | | pagina 1