VRACHTWAGENCHAUFFEURS LEREN LEERLINGEN NUT DODEHOEKSPIEGEL r? T-DEALER DAK LEKKAGE? CV-KETEL NODIG? p-VISSER EN ZN Wilt u ook een PROOM-TUlN.m? In aller ernst. na blauwe zone ook.blauwe zweem SOAP OPERA PROJECT renovatie, reparatie, isolatie, lood+ nkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! Nederland leest Zie pagina 18 Wereldwinkel compleet vernieuwd Dierendal krijgt geldbedrag Zie pagina 24 Zie pagina 25 Kijk vanaf Pagina 23 &k JM. dcLMcwme- t/rov-^ejotyug zein.. www. Van der Mee Janeen zorgt ervoor! '31655 www.perdijkmakelaardij.nl Boskoop - De kinderzanggroep Zingen is heerlijk samen met Opus 1 een muziek- en zangproject uitvoeren. Dit jaar staat een soap opera op de rol. Naast zang weidt in de kinderzanggroep aandacht be eed aan hun acteervaardigheden, naast de gangbare zanglessen die Mar- gree* Ravestein elke maandagmiddag van, 15.45 tot 17.15 uur geeft in OBS De Brug aan de Popuiierenhof in Boskoop. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar vc r enthousiaste jongens en meisjes die wiiien zingen en acteren. Informatie: aci: stem@planet.nl of 0172-212607. Dakdekkersbedrijf P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT OI82 375823 Ob-53373931 Ooglaserbehandeling l via uw opticien? www.ooglasergroep.nl Toets De toets bevatte een achttal vra gen over Sanne en Simon die on derweg zijn. Om te zorgen dat de chauffeur Sanne ziet als ze wil oversteken, moet ze niet op stelten gaan lopen of een rode pet opzet ten, zoals de antwoorden suggere ren, maar minstens drie meter af stand houden van de vrachtauto. Ook leerden de kinderen dat een vrachtwagen minimaal vier spie gels heeft: een linkerbuitenspie gel, een rechterbuitenspiegel, een dodehoekspiegel en een trottoir- spiegel. Dat het belangrijk is datje gezien wordt in het verkeer bena drukt deze toets nog een keer. Als de leerlingen de toets met goed gevolg hebben afgelegd ontvan gen ze een diploma en een sticker. Vier vuistregels Om de regels niet te vergeten worden vier vuistregels aange leerd: Loop nooit vlak voor of achter een vrachtauto langs, stop bij een verkeerslicht altijd voor de stopstreep met je fiets en gaat een vrachtauto de bocht om, blijf dan rechts en ruim erachter. En als laat ste en belangrijkste: zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan hij jou ook zien. De kinderen zagen zit tend in de vrachtwagen wanneer een chauffeur iemand die voorbij loopt kan zien en wanneer niet. VVN en Veilig Op Weg hopen dat de leerlingen zich aan de regels zullen houden, want er gebeuren jaarlijks veel ongelukken doordat een chauffeur een fietser of wan delaar niet heeft gezien. 29e jaargang nummer 1202 25 oktober 2006 Door Paulien de Graaf Regio - Veilig Verkeer Neder land organiseerde in samen werking met Veilig op Weg van Transport en Logistiek Nederland een voorlichtings campagne op verschillende basisscholen in de regio. Met een informatiefilm en een toets werd de leerlingen het gevaar van de dode hoek van een vrachtwagen bijgebracht. Daarna mochten zij in een echte vrachtwagen klimmen en ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet. Vrijwilligers en vrachtwagenchauffeurs in de VUT gaven uitleg. De vrachtwagen ging langs een heel aantal scholen in verschil lende plaatsen in de regio: in Oud Verlaat bij De Nessevliet, in Waddinxveen bij de Theo Thijs- senschool en de Leilinde, in Bos koop bij de Zevensprong en in Moerkapelle bij de Rehoboth- school. De kinderen vonden de vrachtwagen erg interessant en er werden veel vragen gesteld, niet alleen over wat de chauf feur ziet, maar bijvoorbeeld ook hoe een laadklep werkt. Hen werd geleerd altijd oogcontact te zoeken met de chauffeur en hun duim op te steken als teken dat ze elkaar zien. Verder werd in de film aandacht besteed aan de plaats waar je moet gaan staan als je wilt oversteken of als je op de fiets bent en achter een vrachtwagen staat. Zorg dat je de chauffeur ziet, dan kan hij jou ook zien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1