UW BROMMER ONLINE VERZEKEREN? 0 ,/r s HAGENEES HENK BRES OP NEGENDE BALLONFESTIVAL TOY van Leeuwer Êüntratuin Koninginnedag en zondag 30 april kijk ook opï hartvanholland.uwnieuws.nl ACD1MXVEEN.N wmmm op voo*** m GLOB NEFIT-DEALER EIOOL VERSTOPT? www.veermanadviseurs.nl DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND Onderlinge wedstrijd Tarzan reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Geu ian even bellen!!! P. VAN ADRICHEM Zie onze advertentie °P pagina 19 I Gratis op de foto ffiQt Frits de BlitsKikker bij: e ado uitkiezen? www.blitskikkers.nl. Auto's wassen voor nieuwe school Oranjefeesten in de regio 1?,80-63£o BEDDEN EN MATRASSEN Verbouwingsopruiming N Tel. 0180-631655 www.perdijkmakelaardij.nl CV-KETEL NODIG? JAAP|^|^ p r«^|p UISSERENZISL naar Intratuin Zoetermeer 28e jaargan nummer 1176 26 april 2006 Zie pagina 12 Mirjam op de 'DOULOS' Rioolservice MOORDRECHT 0181 375823 06-53373931 °P 28 april, 15-17 uur voor kinderen t/m 12 jaar N D E H K L E D I N G Kon- Wi'tielminaplein 8 in Waddinxveen. Zie pagina 16 Zie pagina 27 Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - Komende Konin ginnedag (zaterdag) houdt de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen (SNFW) haar jaar lijkse spectaculaire ballonnen- festival. Ook deze negende edi tie vindt plaats op de voetbal velden van WSE aan de Willem de Rijkelaan. Het zal Waddinx veen flink op zijn kop zetten, omdat er ieder jaar zo'n tien duizend bezoekers op de gezel lige sfeer van het evenement afkomen. Het festival is gratis toegankelijk. Groots opgezet Bert van Noort, voorzitter van de SNFW: "Dit jaar is het festival zelfs nog groter opgezet dan voorgaan de jaren. Als alles goed gaat zullen 28 luchtballonnen in alle soorten en maten aan het begin van de avond opstijgen. Daarnaast hebben we nog een primeur. Een van de groot ste hete luchtballonnen van Neder land zal tijdens ons festival voor het eerst gaan varen. Deze ballon heeft een mand waar 24 personen in kun nen. 'Hagenees' Henk Bres komt de ballon dopen en zal ook mee varen. Hij doet dit op uitnodiging van de Stichting Doe een Wens, die wensen vervult van kinderen met een levensbe-dreigende ziek te. Een aantal kinderen wenste mee te mogen varen in een hete luchtballon. Samen met Henk Bres. Die wens lijkt nu vervuld te wor den. Mits de ballon vanuit Enge land op tijd in ons land arriveert. En het weer toelaat dat er gevaren kan worden. Een uitwijkdatum hebben we al, dat wordt 27 mei." Geduld De 28 ballonnen zijn samen goed voor zo'n 140 (betaalde) passa giersplaatsen. Voor die plaatsen moet vooraf worden ingeschre ven. Dit werd veelal gedaan door bedrijven uit Waddinxveen, die de ballonvaart als mogelijkheid aan grijpen om hun relaties een gezel lig dagje uit te bieden. Ook kon den er plaatsen worden gereser veerd voor gehandicapten. Dit is in Waddinxveen een echte traditie geworden. Om een evenement van deze omvang te kunnen orga niseren is veel geld nodig. Het Bal- lonnenfestival kent een viertal (OMORRO V '-i'ik rmtn-thi hoofdsponsors. Toyota van Leeu wen is daar één van. Directeur eigenaar Rob den Boer is zelf bal lonvaarder. Hij vaarde in 1995 mee als passagier en was meteen ver kocht. Inmiddels heeft hij sinds vorig jaar zijn brevet en een eigen ballon. Uiteraard is hij van de par tij aankomende zaterdag. "Het is een prachtig evenement voor de hele Waddinxveense bevolking. Het enige nadeel is dat je lang moet wachten voor je kunt gaan varen. De omstandigheden moe ten goed zijn. De vluchtleiding, die in handen is van Aerostat, vraagt kort voor vertrek bij het meteoinstituut op hoeveel wind er staat en wat de verwachting voor de korte termijn is. Voor het publiek is het dus ook lang ondui delijk of we gaan en wanneer we opstijgen. Voor ballonvaren heb je nu eenmaal een gruwelijke bak geduld nodig." Naast Toyota van Leeuwen sponsoren Vis Waddinx veen, die zo'n drie- tot vierdui zend liter propaangas levert. Pro jectontwikkelaar William Proper ties en Rabobank Gouwezoom. Waddinxveen op zijn kop Van Noort: "Waddinxveen zal weer volledig op zijn kop staan bij het ballonnenfestival. Hoewel de naam eigenlijk de lading niet dekt. Het evenement is namelijk zoveel meer dan luchtballonnen alleen. Er zijn clowns, muziek bands, live optredens, een klim- wedstrijd en volop mogelijkheden om een hapje of een drankje te halen. Kortom een echt gezellig evenement voor het hele gezin. Rond half zeven komen er para chutisten uit de lucht 'vallen' om het publiek een beetje op te war men. Het Waddinxveense ballon nenfestival is uitgegroeid tot het grootste ballonnenfestival van Zuid-Holland. Het trekt bezoekers vanuit de hele regio en daar zijn we best trots op." K L A AHh. bel: 0180-631206 Zevenhuizen Koninginnedag zijn wij geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Zondag 30 april zijn wij open van 10.00 tot 17.00 uur. ZOETERMEER, Voorweg 192, 079-3515551, do. en vr. koopavond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1