autowereld! '%R'DÜK?5j^! MEER VITAMINE A VOOR WADDINXVEEN" f ft make la FIT-DEALER NIEUWJAARS- ONTBIJT KW KAARTAVOND GOUWE RIJDERS CV-KETEL NODIG? P- VISSER EN ZN. Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Roijers: II DEZE WEEK 28e jaargan nummer 1160 4 januari 2006 hart van hollands I DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND: Bliksemactie voor Pakistan Zie pagina 8 Vogels voeren in de winter Zie pagina 13 Eindejaarstoernooi Agon Zie pagina 17 In aller ernst «O. 'J-r SS De hele week geopend j180-631206 Zevenhuizen AUTOBEDRIJF HART VAN HOLLAND WEKELIJKS IN 29.000 BRIEVENBUSSEN En dan heb ik ook nog mooie stem.. om ri/ncMe-eK ofc-n Boskoop - De Katholieke Vrou wen Vereniging houdt dinsdag 10 januari een nieuwjaarsont- bijt. Leden zijn vanaf 9.00 uur van harte welkom in de Parochiezaal van de RK Kerk aan de A.P. van Neslaan. Opgeven kan tot 8 januari via telefoon 0172-216063. Waddinxveen - Autoclub De Gouwe Rijders houdt donderdag 5 januari een klaverjasavond in De Unie aan de Kerkweg Oost 26. Inschrijven kan vanaf 19.45 uur, het klaverjassen begint om 20.15 uur. Er worden vier rondes gespeeld. Het is niet verplicht lid te zijn van de vereniging, ieder een is welkom. Tel. 0180-631655 www.perdijkmakelaardij.nl Door Paulien de Graaf Waddinxveen - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waddinxveen blikte burgemeester Roijers terug op een historisch jaar, waarin veel belangrijke beslissingen zijn genomen, en keek vooruit op een jaar vol nieuwe ontwikke lingen. Maar wat hij vooral wil introduceren voor het nieuwe jaar is vitamine A. De A van Aandacht. De raadzaal was tijdens de drukbezochte receptie dins dag 2 januari aangekleed met schilderijen en tekeningen van de Waddinxveense kunstkring. Twee van de tentoongestelde schilderijen waren van de hand van Ronald en Sjoerd, kunstenaars uit De Bruggen. "En niet alleen kijken-kijken, maar vooral ook kopen!", zei Roijers. De muzikanten, die de muzikale omlijs ting van de receptie zouden verzor gen, lieten verstek gaan. "Dat een ieder de aandacht krijgt die hij nodig heeft. Kunstwerken van Sjoerd en Ronald, geëxposeerd tijdens de receptie. Niet alleen kijken-kijken, maar ook kopen was het advies van Roijers. Waddinxveen schrijft geschiedenis Roijers keek terug op de afgelo pen jaarwisseling. "Behoudens een paar kleine vernielingen en brandjes was het een goede en rustige jaarwisseling. Complimen ten van mijn kant voor de inzet van de politie en de brandweer, die weer op een goede wijze paraat waren." Hij ging in op de landelijke politiek, maar ook op die van Waddinxveen. "Ook hier schrijven we geschiedenis. Ook hier zijn records, ook hier zijn wij trots op mensen en op zaken die gebeuren: de uitbreiding van de digitale dienstverlening, een verdere verbetering van onze totale ambtelijke organisatie. De goedkeuring van de begroting door de provincie: we staan niet meer onder toezicht. En hoe u er ook over denkt: er komt een cen traal voetbalpark en een nieuw centrum op het Be-Fairterrein. Het tekenen van de realisatieovereen komst met de ontwikkelaar was de afgelopen maand het histo risch hoogtepunt." De toekomst Het komende jaar staat in het teken van de gemeenteraadsver kiezingen. Een nieuw college gaat in maart aan de slag. Roijers gaf nog een blik in de toekomst: "De ontwikkelingen van Triangel en de Zuidplaspolder gaan verder, samenwerking met andere gemeenten eisen de aandacht op en als we niet opletten hebben we niet voldoende oog voor de ander en misschien ook wel voor ons zelf." Daarom wenste Roijers Waddinxveen meer vitamine A toe. De A van Aandacht. Hij sprak de hoop uit dat een ieder de aan dacht zal krijgen van de gemeente Waddinxveen, de raad, het colle ge en de ambtelijke organisatie die hij nodig heeft. ZEVENHUIZEN 0130-638013 Terugblikken en vooruitzien op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1