Wat is uw woning waard? a ZILVERBERK SQïaari I OPBRENGST VOORJAARSMARKT 'T REIGERBOS VOOR KINDGERICHT ONDERWIJS NIEUWE BOMEN GEPLANT AAN BREDEWEG gvEEjpi^ 27e jaarganglg nummer 1119 23 maart 2005 Zie pagina 8 Burgers schilderen mee aan een kleurig Waddinxveen Zie pagina 28 Veel belangstelling op open dag zorg Waddinxveen 'spint' €30.000 voor stichting doe een wens Zie pagina 35 Op Goede Vrijdag is ons kantoor gesloten. De avondopenstelling vervalt deze week. GEWIJZIGDE SLUITINGS TIJD ADVERTENTIES KLAVERJASSEN BIJ WSE KINDERBINGO FILMS IN KREATER EINDHOVEN AUTOBEDRIJF CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. HART VAN HOLIAN WEKELIJKS IN 2 9. RIEVENBUSSEN Bel voor een vrijblijvende waardebepaling i telefoon: 0180- 631866 Hierbij informeren wij u over de gewijzigde sluitingstijden voor het plaatsen van een advertentie in het Hart van Holland in verband met tweede paasdag. Reserveren uiter lijk op donderdag 24 maart vóór 10.00 uur en materiaal aanleveren op vrijdag 25 maart vóór 10.00 uur. Waddinxveen - Bij voetbalvereni ging W.S.E. kan op vrijdag 25 maart geklaverjast worden. Aanvang om 20.00 uur, iedereen is welkom. Waddinxveen - In 't Zuidhonk wordt woensdag 30 maart een kin derbingo gehouden voor 4- tot 10- jarigen. Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.45 uur. Er worden 4 rond es gespeeld. Tussendoor wordt een loterij gehouden. Waddinxveen - In Kreater draaien de komende week voor de laatste keer dit seizoen twee films, in het najaar gaat men weer verder. Woensdag 30 maart draait de kin derfilm 'Jimmy Neutron'. Zoals het gaat met alle geleerden die alleen bezig zijn met zichzelf en hun ambitie, zo geeft ook Jimmy niet al te veel om de gevolgen van zijn raketreisjes naar het heelal, het opnieuw rangschikken van de moleculen van zijn leraren en het contact maken met buitenaardse wezens. Dit laatste brengt hem echter behoorlijk in de problemen, als een ras van akelige bui tenaardse wezens door zijn toe doen naar zijn woonplaats op aarde gehaald worden... Aanvang 13.30 uur, toegangsprijs 2,50 of met Kreapas 2,-. Vrijdag 1 april draait de film 'Lost in Translation'. Bob en Charlotte zijn twee Amerikanen die verblij ven in Tokio. Wanneer ze allebei niet kunnen slapen komen Bob en Charlotte elkaar 's nachts tegen in de bar van het luxe hotel. Uit deze toevallige ontmoeting groeit een verrassende vriendschap. Aanvang 20.00 uur, toegangsprijs 5,- of met Pas 65+/CJP/Kreapas 4,-. Reserveringen bij Kreater, telefoon 0182-614422. WWW. VEERMANADVISEURS. NL Moerkapelle - Wethouder S. de Jong heeft op woensdag 16 maart een symbolische eerste boom terug geplant langs de Bredeweg. Slechts vier weken eerder had dezelfde wethouder een populier langs de Bredeweg omgezaagd als symboli sche start voor de reconstructie van de Bredeweg. Inmiddels staan er links en rechts van de Bredeweg een nieuwe rij bomen, geen populieren meer maar lindebomen. De daad werkelijke reconstructie van het fietspad gaat op korte termijn van start. Hiermee breekt een periode aan van omleidingen van het fiets- verkeer en het instellen van maatre gelen die ervoor moeten zorgen dat fietsers veilig langs de werkzaamhe den kunnen gaan. Het is deze woensdag 16 maart bij toeval ook Nationale Boomplantdag, de dag dat door heel Nederland, vaak door kinderen, nieuwe bomen worden Door Geertrude Verweij Door Karin Heeren geplant als symbool voor het behoud van natuur en milieu. Aan de Bredeweg is er voor gekozen om de wethouder de klus te laten kla ren, voor een bijeenkomst met kin deren is de weg erg verkeersonvei- lig. De wethouder ging dan ook enthousiast aan de slag, boom in het gat, recht zetten, gat dichten en daarna vast aan de steunpalen. Over een aantal jaren zijn de bomen vol groeid en is de Bredeweg omgeto verd in een Lindelaan. Er is voor de linde gekozen omdat de wortels van de linde recht naar beneden groei en en niet zijwaarts zoals bij de populier. Het probleem dat het wegdek wordt 'opgeduwd' door het wortelstelsel is hiermee dan ook verholpen. In april starten na alle voorbereidingen de werkzaamhe den aan het fietspad. Het fietspad wordt geheel gereconstrueerd. Daarnaast wordt de bestaande openbare verlichting verwijderd en wordt nieuwe openbare verlichting in de middenberm aangebracht. Onder het fietspad zal een drukrio- lering ten behoeve van het nieuwe glastuinbouwgebied worden aan gelegd. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om aan de onveilige situaties op het fietspad langs de Bredeweg een einde te maken. Zevenhuizen - De lente was nog niet eens echt begonnen, maar op OBS 't Reigerbos zat de lentesfeer er al goed in. Op vrijdag 18 maart werd op de school een voorjaarsmarkt gehouden. In alle lokalen waren kraampjes opgesteld waar knutselwerkjes van de kinderen te koop waren, zoals eiermandjes van de kleuters en vogelhuisjes en bloempotjes bij de oudere groepen. In het gymzaaltje van de onderbouw was tweede hands speelgoed te koop. Ook waren er tafels vol boeken. Oude lees- en leerboekjes waren voor de liefheb bers uit de archieven gehaald, en er waren ook behoorlijke stapels boe ken gedoneerd door ouders van kin deren. Verderop vonden bossen rozen en potten met narcissen voor een prikje gretig aftrek en in de gemeenschapruimte waren pannen koeken en broodjes te koop. Van half vijf tot zeven werd de school druk bezocht. Een ruwe schatting van de opbrengst is tussen de 1500,- en de 2000,- misschien zelfs meer. De voorjaarsmarkt is onderdeel van het actiejaar dat begin september 2004 van start ging. De opbrengst van alle acties is bestemd voor de aanschaf van extra leermiddelen, die straks, in het nieuwe schoolgebouw, de kwaliteit van het onderwijs zullen vergroten. De tussenstand is inmiddels opgelopen tot ruim 16.000,-. Elma Jense, directeur van de school: "Een enorm bedrag. Maar we hebben er een goede bestemming voor. Wij willen het onderwijs op onze school zo gaan inrichten dat er straks voor elke manier van leren materiaal aanwezig is. Sommige kin deren leren cognitief, andere kinde ren leren handelend. Het is belang rijk dat elk kind tot zijn recht kan komen. In het kader van het nieuwe leren, dat uitgaat van meervoudige intelligenties, of gemakkelijker gezegd, het feit dat ieder kind op zijn eigen manier leert, worden daar op het moment veel materialen voor ontwikkeld. Wij willen een zo kind gericht mogelijke school worden, waarin goede en beproefde metho des, zoals het individuele werken van het Dalton onderwijs en het samen werkend leren van het Jenaplan toe gepast worden. Wij willen als dorps school ontwikkelen wat past bij onze kinderen en onze omgeving, leder een is hier erg enthousiast over. We willen allemaal een goede vorm van onderwijs neerzetten en dat inspi reert enorm." In de loop van het jaar zijn er al ver schillende acties voor dit doel geweest en er zullen er nog meer volgen. Zo is er door de leerlingen een CD gemaakt, die verkocht zal gaan worden en zijn er plannen voor een vossenjacht en een kinderkermis. Voordat het nieuwe schoolgebouw betrokken kan worden, zal de school tijdelijk ondergebracht worden in een noodlocatie aan de Leliestraat. Inmiddels is de procedure gestart en zou de vergunning binnenkort defi nitief kunnen zijn. "Alleen dit onderdeel zit nog in het kritieke tijdspad. Verder verloopt alles volgens planning." aldus mevrouw Jense. Cu <bt <S "Z£J Cn is I/uur 1 <s4*4- i'S Utff WWW, ZEVENHUIZEN 0180-638013

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1