TWINTIGSTE EDITIE VAN MONUMENTENDAG TREKT VEEL BEZOEKERS r? KAARTEN BIJ ZANG EN KLEUR IT-DEALER Wilt u ook een M00M-TUIN.«i? tüVe£ii£ OQuteziy DAK LEKKAGE? CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. MENTEM Open dag bij kinderdagverblijf de Boemel Bouw Groot Swanla start in 2007 Kunst en Kitsch in de Passage In aller ernst... De vogel "gevlogen' renovatie, reparatie, isolatie, lood+ zinkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! HW www. 13 september 2006 Zie pagina 9 Zie pagina 14 Zie pagina 19 Zevenhuizen - Vogelvereni- ging Zang en Kleur houdt vrij dag 15 september vanaf 20.00 uur een kaartavond, ledereen is welkom. De volgende kaart avonden vinden plaats op 20 oktober, 17 november, 15 en 29 december. Dakdekkersbedrijf P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT OI82 375823 Ob-53373931 0180-631206 Zevenhuizen 1655 .www.perdijkmakelaardij.nl 29e jaargang nummer 1196 Van der Mee Janeen zorgt ervoor! Door Karin Jongkind (Tekstueel) Waddinxveen - Afgelopen week end vond de twintigste editie van de Open Monumentendag plaats. Het landelijke thema voor Monumentendag was dit jaar 'feest', vanwege de twintigste verjaardag van het evenement. Waddinxveen was één van de 350 gemeenten in ons land die meedeed aan Open Monumen tendag. Van het landelijke thema was hier echter niet zoveel terug te vinden. Wel waren de Brugkerk aan de Kerkweg Oost, de Remon strantse Kerk en de Sint Victor- kerk aan de Zuidkade én de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkweg West afgelopen za terdag voor het publiek openge steld. In het Gouwedorp gelden de Brugkerk (1837) en de Remon strantse Kerk (1835) als officiële Rijksmonumenten. De Sint Vic- torkerk dateert uit 1880 en heeft een aantal zeer karakteristieke elementen, waaronder prachtige gebrandschilderde ramen en en kele zeer opvallende schilderijen. In de aula van de oude gemeen telijke begraafplaats is in mei van dit jaar een herdenkingsplaquet te onthuld met de namen van de Waddinxveense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Marjan Luteyn is één van de organisten van de Nederlands Hervormde gemeente in Waddinxveen Rondleidingen en exposities De Waddinxveense kerken zet ten met Open Monumentendag hun deuren graag wijd open voor het publiek. In de Neder lands Hervormde Brugkerk was een expositie te zien over het orgel in de kerk. De bouw van dit orgel was mogelijk gemaakt door een belangrijke Waddinx veense koopman uit die tijd. Hij stierf in 1805 en had in zijn testa ment vastgelegd dat vierduizend gulden uit zijn erfenis bestemd was voor de bouw van een orgel door de Goudse orgelbouwer Schmidt. Deze begon in 1806 met de bouw en toen het orgel gereed was kreeg het een plek in de Oude Kerk van Waddinxveen aan de Kerkweg West (bij de ge meentelijke begraafplaats). Deze kerk werd in 1839 afgebroken en het orgel verhuisde naar de toen nieuw gebouwde Brugkerk aan de Kerkweg Oost. Het orgel ge niet grote belangstelling, leder jaar zijn er bezoekers die speci aal voor het karakteristieke ge luid van het Brugkerk-orgel naar Waddinxveen komen. Ook de Remonstrantse Kerk heeft een lange historie. Dit klei ne kerkje werd in dezelfde peri ode als de Brugkerk gebouwd en is vrijwel in de authentieke staat bewaard gebleven. Tijdens Open monumentendag was er in de kerk een expositie ingericht over de ontwikkeling van de Remon strantse Broederschap.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1