VOOR HET EERST STEMMEN NA NATURALISATIE DAK LEKKAGE? CV-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. s' Wilt u ook een DROOM-TUlN.m? WOKKELEN? KIJK OP PAGINA 7 Afscheid Wim de Roos Peuterstek trekt in bij De Brug Rampenoefening regionale eerste hulp Zie pagina 5 Zie pagina 13 Zie pagina 22 MADD in Boskoop GETUIGEN GEZOCHT IN VERKRACHTINGSZAAK novatie, reparatie, isolatie, lood+ inkwerk van alle soorten daken 8«l gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! '31655 www.perdijkmakelaardij.nl Ooglaserbehandeli via uw opticien? www. Van der Mee Jansen zorgt ervoor! 29e jaargang^® nummer 1204 8 november 2006 Een 32 jarige vrouw uit Zevenhuizen is zaterdag 4 november omstreeks 11.00 uur verkracht op het campingterrein van Recreatiepark Korenmolen 1 het Rottemerengebied. De politie zoekt getuigen. Kijk op pagina 3 Welkom in Nederland van de politiek. Haar vader was burgemeester en zij heeft onder vonden dat hij daardoor als mens erg veranderd is: "Hij was als va der bijna permanent afwezig." Als kind heeft zij dat duidelijk niet als prettig ervaren. Bovendien heeft zij in het algemeen in Roemenië gezien dat in de politiek het accent op macht ligt. Wel heeft zij gecon stateerd dat er nu een president in Roemenie is die echte politicus is en gericht is op het algemene en landsbelang in plaats van eigenbe lang. Burgemeester Fijen beaamt dat het ook in Nederland belang rijk is om goed in de gaten te hou den dat politici niet in de valkuil van de macht stappen omdat elke politicus vroeg of laat wel eens in de situatie komt dat er keuzes ge maakt moeten worden en dat het dan belangrijk iste kiezen voor het algemene belang. Burgemeester Fijen zei dat daarom het systeem van controle op de democratie zo als dat in ons land geldend is erg belangrijk is voor het behoud van de democratie. men gehad. Toen zij naar Neder land kwam heeft zij meegedaan met een proef: een stoomcursus van drie weken intern en daarna intensieve scholing, waarna het dan de bedoeling was om na drie maanden de Nederlandse taal machtig te zijn. Dat viel een beet je tegen, het bleek een moeilijke taal om te leren. Alina de Koning werkt fulltime voor een han delsorganisatie, waarbij zij vele talen spreekt en waarvoor zij in Roemenië ook al werkte. Daar door dacht zij dat wennen in Ne derland wel snel zou gaan. Ook dat aspect valt een beetje tegen. Door lange werkdagen en daar naast het gezinsleven komt het er weinig van om andere contacten te onderhouden. Als zij dan eens thuis is, is man Rik vaak weg voor zijn werk. Zij heeft nog wel eens last van heimwee en gaat onge veer eens per jaar naar Roemenië toe voor een familiebezoek en de moeder van Alina komt een aantal keer per jaar hierheen om haar dochter, schoonzoon en kleinzoon te zien. Zevenhuizen - Een bezoek bij de burgemeester, bloemen en een welkomstpakket: dat viel Alina de Koning ten deel op woensdag 1 november, de dag van haar officiële natura lisatie. Met haar man Rik en zoontje Floris kwam zij in het gemeentehuis en kon na de bijeenkomst gelijk haar stern- kaart ophalen. Stemrecht in Nederland is een van de nieu we verworvenheden, mevrouw De Koning was gelijk de eerste inwoner van de gemeente Ze- venhuizen-Moerkapelle met een stemkaart. De andere in woners kregen de stemkaart later per post. Dakdekkersbedrijf P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT OI8Z 375823 j 08-53373931 Het welkomstpakket lag klaar voor mevrouw De Koning, zij kreeg een map met verschillende boekjes: 'Welkom in Nederland' en 'Wij'. Ook een folder met de rechten en plichten van het Nederlanderschap en een cadeautje van de gemeen te Zevenhuizen-Moerkapelle. En van de burgemeester nog een bos bloemen voor de kersverse Neder landse. 1206 Zevenhuizen Mevrouw De Koning woont bijna vier jaar in Nederland, zij is ge trouwd en heeft een zoontje, Floris. Zij spreekt vijf talen, maar heeft met het aanleren van Ne derlands toch de nodige proble- Of zij gaat stemmen wist mevrouw De Koning nog niet. In Roemenie, waar zij vandaan komt, heeft ze niet zo'n goede indruk gekregen Stemmen hoort bij Nederlanderschap www.ooglasergroep.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1