n 11 r? C0ENEC00PC0LLEGE DISCUSSIEERT MET CDA (C iT-DEALER ,v> DAK- LEKKAGE? bodylight CV-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN. toL Wilt u ook een ww.PROOM-TUIN.m? WOKKELEN? KIJK OP PAGINA 9 Theatersport in Op Moer DEZE WEEK IN HET HART VAN HOLLAND Opbrengst Rode Kruis-verkoping voor Mappa Mondo Zie pagina 7 Zie pagina 23 40-jarig jubileumfeest op Souburgh Zie pagina 30 In aller ernst. verkiezingen 2006 atffce/iende v-ior deer- op rip? renovatie, reparatie, isolatie, lood+ nkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! x N3 hart van holland KRANT Z U I D P L A S Van der Mee Jansen zorgt ervoor'. 29e jaargang nummer 1206 22 november 2006 W& --/ Zaterdag 25 november tussen 11.00 en 16.00 uur yDakdekkersbedrijf P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0182 375823 06-53373931 Studio voor afslanken en figuurcorrectie ti-m.v. warmte/ozoncabines. 010-4516555 WWW.BODY-LIGHT.NL >0-631206 Zevenhuizen Ooglaserbehandeling via uw opticien? ^wvw.ooglasergroep.nl Door Paulien de Graaf Waddinxveen - Tweede kamer lid Wim van der Kamp en ge deputeerde Asje van Dijk van het CDA brachten afgelopen maandag een werkbezoek aan Waddinxveen. Naast een aantal andere projecten, bezochten zij 's middags ook het Coenecoop- college. De jongeren van het Jongeren Adoptie Plan en een aantal andere leerlingen debat teerden met Van der Kamp en Van Dijk en plaatselijke CDA-le- den, zoals wethouder Gerts en raadslid De Boer en Doornbal. Hoewel er een aantal discussiestel lingen waren opgesteld, bleken er veel andere vragen te zijn waar de leerlingen antwoord op wilden hebben. Bijvoorbeeld over het Bur- kaverbod: waarom wordt dat een paar dagen voor de verkiezingen nog aangenomen, is dat een ver kiezingsstunt van het kabinet? Van der Kamp schetste het verloop van de discussie en gaf aan dat het toe val was dat deze wet nu nog werd aangenomen. Helemaal uitsluiten dat mevrouw Verdonk dit als ver kiezingsstunt wil gebruiken, deed hij niet. Ook vroegen de jongeren zich af waarom er voor misschien honderd mensen die een burka dragen, een wet wordt gemaakt. "Als er om welke reden dan ook in de toekomst meer mensen komen die een burka dragen, dan kun nen we geen schone discussie meer voeren: waarom vinden we het wel goed dat er honderd mensen zoiets dragen en niet als het er tweehon derd zijn?"aldus Van der Kamp. Stemrecht voor jongeren Een stelling waar wel uitgebreid op ingegaan werd was 'Jongeren Hoewel er een aantal discussiestellingen waren opgesteld, bleken er veel andere vragen te zijn waar de leerlingen antwoord op wilden hebben. moeten kunnen stemmen vanaf 14 jaar'. Men vond 14 wel erg jong, maar 16 jaar werd wel reëel ge noemd. "Als je gaat werken op je zestiende, moet je ook belasting betalen, waarom zou je dan niet mogen stemmen." Anderen waren sceptisch: "Het risico dat je door je ouders beïnvloed wordt en nog niet zelf een mening hebt is groot." Van der Kamp stelde dat hij voor alsnog een voorstander is van het handhaven van de ondergrens van 18 jaar: "Het is momenteel geen discussiepunt. Er is in het verleden steeds iets veranderd aan het stem recht, en als er echt veel jongeren voor gaan pleiten om de stemge rechtigde leeftijd naar beneden te halen, zou erover gepraat moeten worden." Naar zijn idee leeft het onderwerp niet onder de jeugd. De stemming die hierover volgde wees dat wel uit: slechts een klein aantal jongeren stemde voor een stemge rechtigde leeftijd van 16 jaar. Fuseren en het zwembad Op de stelling: "Met een grotere gemeente kan je meer activiteiten voor jongeren organiseren" legde Asje van Dijk uit waarom gemeen ten zouden moeten of willen fu seren. "Gemeenten krijgen steeds meer taken. Het wordt dus moei lijker om een plaats goed te bestu- r IL—NVM 1655- www.perdijkmakelaardij.nl ren. Op het moment dat dat niet goed meer lukt, kan een gemeente gaan kijken of ze met een andere plaats kunnen samenwerken of fuseren. Het grote nadeel is dat het bestuur verder van de burgers af komt te staan. Daarom is het ook van belang dat een fusie niet wordt opgelegd, maar uit de ge meente zelf komt. Een nadeel van een kleine gemeente is dat veel fa ciliteiten te duur worden: bijvoor beeld een zwembad, schouwburg, ziekenhuis en scholen." De jon geren grepen de gelegenheid aan om aan de plaatselijke raadsleden uitleg te vragen over het zwem bad en gaven daar ook duidelijk bij aan dat ze niet van plan waren om naar een zwembad te gaan in Rijnwoude: "Dat is drie kwartier of langer fietsen!" Een groot deel van de jongeren bleek absoluut geen bezwaar te hebben met een fusie met Boskoop. Aan het einde van het uur kwamen er nog veel vragen los over hoe het CDA over bepaalde onderwerpen dacht. Van der Kamp kreeg nog gelegenheid hen van alles hierover te vertellen. De laatste stelling was "Als jongere kun je zeggen wat je wilt, maar er gebeurt toch niets". Van der Kamp's reactie: "Jullie onderschat ten de democratie. Je stemt niet vooreen partij maar voor je zelf. In bijvoorbeeld Kongo vallen er nog steeds doden tijdens verkiezingen, maar die mensen willen stemmen. Het stemrecht is een recht en dat is echt heel waardevol."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1