0VEISBftU-i HOSPICE IJSSELTHUIS OFFICIEEL GEOPEND afscheidsreceptie meester hoekstra OUD PAPIER IN OUD VERLAAT STEFAN WINT NK WIELRENNEN JV-KETEL NODIG? P' VISSER EN ZN. 28e jaarganp nummer 1133 29 juni 2005 Royaal Sparen hij Regio Banlri Raymond naar Olympische Spelen Zie pagina 6 Punaises Paperclips in uitvoering Zie pagina 8 Spektakel bij Autocross Zie pagina 19 Symposium AUTOBEDRIJF van ING Al- 3.7% Dorpsstraat aoo Zevenhuizen Telefoon (o.JSo) I Oud Verlaat - Voor het inleveren van oud papier kan men vrijdag 1 en zaterdag 2 juli terecht bij de container naast de Vierkap. De opbrengst is bestemd voor extra leermiddelen voor basisschool de Nessevliet. De container is open op vrijdag en zaterdag. Zater dagavond wordt hij afgesloten. Men wordt verzocht het oud papier gebundeld of in dozen verpakt in te leveren. Emmen/Zevenhuizen - Tijdens bet afgelopen weekend in Emmen gehouden Nederlands Kampioenschap Wielrennen, is de 8-jarige Stefan Kreder erin geslaagd de rood-wit-blauwe trui te veroveren. De kersverse kampioen kwam in de wegwed strijd over 6 kilometer uit in de categorie' jongens 8 jaar'. Naast de rood-wit-blauwe win naarstrui, die de Nederlands Kampioen een jaar lang mag dra- 9e1 ontving de dolblije Stefan esn beker en een medaille. Oud Verlaat - Voor de vertrek kende directeur van de christe- basisschool De Nessevliet wordt donderdag 30 juni een «scheidsreceptie gehouden. Na e zomerfeest kunnen leerlin- I Son en ouders de meester de ijand schudden van 14.15 tot ,15 uur-Van 15.30 tot 17.00 uur j 5 een receptie voor genodig den,oud-leerlingen. De receP" Wnii'l p,aats 'n de school aan wollefoppenweg 40. bumpen op de bierhoogt \M Door Karin Heeren Nieuwerkerk aan den IJssel - Na een jarenlange voorbereiding en de nodige tegenslagen, was het zaterdag 25 juni toch zover: het hospice IJsselThuis opende officieel de deuren. Met veel vlagvertoon werd dit heuge lijke feit gemarkeerd: burge meester Bonthuis van Nieuwer kerk aan den IJssel, wethouder De Jong van Zevenhuizen-Moer- kapelle en wethouder Gast van Moordrecht hesen de vlag van hun respectievelijke gemeen ten. Deze handeling staat sym bool voor het feit dat het hos pice bedoeld is voor inwoners van deze drie gemeenten. Daar na was het de beurt de vlag te hijsen aan de heer Van der Horst, directeur van woningstichting 'Ons Thuis' als beheerder van het pand en de heer Van der Eijk, voorzitter van de Stichting Vrienden van IJsselThuis. Zes jaar heeft de voorberei dingstijd geduurd. In 1999 was het de Rotary die met een actie startkapitaal bijeen bracht. Met een ludieke actie waarbij boodschappen aan het nageslacht voor 100 jaar in een koker werden begraven werd het startsein gege ven voor het opzetten van een 'Bijna Thuis Huis'. Mevrouw Enge- lien Geerdink-Officier, voorzitter van de stichting IJsselThuis en tevens huisarts, is vanaf het eerste moment betrokken. Aan haar werd destijds gevraagd of zij een bestemming wist voor een actie van de Rotary en vanuit haar eigen professie wist zij direct het ant woord: een hospice. Een gewoon huis, midden in de samenleving, waar mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren en die niet langer thuis verpleegd kunnen worden, op een waardige manier, bijna thuis, kunnen sterven. Na deze actie volgde een lange weg tot de feitelijke opening op zaterdag 25 juni. Een prachtig pand, volgens antroposofische uit gangspunten gebouwd, en een team van enthousiaste vrijwilligers zijn belangrijke randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan het belangrijke uitgangspunt van het hospice: een bijna thuis huis zijn. Na de opening waren geïnteres seerden een aantal dagen in de gelegenheid om open dagen te bezoeken. De eerste gast wordt morgen, 30 juni verwacht. Vanaf dit moment kunnen alle betrokke nen de belofte waarmaken die staat op de steen bij de ingang van het huis: "Ik kan je niet beter maken, maar ik kan wel proberen ervoor te zorgen dat je je wat beter voelt." Na de officiële handelingen was er gelegenheid voor de genodigden om een kijkje te nemen in het huis, het heffen van het glas op een goede start en was er de mogelijk heid tot de aanschaf van een prachtig sieraad: het symbool van IJsselThuis, een vogel, in de vorm van een hanger of een broche. Met de aanschaf van dit sieraad wordt het IJsselThuis financieel gesteund want voor het overgrote deel is de stichting afhankelijk van giften en donateurs. De financiering van de coördinator wordt voor een deel betaald uit een bijdrage vanuit het zorgkantoor, voor de rest moet de stichting zelf voor financiering zor gen. Voor de aanwezigen tijdens de opening was er dan ook volop de gelegenheid hieraan een bijdra ge te leveren. Het sieraad in de vorm van het symbool van IJsselT huis is de komende tijd ook via het Hart van Holland te verkrijgen. Een dag voorafgaand aan de offici ële opening heeft De Vierstroom, als belangrijke partner in de zorg, de stichting IJsselThuis een sympo sium aangeboden. Tijdens het sym posium werd door middel van een film nogmaals terug gekeken op de ontwikkeling en de groei van de stichting IJsselThuis, van de start, via de samenwerking en de twijfels naar het eindresultaat. -y«i iM 11 n mtf nj-c.Pi ivj| ZEVENHUIZEN 0180-638013 Tijdens het symposium werd ook een aantal andere relevante onder werpen belicht. De heer Jan Ruy- ten, auteur van het boek 'Laat nie mand in eenzaamheid sterven', ging tijdens het symposium nog een stap verder: 'Laat niemand in eenzaamheid wonen.' Hij hield een pleidooi voor alternatieve woon vormen voor ouderen waardoor ouderen minder vereenzamen, actiever blijven en hierdoor langer zelfstandig kunnen blijven. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de invloed hiervan op initiatieven zoals het hospice. Vra gen: of de overheid de palliatieve terminale zorg wel moet overlaten aan een particulier initiatief en of de financiering niet beter geregeld moet worden zodat stervenden niet tussen wal en het schip raken, werden voorgelegd aan de heer Aart Mosterd, woordvoerder in de Tweede Kamer voor het CDA over dit onderwerp. Met de invoering van de WMO wordt de financiering voor een deel overgelaten aan gemeenten om de maatschappe lijke betrokkenheid te vergroten. Tegelijkertijd is er nog veel ondui delijkheid rondom deze wetgeving. De heer Charles Laurey, bestuurder van Vierstroom, sprak over de goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers bij het totstandkomen van het hospice.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1