COENECOOPCOLIEGE VIERT 10-JARIG BESTAAN BOELHUISVEIUNG GRATIS UONSCLUB 5 NOVEMBER -mi ^^KTQTëïndhövën^ www.labaraque.nl W-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. Elke vrijdagmiddag markt Zevenhuizen De Kaasgigant HART VAN HOLLANDS 28e jaarganc^H nummer 1148^ 12 oktober 2005 Studenten op chipsdieet t Kraaiennest viert Brede school Nesselande geopend Zie pagina 8 Zie pagina 16 Zie pagina 20 DE PARASOL i^H AUTOBEDRIJF zevenhuizen 0180-638013 WmÊtËÈÉÈÈÊÊtÊ ^-1 i.v.m. tv-opnames g is het optreden van rerzet naarm programma hebben we KAARTEN BLIJVEN Zuidplasweg 12-14 Zevenhuizen Kijk voor meer informatie op Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - Het Coenecoopcollege viert deze week op grote schaal feest. In een zogeheten lustrumweek zijn diverse activiteiten gepland voor (oud-)leerlingen, (oud-)leraren, ouders en genodigden. Voor een aantal evenementen zijn ook de toekomstige leerlingen (huidige groep8- leerlingen van basisscholen uit Waddinxveen, Boskoop en omliggende gemeenten) uitgenodigd. Hoewel de lustrumweek pas afgelopen maan dag officieel van start ging, was er vorige week donderdag al een offi cieuze openingshandeling. Burgemeester H.C.J. Roijers onthulde een kunstwerk aan de gevel van de school. Dit kunstwerk is ontworpen en gemaakt door leerlingen van de vierde klas 'metaal' van de VMBO afdeling. Het symboliseert de drie vakrichtingen van het VMBO: Zorg en Welzijn, Techniek en Economie. Bij de onthulling was ook een flink aantal (industriële) ondernemers uit Waddinxveen aanwezig. Zij kwamen vooral voor de aansluiten de uitreiking van de VCA-certifica- ten (Veiligheids Certificaat Aanne mers) aan de leerlingen van de vierde klas bouw- en metaaltech niek. Deze leerlingen zijn naar ver wachting de toekomstige werkne mers van de industriële bedrijven in Waddinxveen. De ondernemers, onder meer via het ICW (Industri eel Contact Waddinxveen) zien graag dat leerlingen stage komen lopen bij hun bedrijven. Het VCA- certificaat is hierbij erg belangrijk. die reden vinden de meest opwin dende festiviteiten aan het eind van de week plaats. De lustrum week ging - na de officiële ope ning op maandag - op dinsdag écht van start met de Coenecoop jubileumtentoonstelling. Woens dag was er een toneelvoorstelling, een bazar, een loterij én een jubi leumshow georganiseerd. otheek Di-rect en Brainpower Voor de donderdag staat een groot aantal activiteiten gepland: onder meer workshops, sport- en dansactiviteiten, een grote reünie en een Middeleeuws spektakel in de vorm van spellen. Ook op vrij dag is er veel te beleven. Naast cabaretworkshops, volleybal en zwemmen is er een grootse vos senjacht georganiseerd waaraan alle leerlingen deelnemen. De lustrumweek wordt afgesloten met een Lustrumfeest in een grote tent op het schoolplein. Tijdens dit feest zijn er onder meer optredens van Di-rect en Brainpower. 18 novembi E RONALDS IAN fjEErai oktober DARIO Feestweek én toetsweek Voor de leerlingen zijn het bijzon dere dagen: naast feestweek is het namelijk ook toetsweek. Mede om Burgemeester Rooijers voerde de spanning op bij de onthulling van het kunstwerk aan de gevel van het Coenecoop College. bloemstyling De herfst komt eraan, jyeft u al een bloemetje op tafel staan? Zevenhuizen - Lionsclub Zevenhuizen-Moerkapelle houdt zater dag 5 november de jaarlijkse Boelhuisveiling. Discotheek-Eetca fé La Baraque is wederom het toneel voor de inmiddels 13e edi tie van deze veiling. Naar schatting zullen zo'n 220 kavels geveild worden, waaron der kleinmeubelen, antiek, curiosa en munten. Het goede doel dit jaar is het werven van fondsen ter onder steuning van de behandeling van kinderen met het syndroom van Down in Roemenië en Moldavië. De ontwikkelingshulpor ganisatie Cordaid verdubbelt de opbrengst. De aangemelde kavels kunnen zaterdag 5 november van 10.00 tot 11.45 uur worden aangeleverd, vanaf 12.00 uur is er kijkge- legenheid en om 13.15 uur begint de veiling onder leiding van veilingmeester Jan Kroes. Zowel koper als verkoper staat 12,5% af voor het goede doel. Voor meer informatie/aanmelding kavels: 0180-633847, 633038 of 631373. Het kunstwerk symboliseert de vakrichtingen van het VMBO.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1