r? Wand- en vloertegels? Jan Groen VIADUCT BREDEWEG/BEIJERINCKLAAN WEER OPEN FORENSEN OPGELUCHT ALER RIOOL VERSTOPT? li nieenia i sco.tneg reiniging, ontstopping, reparatie van alle corten rioleringen Gewoon even bellen!!! !B III Nooit acties: het is altijd voordelig! wvvw.tegelhandel-groen.nl r - Schaduwverkiezingen bij Coenecoop College Zie pagina 15 Zie pagina 10 Sanne de Bakker leest voor Diamanten huwelijk voor echtpaar Heij Zie pagina 21 Zie onze advertentie op pagina 23 A R T VAN HOLLAN D DÉ K ft A N 29e jaargang nummer 1207 29 november 2006 Zevenhuizen Rioolservice P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 018» 375823 00-53373931 MAKLA 1655 www.perdijkmakelaardij.nl la Za 9-17 u. 9 Vrijdag koopavond I Hoefweg 95, Bleiswijk BB Tel. 010-521 5055 - -• I Waddinxveen/Regio - Veel Waddinxveners en forensen uit de regio halen enigszins opgelucht adem. Het viaduct op de kruising Bredeweg/Be- ijerincklaan is weer open voor gemotoriseerd verkeer. Van vrijdag 17 tot en met maan dag 27 november werden werk zaamheden uitgevoerd door Rijks waterstaat. Het verkeer op de A12 werd omgeleid via de afritten 11 (Gouda) en 9 (Zevenhuizen). Het verkeer vanuit Waddinxveen dien de gebruik te maken van de Hef- brug of de Coenecoopbrug rich ting Gouda om daar de snelweg op te rijden richting Den Haag of Utrecht. Dat bracht veel verkeers overlast met zich mee. Met name in Waddinxveen worden de be woners zwaar op de proef gesteld als het gaat om geduld in het ver staat zorgde voor een verbreed viaduct, hetgeen voorbereidend werk was voor de aanleg van de omleidingswegN219. De start van deze weg staat gepland voor be gin 2007. Naar verwachting wordt de N219 voltooid in het jaar 2010. Ooglaserbehandelincf via uw opticien? www.ooglasergroep.nl keer. Onlangs nog was de Kanaal dijk langere tijd afgesloten en ook de Stationsstraat en Brederolaan zijn langdurig afgesloten in ver band met herstratings-, kabel- en rioleringswerkzaamheden. Het weer openstellen van het via duct aan de Bredeweg, afgelopen maandag, luidt niet het einde in van de verkeersdruk. Rijkswater-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1