Wand- en "s vloertegels? DE HEER VAVIER LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU Jan Groen "1 IN WADPINXVEEN WOKKEL JE VIEL VOORDEEL DIJ ELKAAR CV-KETEL NODIG? VISSER EN ZN RIOOL VERSTOPT? VOORZITTER MANNENKOOR KRIJGT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING Kijk vanaf pagina 7 Anna Enquist in Waddixveen "Hydra" in water Rietveldpark Kruispunt voor wonen, zorg en welzijn - 2r, In aller ernst... M Nooit acties: het is altijd voordelig! www.tegelhandel-groen.nl Hoefweg 95, Bleiswijk Tel. 010 - 521 5055 Bfj Ooglaserbehandeling via uw opticien? reiniging, ontstopping, r paratie van alle s orten rioleringen Gewoon even belten!!! c P. VAN ADRICHEM onze advertentie op pagina 16 www.ooglasergroep.nl 29e jaargang nummer 1199 4 oktober 2006 Zie pagina 23 Zie pagina 18 Zie pagina 8 www.perdijkmakelaardij.nl Ma Za 9-17 u. 4 Vrijdag koopavond Blauwe zone in Zevenhuizen 0 t - i i Rioolservice MOORDRECHT 0182 J75823 OM337M31 Door: Lynn Stroo Waddinxveen - Er stond de heer Vavier afgelopen vrijdagavond een grote verrassing te wachten. Tijdens het jubileumconcert van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor 'de Gouwestem' in de ontmoetingskerk, kreeg de voorzitter van het koor een ko ninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet. Er hing een feestelijke sfeer in de grote Ontmoetingskerk afgelo pen vrijdag. Alle stoelen waren bezet en het was tijd om het 25- jarige bestaan van het mannen koor te vieren. Op het podium stonden de 125 leden van het koor, klaar om te zingen. Eén van hen wist niet dat de avond anders zou verlopen als gedacht. "De voorzitter denkt dat hij de leiding heeft, maar dat gaat snel veranderen. We gaan er een spet terende avond van maken!" grin- ninkt secretaris van Veen vooraf gaand van het optreden. En dat gebeurde ook. Het concert begon met een aantal liederen van het koor, onder leiding van een orgel, een fluit, de mezzoso praan Maria den Hartog en met Martin Mans als dirigent. Aan de vleugel zat niemand minder dan de beroemde Jan Vayne. De heer "We zijn hier vanavond gekomen om te zingen, en dat gaan we ook weer snel doen!" Na het ingetogen moment was het tijd om het 25-jarig bestaan te gaan bekronen. De vijf oudste leden kregen een aparte onder scheiding en een stropdas. De verrassing was voor de voorzit ter de heer Vavier. Burgemeester Roijers kwam speciaal om hem een Koninklijke Onderscheiding aan te bieden. "Uw inzet voor het koor en daarmee uw deelna me aan het behoud van cultuur heeft Hare Majesteit de Konin gin behaagd. Ik benoem u tot Lid in de Orde van Oranje Nassau" sprak de burgemeester en de voorzitter kreeg de onderschei ding opgespeld. Vavier opende met de woorden: "een zilveren jubileum, dat is een groots verjaardagsfeest! Het is een lange tijd die ook veel herin neringen met zich mee brengt." Daarmee bedoelde hij onder an dere de verloren leden van het koor. Na een indrukwekkende minuut stilte wijdde hij zijn woor den tot hen: "dat zij eeuwig mo gen zingen in het hemelkoor". hier vanavond gekomen om te snel doen!" En zo eindigde de zingen en dat gaan we ook weer avond ook. Onder luid applaus en natuur lijk zang, werd voorzitter Vavier gefeliciteerd. Hij sloot af met de woorden: "ik sta helemaal per plex. Het is geweldig dat het de Koningin behaagd heeft!" lang duurde zijn speech niet. "We zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1