CADEAUTJESMARKT ORION DRUK BEZOCHT LiREN BRIDGEN NEFIT-DEALER Uw zorgadres HART VAN HOLLANDS VERHALEN- WEDSTRIJD VOOR KINDEREN de Striindggper de\ .▼li Jeindhoven AUTOBEDRIJF 2005 In aller ernst... Alles voor uw computer; www.CompuFacility.nl Tel. 079-593 6442 CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. 2e Kerstdag geopend PARASOL bel; 0180-631206 Zevenhuizen Jongeren maken afspraak met buurt Zie pagina 7 Kerngroep bekijkt millenniumdoelen Zie pagina 15 j Kunstwerk voor brede school Zie pagina 21 28e jaargan nummer 1155 30 november HART VAN HOLLAND - WEKELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN ZEVENHUIZEN 0180-638013 levering - installatie onderhoud Ree wijk/Zevenhuizen - In het niei <ve jaar start er een bridge- cursijs voor beginners in Reeu- wijk-Brug. In tien leren de deel nemers een eenvoudig en bepioefd biedsysteem, het syst..?m van wereldkampioen Berry Westra. In dorpshuis Swanla in Zevenhui zen wordt op dinsdagmiddag een cursus voor gevorderden gegeven. Deze cursus bestaat uit zes lessen, voor een ieder die naar de A-groep wil promove ren. Bridge is een sociaal spel, met in principe eenvoudige spelregels: zoveel mogelijk slagen halen, waarbij je moet bekennen en je mag troeven. hans Schiereck is de docent en hij heeft zojuist deze cursus met veel plezier in Bodegraven gege ven. Nu is Reeuwijk aan de beurt. De cursus wordt gehou den op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie: fcschiereck@hot- mail.com of 06-51920663. Heerlijk eten aan de Zevenhuizerplas! ^-wstrandgaper.nl - tel. 010 - 421 20 25 bloemstyling w-n-o; kerstpresentatie 14.00-18.00 uur ^0rPs$traat 53 - Zevenhuizen - 0180-638100 w.deparasol.nl infofg5deparasol.nl jong en oud vinden elkaar Dorpsstraat 200.2760 AA Zevenhuizen vvww.veermanadviseurs.nl Door Geertrude Verweij Nesselande - In werkplaats de Pleiaden van Stichting Orion worden de mooiste producten gemaakt. Deze producten wor den verkocht op markten door het hele land. Op vrijdag 25 november bleef Orion dichter bij huis. In de werkplaatsen werd een uitgebreide cadeaut- jesmarkt gehouden. Naast de normale verkoop in de winkel werden in alle ruimtes de werk stukken van de medewerkers tentoongesteld en verkocht. Ook konden bezoekers uitleg krijgen over hoe de producten gemaakt worden. Ondanks het extreem slechte weer werd de markt druk bezocht. Op de Pleiaden wordt op ver schillende manieren gebruikt gemaakt van de capaciteiten van alle medewerkers om tot een creatief eindresultaat te komen. Van gebatikte stoften waren schorten, sjaals en tassen gemaakt, er waren complete kerst stallen met poppetjes en schapen van wol te koop en in de kaarsen makerij waren kaarsen in verschil lende kleuren en maten uitgestald. De keramiekwerkplaats bood een ruime keuze aan schalen en vazen en in de weverij kon men wandkle den en zorgvuldig geweven stoffen bewonderen. Alles was te koop tegen een zeer redelijke prijs. "De opbrengst wordt gebruikt om nieuwe materialen te kopen, maar een zakcentje houd je er echt niet aan over", aldus 'meesterwever' Sander Hermes. De heer Fijen, burgemeester van Zevenhuizen-Moerkapelle, kwam ook een kijkje nemen. Hij werd rondgeleid langs alle werkplaatsen en door de medewerkers uitge breid geïnformeerd over de manier waarop de werkstukken ver vaardigd werden. Burgemeester Fijen krijgt uitleg van de meesterwever. In het Hart van Holland schrijven we over opvallende dingen die gebeuren in Zevenhuizen-Moerkapelle, Waddinxveen, Boskoop en Rotterdam-Nesselande. Artikelen in de krant worden geschreven door journalisten en verslaggevers; soms sturen mensen zelf een artikel of verhaal op naar de redactie. Wij zijn eigenlijk benieuwd hoe goed de kinderen in onze regio kunnen schrijven. Daarom vragen we aan alle kinderen - tot en met 12 jaar - of ze een goed vervolg en een einde voor het vol gende verhaal willen verzinnen. Kunstwerken te koop - als het moet op bestelling. Het begin.... Het was december in Nederland, maar daar kon je niet veel van merken. De zon scheen overdag en de blaadjes zaten nog steeds aan de bomen. Niels en Maaike maakten zich zorgen over dit bgzondere u/eer. Het was veel te warm voorde tjjd van het jaar en als bet zo zon blijven, liep alles in bet honderd. Bij kerstsfeer hoort sneeuw, gs en kon. Bovendien zonden de dieren helemaal in de war raken. Als ze dachten dat het voorjaar was, zonden ze kleintjes krggen, die het niet zonden over leven als er nog échte kon kwam. En hoe zonden de rendieren die de stee van de Kerstman trekken reageren op de warmte Zonden ze wel naar Nederland willen komen? Allemaal vragen waar Niets en Maaike geen antwoord op hadden. De kinderen piekerden zich snf waarom het weer zo van slag was en hoe ze het zonden kunnen veranderen. Ze riepen alle kinde ren nit de baart bg elkaar om naar een oplossing te zoeken haal. Ook kun je zelf een titel ver zinnen. Jouw verhaal mag maxi maal 300 woorden groot zijn. Je kunt het op de computer maken of eventueel met de hand schrijven. Stuur het vervolgens per e-mail naar redactie@hart-van-holland.nl. of naar Hart van Holland, t.a.v. de redactie. Noordelijke Dwarsweg 1a, 2761 GA Zevenhuizen. Vermeld je naam, woonplaats en leeftijd. Je verhaal moet uiterlijk 16 decem ber bij ons binnen zijn. Een jury zal alle verhalen lezen en uiteindelijk een winnaar aanwijzen. Deze win naar krijgt van ons een mooie prijs. Wat dat is, verklappen we nu nog niet. Veel succes! Insturen Maak een mooi, spannend of leuk vervolg op het begin van het ver-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2005 | | pagina 1