BURGEMEESTER WESTENDORP KONDIGT VERTREK AAN ZEVENBOUW WINNAAR BEDRIJFSV0UEYBALT0ERN00I ZEVENHUIZEN DAGREIS ANBO BEELDEN IN DE TUIN SAFE SEX OP VAKANTIE 28e jaargang! nummer 1131 15 juni 2005 Zie pagina 20/21 Feestelijke Avondvierdaagse Zie pagina 9 ZATERDAG 25 JUNI I CV-KETEL NODIG? p< VISSER EN ZN. jaarverslag bezorgd Zie pagina 10 Week van de Zuidpias JAAP OPVOUW ^EINDHOVEN AUTOBEDRIJF Dorpsstraat 200 2760 AA Zevenhuizen Zevenhuizen-Moerkapelle ANBO Zevenhuizen-Moerkapelle organiseert voor dinsdag 5 juli een dagreis naar Zeeland. Alle vijftigplussers worden van harte uitgenodigd zich hiervoor op te geven via telefoon 0180-631437. Waddinxveen - Beeldhouwster en tuinierster Ton van Duppen- Smits houdt in de weekenden van 18 en 19 en 25 en 26 juni "Open Tuindagen", onder het motto "Beelden in de Tuin". Haar tuin wordt opengesteld van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie: www.tonvanduppen.nl. Boskoop - De Tunnel houdt op vrijdag 17 juni een 16+ avond, met informatie over safe sex. De zaal wordt als een zonnige vakantiebestemming aangekleed en er is een cocktailbar, waar men alvast de smaak van vakan tie kan proeven. De toegang is wij en iedereen van 16 jaar en ouder is van harte welkom. Door Karin Heeren Zevenhuizen - Burgemeester Westendorp heeft, tot grote verba zing van bestuur, politiek en inwoners, aangekondigd te vertrek ken als burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle. Hij is una niem benoemd bij de gemeente Losser als burgemeester, een groen dorp tegen de grens van Duitsland in Ttoente. Een unieke persoonlijke kans, een grotere gemeente met ongeveer twee keer zoveel inwoners als Zevenhuizen-Moerkapelle en een prachtige woonomgeving. Burgemeester Westendorp kijkt terug op een paar bewogen dagen met veel aandacht in de media, zowel hier als daar, en geschrokken reacties van de omgeving. Een gesprek. Naast felicitaties en het begrip om deze kans te pakken is er ook verbazing, 'Waarom nu?' Burgemeester Westendorp: "Toen begin van het jaar duidelijk werd dat de gekozen burgemeester voorlopig van de baan is heb ik een keuze moeten maken. Gezien mijn leeftijd kan ik nog net een termijn elders burgemeester zijn en daarom is het nu of nooit. Als ik tien jaar jonger was zou ik er beslist mee gewacht hebben want het tijdstip is erg onge lukkig." Deze mening wordt onder schreven door de lokale politiek, gezien de ontwikkelingen op het gebied van ambtelijke samenwer king en de ontwikkeling van de Zuidplaspolder had het niet onge lukkiger kunnen zijn. In de samenle ving wordt dan ook de vraag gesteld of burgemeester Westendorp het zinkend schip verlaat: "Het is niet de leukste kant van het werk om de zelfstandigheid van de gemeente ter discussie te stellen en om de ambte lijke zelfstandigheid voor een deel op te moeten geven." Deze argu menten zijn echter niet doorslagge vend geweest. De burgemeester en zijn vrouw willen graag weg uit de drukte van de randstad en dit is een goede kans. In Losser is de gemeen telijke zelfstandigheid geen issue en er is ook geen ruimtelijke bedrei ging: er zijn geen plannen voor grootschalige ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke orde ning. Op bestuurlijk gebied biedt de gemeente Losser ook uitdaging. Recent is daar het volledige college naar huis gestuurd door de raad en bevolking. Er was grote afstand ont staan tussen het college en samenle ving en er zijn bestuurlijke uitglijders geweest. Er zal dan ook beslist een lijk in de kast' zitten. Burgemeester Westendorp is unaniem benoemd door de vertrouwenscommissie."Het bijzondere hierbij is dat Losser van oudsher een CDA gemeente iswaar de bevolking overwegend katholiek is en waar altijd een CDA- of vroeger een KVP-burgemeester aan het roer heeft gestaan. Het is voor het eerst dat iemand met een WD-achter- grond benoemd is als burge meester." Dat burgemeester Westendorp zelf ook katholiek is opgevoed heeft daarbij waarschijn lijk wel een rol gespeeld. De gemeente Losser is sterk cultureel bepaald, met tien actieve carnavals verenigingen en een betrokken samenleving. Na de benoeming is een afvaardiging van het college, de vertrouwenscommissie en de lokale pers van Losser op visite geweest aan de Rottekade, bij de burgemeester thuis, waar de champagne ontkurkt Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar is burgemeester Westendorp tevreden over wat er is bereikt: "Zevenhuizen-Moerkapelle is op de kaart gezet in de regio en we zitten aan het roer. Er is volop aandacht geweest voor meer politieaandacht en dat begint nu zijn vruchten af te werpen." Met gemengde gevoelens kijkt hij terug op de nieuwjaarsvie ringen en stelt daarbij vast dat het goed is dat er nu goed overleg plaats vindt zodat alle inwoners van Moerkapelle een veilig oud en nieuw kunnen hebben. Tot slot stelt burgemeester Westendorp dat hij en zijn vrouw met pijn in het hart weg gaan: "We hebben zeer genoten van het verenigingsleven en de per soonlijke contacten. We hebben hier vrienden gemaakt en we zullen dan ook zeker terugkomen." In ieder geval staat er aan de Rotte kade een prachtig huis te koop. Zevenhuizen - Het zestiende bedrijfsvolleybaltoernooi van Zevenhuizen is een groot succes gebleken. 36 Teams streden in dorpshuis Swanla twee avonden om de felbegeerde trofee. Titelver dediger van den Berg Schoorsteen- bouw heeft dit jaar de finale niet kunnen halen. Het team trad in de eerste halve finale aan tegen Zevenbouw BV. Zevenbouw bleek te sterk en kwam even later in de Zewaow finale uit tegen De Koornmolen. De Koornmolen had in de andere halve finale gewonnen van het Centrum van de fysiotherapie door een kleine voorsprong aan het begin van de wedstrijd niet meer uit handen te geven. De finale begon met de opkomst van alle spelers in een spotlight. Begeleid door muziek van Timeless Entertainment kon het spektakel beginnen. De Koornmolen moest duidelijk wennen aan de spanning dat het centre court met zich mee brengt. Na een 7-0 achterstand kon er pas voor het eerst een punt gescoord worden. Ze lieten zich echter niet kennen en na een aan tal zeer boeiende ralleys naderden ze Zevenbouw tot op één punt: 21- 20. Met nog enkele minuten te spe len werd het een spannende finale. Na een aantal spectaculaire reddin gen en schitterende plaatsballen kon de winst Zevenbouw niet meer ontgaan. De scheidsrechter floot af op de eindstand 27-22 voor Zeven bouw BV. De prijsuitreiking vond plaats onder toeziend oog van vele toe schouwers. Bekers werden verdeeld onder de beste vier teams van het toernooi. En de wisselbeker wordt voor een jaar meegenomen door Zevenbouw BV. Het bestgeklede team van dit jaar, Kinderdagverblijf het Kwartelnest, zal deze week een taart ontvangen. De avond werd traditioneel afgesloten met een spetterend feest. Onder leiding van Bonetti Music werd de avond zeer succesvol afgerond. ZEVENHUIZEN 0180-638013

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1