ZWARTE PIET UIT HET WATER GEVIST PERDIJK lanbiedingen GOEDE VOORNEMENS? MELD HET ONS! r-DEALER (ijk voor Intratuin verderop in de krant CV-KETEL NODIG? p- VISSER EN ZN Wilt u ook een DROOM-TUlN.m? WOKKELEN? KIJK OP PAGINA 22 Vrijwilligers Welfare gehuldigd Ben Stukart maakt vertrek bekend Zie pagina 7 Zie pagina 19 Brigitte Bosman presenteert nieuwe boeken Zie pagina 27 In aller ernst... Vierstroom biedt hulp! Eur-ope.se- /iform, AUBV, 'VB!O, aanbesteden, onderaannemers, dneipanten, misverstanden, /BB!-ff, DAK- EKKAGE? renovatie, reparatie, Isolatie, lood+ ikwerk van alle oorten daken Be! gewoon even voor bijblijvend advies of offerte!! www. Van der Mee Jansen zorgt ervoor! 29e jaargang nummer 1208 6 december 2006 OakdekKersbedrljC P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 018Z 3758*3 ofc-53373931 giaserbehandeling via uw opticien? www.ooglasergroep.nl 1206 Zevenhuizen f U M\ 4 Oud Verlaat - De afgelopen wer den de lezers van het Hart van Holland op de hoogte gebracht van het feit dat er in Spanje een nieuwe wet van kracht is: alle zwarte Pieten moeten hun zwemdiploma-A hebben, anders mogen ze niet naar Nederland. Dat de invoering van deze wet niet zonder problemen is verlo pen heeft een ieder afgelopen week óók kunnen lezen. Op ba sisschool de Nessevliet kon er daarom slechts één zwarte piet komen. De tweede Nessevliet- Piet had alleenn nog maar zijn Guppie-diploma en mocht dus niet mee met de stoomboot. Toch is deze Piet, zonder A-diploma, naar Nederland afgereisd. Hij heeft een rubberbootje gekocht en is stiekem achter de stoom boot aan gevaren. Zijn bootje raakte echter lek. Hij is gestrand op een eiland, midden in de oce aan. Via flessenpost heeft hij ba sisschool de Nessevliet ingelicht over zijn situatie, met de vraag of de kinderen van deze school hem konden helpen. De kinderen hebben Sinterklaas een brief geschreven. Ze hebben Sint de tip gegeven om de politie in te schakelen. Sinterklaas heeft op zijn beurt weer gereageerd met een brief, dat hij inmiddels stappen heeft ondernomen en de politie heeft ingeschakeld. Toen de politie 5 december haar ronde deed, zag één van de agenten plotseling iets vreemds uit het water van de Zevenhuizer- plas opduiken. Nader onderzoek wees uit dat het om de tweede Nessevliet-Piet ging. Vanaf het ei land, midden in de oceaan, heeft de Piet een lift gekregen met een andere boot. Het laatste stuk is zwarte Piet gaan zwemmen. Uit geput kwam hij vlak bij de school terecht. De politie heeft zwarte Piet eerst verzorgd en hem uit eindelijk naar de school in Oud Verlaat gebracht. Daar liet Sint weten dat hij wel een beetje boos is op de domme actie van zwarte Piet. Zwarte Piet heeft echter de afge lopen periode zoveel kunnen oe fenen met zwemmen, dat hij op school, onder toezicht van de po litie en de kinderen, zijn zwem kunsten heeft getoond, ledereen was onder de indruk en zo heeft zwarte Piet zijn Nederlandse zwemdiploma gehaald. Vol trots konden de kinderen van basis school de Nessevliet aan zwarte Piet vertellen dat zij afgelopen woensdag, tijdens de pietenoch tend van de onderbouw, hun Spaanse zwemdiploma hebben gehaald. Eind goed... al goed! Zwarte Piet bedankte de politie met een lekkere chocoladeletter. Ook trakteerde de tweede Nes sevliet Piet alle kinderen op een lekker 'visje', dat hij in zee had gevangen. Het lijkt nog ver weg, maar aan het eind van deze maand nemen we afscheid van het jaar 2006. Tijd ons te beraden op de traditionele Goede Voornemens. Hoeveel van ons gaan in 2007 zeker: afvallen, stoppen met roken, meer bewegen, harder werken op school of nu eindelijk de administratie op orde brengen én houden? Het zullen er velen zijn... Een steuntje in de rug kunnen de meesten goed gebruiken, want na een week of maand zijn de Goede Voornemens vaak alweer verwaterd. Een probaat middel is je Goede Voornemen aan zoveel mogelijk mensen kenbaar maken. De redactie van het Hart van Holland wordt graag deelgenoot ge maakt van uw Goede Voornemens. Stuur een briefje of mailtje met naam, leeftijd en Goede Voornemen(s). Wij selecteren een kandidaat die we in 2007 regelmatig zullen bezoeken en daar verslag van doen. Wedden dat het gaat lukken? Redactie Hart van Holland (onder vermelding van 'Goede Voornemens') Postbus 85- 2760 AB Zevenhuizen of redactie@hart-van-holland.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1