xl WETHOUDER BOSMAN BRENGT GEIDKOFFER BIJ GROEP ACHT PEtou» nefit-dealer RIOOL 'ERSTOPT? Qfï z'ti Kerstfeest! DEZE W II1MIMU ART VAN HOLLAND i Til r.r jm "Boskoop Creatief" Zie pagina 13 Prijsuitreiking ballonwedstrijd de Peuterstek Zie pagina 15 Kerstmusical "Scrooge" in Theater Swanla Zie pagina 40 Goeie Zaak fa/r^ gedacht r/at .let zon o-aan-t nre-t éoopt?/ w liging, ontstopping, r eparatie van alle oorten rioleringen C woon even betten!!! 1 t P. VAN ADRICHEM - EN EN MATRASSEN t?rb ouwingsopruiming 03 K°n. Wilhelminaplein 8 >n Waddinxveen. stf n e l a pCk. v> HH tLA R T VAN HOLLAND Prettige Feestdagen Een Gelukkig Nieuwjaar Z U I D P L A S tiA j m I Mt SB EF5 r\loo 1 service MOORDRECHT 0181 17S8ZJ Ji 00-5337393T 180-631206 Zevenhuizen ij Kinde(ikieding Fijna Kerstdagen! Wnn*. Angela, Carla Ellse Moerkapelle - "Wie heeft er ei genlijk al een mobieltje?" Een vraag van wethouder Bosman tijdens zijn bezoek aan groep acht van de Burgemeester I.J.P. Keijzerschool in Moerkapelle. Hij kwam daar vrijdag 15 de cember een geldkoffer brengen. Helaas voor de kinderen geen tot de rand gevulde koffer met een geldprijs, maar een koffer juist om te leren omgaan met geld. De gemeente schenkt elke groep acht van de basisscholen in de gemeente een geldkoffer van het Nibud om budgetvoor lichting onder de aandacht van de jeugd te brengen. Het antwoord op de vraag van de wethouder was overduide lijk. Bijna alle vingers van de kin deren gingen omhoog. Op twee leerlingen na is de hele klas in het bezit van een mobiele tele foon. De meesten wel met een pre-paid kaart, twee van de leerlingen hebben een abonne ment. De wethouder vroeg zich af of de leerlingen hier zelf voor moeten betalen. De meeste leerlingen krijgen een deel van de ouders maar moeten zelf ook bijdragen in de kosten voor de telefoon. Een aantal leerlingen heeft een bijbaantje: kranten rond brengen is op deze leeftijd een mogelijke bron van inkomsten. Een paar kinderen vertellen ook spontaan dat hun geld snel op is, zij houden erg van 'shoppen'. Anderen zijn het daar helemaal niet mee eens, die kunnen juist erg goed sparen. Het college van Zevenhuizen- Moerkapelle maakt zich be zorgd over het feit dat steeds meer jongeren al (grote) schul den opbouwen, zij hebben in de huidige collegeperiode dan ook aandacht voor het geven van budgetvoorlichting aan de jeugd ter preventie. Onderzoek van het Nibud laat zien dat men sen die in hun jeugd hebben le ren omgaan met geld, dat later ook goed kunnen. Het Nibud heeft daarom voor de basis school de geldkoffer gemaakt, zodat scholieren leren omgaan met geld. De Geldkoffer is te gebruiken bij de vakken reke nen, maatschappelijke vorming, Ooglaserbehandeling via uw opticien? www.ooglasergroep.nl Tel. 0180-631655 www.perdijkmakelaardij.nl Leren omgaan met geld kan beter vroeg beginnen: jong geleerd is oud gedaan geschiedenis, tekenen en beel dende vorming. De koffer bevat lesmateriaal over omgaan met geld met kasboekjes die ingaan op het huishoudboekje en zak geld. Verder is er een leuk spel: les voor speurneuzen over bank biljetten, de Nederlandsche Bank en over echt en vals geld; 'Op jacht naar de schat' over de geschiedenis van muntgeld; 'Het raadsel van het plastic geld' over betalen met de pinpas en chipknip en 'Het zakgeldspel' over sparen voor een fiets. Vanuit Zevenhuizen-Moerkapelle wenst het gemeentebestuur u Aivast de beste wensen voor 2007. Maar nog liever doen wij dit persoonlijk aan het begin van een heel nieuw jaar. We nodigen u dan ook van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie 2007. Deze jaariijks drukbezochte receptie is dé ontmoetingsplaats voor inwoners, ondernemers, winkeliers, verenigingen en bestuurders in een feestelijke ambiance I De receptie wordt gehouden op maandag nu ri 07 in Dorpshuis Op Mcx r, Raadhuisstraat 40 te Moerkapelle. Vanaf 19.30 uur heten wij u graag van harte welkom. Op de drempel van een nieuw jaar met, zoals gebruikelijk, plannen en goede voornemens blikt burgemeester mr. J.C.G. Fijen terug en vooruit in zijn Nieuwjaarsspeech. Namens de Ondernemerskring Zevenhuizen-Moerkapelle spreekt voorzitter A. van den Berg. De gemeentelijke onderscheidingen worden uitgereikt en er zullen korte optredens zijn vanuit het lokale verenigingsleven. Daarnaast is er natuurlijk volop gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen en elkaar de hand te schudden. We ontmoeten u graag op 8 januari aanstaande De gemeente organiseert de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met de Ondememerskring Zevenhuizen-Moerkapelle, de Winkeliersvereniging Moerkapelle en de Middenstandsvereniging Zevenhuizen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2006 | | pagina 1